Reklama

Jste manipulátor či pouhou loutkou? Jak se bránit!

Všichni lidé občas manipulují, aby dosáhli svého cíle. Snaží se ovlivnit chování kolegů či podřízených k vlastnímu prospěchu a zájmu. Alibistických manipulátorů běhá po naší zemi skutečně hodně a do pozice lídrů se dostávají s lehkostí vánku.

Pojem manipulace pochází z latinského slova manipulo, což znamená dělat něco rukama. Nedá se tak chápat pouze ve špatném znění. Za synonyma můžeme považovat intrikářství, machinace, pikle, podvod či hrátky. Manipulace tedy znamená jednání, které není zpravidla čestné, a které se provádí za zády manipulovaného. Manipulovat můžeme chováním, symboly, slovem i hlasem.

Znakem jsou drobné úskoky v zájmu vyšších cílů, lži, které slouží k uklidnění oponentů i jemná úprava reality. Takové zbraně používají pragmaticky a sobecky orientovaní lídři odnepaměti. Zjednodušeně řečeno je cílem přesvědčit protějšek, aby přijal vaše argumenty, udělal něco, co ve skutečnosti vůbec udělat nechce. Vyvolat pocity viny, strach, pochybnosti, vytvořit nátlak, třeba i proto, aby třeba slabí šéfové nemuseli dávat zaměstnancům výpověď, a oni raději odejdou sami.

Je to přirozené? Jenom přibližně 20 procent manipulátorů manipuluje vědomě, drtivá většina ani neví, že to dělá, a je tak přirozenou součástí mezilidského chování. Každý z nás ji občas použijeme, ale musí jít jen o časově omezenou taktiku, přechodné chování, nikoli dlouhodobou strategii. Není to nejlepší způsob jednání. Nechcete-li svoje lidi využívat, raději je pozitivně motivujte a podporujte. Určitá míra manipulace však může být ku prospěchu. Trochu humoru a sem tam pochvala určitě zanechají dobrý pocit.

Svět byznysu je doslova rájem všemožných manipulátorů i zrádných taktik. K úspěšné obraně je potřeba znát pravidla hry. Zvláště při obchodních jednáních či poradách mohou mít správně zvolená slova milionovou hodnotu.

Reklama

Ve své poradenské praxi se s manipulací setkávám často a radím, jak jí čelit. Nejprve je důležité rozeznat manipulativní chování a důvody, proč vůbec manipulujeme:

Proč manipulujeme?
Mezi nejčastější důvody patří strach. Například z vlastního selhání bezmoci či neznáma. Je to i nedostatkem sebedůvěry, protože manipulace poskytuje pocit moci. Zároveň je to mnohdy námi odkoukaný model chování. Prameny je možné nalézt u rodičů, vychovatelů, kamarádů i vzorů. Mnohdy je to jen taková hra, kdy člověk zkouší, co udělají druzí. To tehdy, když užijeme manipulativní prvky bez zlých úmyslů. Může to sklouznout až k důvodu čistého pobavení. Obě strany se vědomě vzájemně manipulují a užívají si to. A také manipulujeme z důvodu neznalosti. Člověk manipuluje druhého, protože totiž nezná efektivnější způsob jednání, ale když se naučí jednat jinak, od manipulace upustí.

Rozeznejte způsoby manipulace
Manipulovat můžeme činy, chováním i jednáním. Třeba při pokeru. Ve firmách i v soukromí můžeme někoho zaskočit citovým vydíráním. Manipulujeme i slovy. Stavbou vět, výběrem slov, vyvoláním určitých pocitů. Obecně jsou to věty, které nutí člověka si vybrat nebo mu naznačují, jaký by měl mít na věc názor: „Měl bys čas spíše v úterý nebo čtvrtek?“ či „Chcete raději kvantitu nebo dáváte přednost kvalitě?“ Dejte na intuici. Svou roli hraje i hlas. Hluboké tóny či zvednutá intonace na konci věty. Často lidé manipulují i symboly a pozicí. Jedná se o silový nátlak postavený na určité výjimečnosti, třeba tím, z jaké jste firmy, jakou školu máte za sebou, do kterých klubů patříte či jakou značku oblékáte.

Co je jediné možné udělat při jednání s manipulátorem, je absolutně se vzdát představy, že s ním lze navázat a udržovat ideální opravdový vztah. Nezmění se, s tím se smiřte.

Jakmile jsme si tohoto vědomi, můžeme použít některý z tipů obrany proti manipulaci:     

Nevyprávějte manipulátorovi podrobně o svých záležitostech
Platí zlaté pravidlo: „Čím méně mu o sobě řeknete, tím méně použije proti vám“. Pamatujte, že nejhorší manipulátoři jsou ti, kteří vám naslouchají. Doslova se vám dostanou pod kůži, až přehnanou empatií. V člověku to vyvolá pocit, že je s ním v bezpečí. Při nejbližší vhodné příležitosti, ale může tyto osobní informace použít proti vám ve svůj prospěch. Udělají z vás hlupáka před ostatními, donášejí šéfovi informace, které se jim neříkají. Hlídají jen svůj prospěch, shazují za zády a mají připravenu dýku, kterou do nich zabodnou. Třeba i s úsměvem na tváři a tomu ne a ne uvěřit. Sympatickým lidem se špatně odolává. Proto si dvakrát rozmyslete, co komu v kanceláři řeknete a s čím se svěříte.

Nereagujte na nejasně formulovanou žádost
Manipulátoři své přání, potřeby a žádost sdělují zamlženě a nejasně. Zejména v okamžiku, kdy jsou postaveni před nutnost okamžitého rozhodnutí či podání informace a obávají se pozdějších důsledků. Mají strach. V rámci hovoru si připadají slabí a zajišťují si tak možnost rozhodnutí časem změnit či osočit vás ze špatného pochopení zadání. Žádá tak, aby nám bylo zatěžko odmítnout či jeho naléhání uniknout. V takovém případě se doptejte. Proč? Co potřebuješ? Vyjasněte si: Co, kdy, kde, jak, kolik?

Dělejte si poznámky
Zapisujte si všechny důležité výroky a postoje, který manipulátor na vaši adresu směřoval. Vše, na čem jste se dohodli. Budete tak mít konkrétní argumenty, až začne couvat, měnit názory či říkat, že tohle určitě nikdy neřekl. Pomůže to i v odhalení, že skutečně jednáte s manipulátorem. Manipulátor s oblibou hlásá morální zásady, používá přísloví i rčení a využívá jich, aby ovlivňoval myšlení druhých, sám je však často mění. Získáte si tak odstup, podíváte se na celou věc s potřebným nadhledem, a to i během rychlého jednání.

Odmítejte zprostředkované jednání
Pokud se manipulátor do něčeho nechce zapojit, snaží se držet si odstup. Když potřebuje vás nebo nějaké informace, které jsou pro vás známé, použije prostředníka, ať už ve formě osoby či věci. Tím vám upře právo na odpověď nebo odmítnutí. Stejně tak dávají přednost telefonu před osobním setkáním, poněvadž manipulátor člověka nutí, aby odpověděl okamžitě bez možnosti si věc rozmyslet. Nejčastějším prostředníkem je kolega, partner, přítel nebo člen rodiny. Posel se bezděky stává „zodpovědným“ za obsah zprávy, kterou předává. Tím se manipulátorovi naskýtá příležitost zodpovědnost svalit na jiného a zabrání adresátovi, aby odmítl. Věřte, že odmítnutím to pro vás bude lepší, jednodušší a korektnější.

Buďte opatrní vůči lichotkám
Je to dobrý člověk nebo jen předstírá? To poznáme mnohdy až časem. Cílem manipulátora je na každého dobře zapůsobit, chovat se sympaticky, přátelsky, nešetří chválou, v níž později poznáme lichotky. Zprvu díky drobným gestům, které ho nestojí moc námahy, se jeví jako nejochotnější člověk. Potom vás požádá o drobné laskavosti. Rychle vytvoří důvěrnou, přátelskou atmosféru, pocit bezpečí. Až za několik měsíců zjistíte, že vám brání zcela svobodně jednat. Buďte proto pozorní vůči načasovaným chválám.

Spojte se s ostatními
Někdy je v jednotě síla a pomůže, zejména ve chvílích, kdy si nejsme jisti, na čem jsme. Abychom se proti manipulaci na pracovišti spojili a bojovali společně. Můžete tak vyvrátit i manipulátorovu techniku, kdy předstírá, společné zájmy. Pomůže, že v tom nejste sami.

Nezbývá, než zasáhnout
Jednou z nejdůležitějších dovedností při setkávání s lidmi je schopnost asertivity. Zdravého sebeprosazování. To, když už musíte jednat zásahově a manipulátor se s vámi pokouší manipulovat. Jasně se zeptejte: „Má to souvislost s tím, co řešíme?“ nebo: „Vaše otázka nesouvisí s předmětem dnešního jednání. Můžeme se držet bodů programu. Co na to říkáte?“. Mnohdy také stačí, když s úsměvem a chladnou hlavou vyjádříme údiv: „Já tomu vůbec nerozumím - proč mi to říkáte?“ či nereagujete na manipulaci a pokračujete po svém. Můžete rovněž manipulaci označit a postavit se jí: „ „Beru na vědomí, že firma, váš minulý zaměstnavatel, je firmou prestižní. Nicméně na naše jednání to nemá žádný vliv.“ V neposlední řadě se nebojte odmítnout. Když občas něco nebo někoho odmítnete, znamená zdravý způsob chování, stanovujete své meze. Nebojte se sem tam odmítnout -  situační odmítnutí neznamená zavržení druhého člověka.

Pokud už někteří lídři s manipulací dojdou příliš daleko, nefunguje, uchýlí se až k vydírání. Přímé, explicitní do běžného vybavení lídrů nepatří ani v dnešní době, alespoň ne těch, kteří stojí v čele firem, a rozhodně ne ve stylu, jenž používají vůči svým podřízeným. Drobné či větší manipulace a implicitní psychické vydírání se byznysu nevyhýbá. Jsem ráda, že alespoň v prostředích, kde jsem působila, podpůrné úsilí lídrů převažovalo nad tím manipulativním. To, že se lídři naučí být citliví vůči zájmům svého okolí a tyto zájmy potom zapracovávat do svých plánů a promítat do svých činů, je charakteristické zejména pro lídry, kteří mají dlouhodobě udržitelný prospěch při vedení lidí a společnosti. Předvídání důsledků ovlivňování okolí je tak základním předpokladem dobrého lídra. Zvládat to musí, aby mohl být úspěšný.

Autor: Olga Medlíková, autorka e-booků, publikací a článků, lektorka, konzultantka, bývalá manažerka, spokojená manželka a matka dvou dcer,  www.olga-ebooky.cz

Reklama

Komentáře

Reklama