Reklama

Vaše osobní práva

Následující práva máte Vy, my i druzí lidé jednoduše na základě fak­tu, že jsme lidé. Jsou to osobní práva, jež byste měli postoupit sobě i ostatním, protože nám usnadňují naše společné soužití.

Máme právo změnit svůj názor.

Od stanoviska, jež zastáváme dnes, můžeme zítra upustit. Zítra může­me odmítnout to, s čím dnes souhlasíme. Někdy se nás ostatní pokou­šejí zapřísahat k něčemu, co jsme někdy vyslovili. Činí tak proto, že je jim naše náhlá změna ve smýšlení nepříjemná nebo proto, že jsme tak pro ně nevypočitatelní. Výčitkou, že jsme nezodpovědní, námi chtějí manipulovat a přimět nás k tomu, abychom se navrátili ke své­mu původnímu rozhodnutí.Neznamená to, že by se mělo jednat podle věty "Co mě má co zajímat nějaký můj hloupý kec ze včerejška". Nejde ani o to, zrušit nějaký slib svévolně či z nějakého rozmaru. Jde o to, že máme právo měnit svá rozhodnutí, když zjistíme, že jsme se zmýlili, nebo když poznáme, že se držením nějakého rozhodnutí nepředvídatelně omezujeme nebo poškozujeme ve svém osobním rozvoji.

 

Máme právo na to, aby nás něco nezajímalo.

Druzí se rádi pokoušejí předepisovat nám, o co se máme zajímat: o je­jich názor, o jejich problémy, o politiku, o kulturu, atd. Jestliže řekne­me "To mě nezajímá", tak nám pak druzí chtějí toto právo často upřít tím, že nám vyčítají, jak jsme nezodpovědní, egoističtí nebo nemorál­ní. Pokud nám někdo předhazuje takové výčitky, tak se to pak děje jen s tím záměrem, aby nás zmanipuloval v náš neprospěch.

 

Máme právo na to, abychom řekli ne, aniž bychom se cítili provinile.

Nějaké "ne" vždy znamená, že se ten druhý musí něčeho zříci, že ne­dostane to, co by chtěl. Je jen přirozené, že z toho nemá žádnou radost. Na druhé straně, kde je psáno, že člověk musí pokaždé získat to, co by chtěl mít? Na světě nejsme od toho, abychom plnili přání ostatních, a drazí tu zase nejsou pro to, aby naplňovali naše přání.

 

Máme právo chybovat.

Nikdo není dokonalý. A přesto se občas druzí pokoušejí prohlašovat naši chybu za něco bezprávného. Přirozeně jsme i my sami někdy až příliš pohotoví k tomu, abychom se za své chyby kritizovali a odsuzo­vali. Aby námi ostatní nemohli manipulovat poukazem na nějakou chybu, jíž jsme se dopustili, musíme začít sami u sebe a dovolit si chybovat, aniž bychom se pro to považovali za špatné nebo méněcenné. Jestliže se za svou chybu sami odsoudíme, pro druhé je pak hračkou, aby nám přivodili ještě větší pocity vilry.

 

Reklama

Máme právo požádat druhé o laskavost

Mnozí lidé si netroufají o něco druhé poprosit, protože se obávají, že tím někomu způsobí nepříjemnosti. Proč ale nenechat na druhém, aby se rozhodl, jestli mu naše prosba přivodí nepříjemnosti anebo nikoli? Drahý se snad nedokáže rozhodnout sám za sebe a říci "ne"?

 

Máme právo neospravedlňovat své chování

"Co tě jen přimělo k tomu, že děláš něco takového?" jsou slova, jimiž nás druzí chtějí podnítit k tomu, abychom se zodpovídali ze svého chování. Jestliže někomu něco odepřeme, možná se pak zeptá: "Proč mi nepomůžeš?" Přistoupíme-li na tuto otázku, tak se nás pak výčitkou; že jsme egoističtí, pokusí možná přesvědčit, že mu ukřivdíme, jestliže nesplníme jeho přání. Požadavek ospravedlnění našeho chování slou­ží jen uspokojení Ega toho druhého a dává mu nad námi moc.

 

Máme právo žít tak, jak bychom chtěli, pokud to přiznáme také ostatním a pokud neporušíme jejich práva

Toto právo je ze všech nejobsáhlejší a lze pod něj zahrnout všechna ostatní práva. Vždy se však najde někdo, komu se toto nelíbí nebo v jehož pojetí by se tak žít nemělo. Zpravidla se to však těm druhým nelíbí proto, že tím nad námi nemají žádnou moc, příslovečně nás už nemohou využívat. Zásadní otázka tedy je: Ohrozím svým chováním na životě sebe nebo ostatní? 

 

Tato práva musíme den co den obhajovat, protože se ostatní stále znovu pokoušejí nám je upřít. Využít svých práv neznamená být bez skrupulí, asociální nebo bez soucitu. Znamená to jen sami se svobod­ně rozhodnout, co chceme dělat a co nikoli. Jde o sebeurčení versus rozhodnutí někoho cizího. Jde o to, nenechat ostatní rozhodovat o tom, co je pro nás dobré. To můžeme a musíme udělat sami.


Zdroj: Jak rozumět svým pocitům a jak překonávat problémy - nakladatelství Pragma 

Reklama

Komentáře

Pavla (Pá, 1. 6. 2018 - 17:06)
Dobrý den .
Ve nutné být na dětském lůžkovém bez spodního prádla ?
tak (Pá, 1. 6. 2018 - 20:06)
Dobrý den .
Ve nutné...pravděpodobně ano. Proč o takové blbosti přemýšlíš?
Pokud jsi v nemocnici, tak jsi tam asi z nějakého léčebného důvodu a musíš respektovat určitý řád.
Pavla (Pá, 1. 6. 2018 - 20:06)
pravděpodobně ano. Proč o...protože nevím co nabalit malímu do nemocnice
v této republice (So, 2. 6. 2018 - 06:06)
máte akorát právo držet hubu a krok,a makat do umoru na všchna netáhla,co jich máme.
Reklama