Reklama

Typologie osobnosti dětí - Usuzování a vnímání

Usuzování a vnímání jsou dva způsoby, jakými se lidé projevují vůči vnějšímu světu.

 

Děti s převahou usuzování

Vyhovuje jim, vědí-li dopředu, co se bude dít - získávají tím pocit jistoty. Dávají proto přednost ustálenému dennímu režimu (jídlo, spánek atd. v pravidelných časech), protože se pak v čase a prostoru lépe orientují.

Chtějí dopředu znát plán či program (co se chystá, jak dlouho to bude trvat, kde to bude probíhat atd.). Nedodržení plánu či náhlé změny v programu je nepříjemně překvapí - menší děti reagují nervozitou, pláčem, vztekem, či dokonce fyzickou agresí, starší děti nás zahrnou výčitkami typu: Vždyť jsi říkal, že... - Já to věděl, ty nikdy nedodržíš slovo.

Reklama

Čas berou jako zvnějšku daný neměnný prvek, kterým je potřeba se řídit, a sledují proto průběžně, kolik je hodin. Dokážou si udělat víceméně reálnou představu, co všechno se dá v daném čase zvládnout. Snadněji díky tomu dodržují termíny, úkoly dokončují včas.

Běžné povinnosti jsou si schopné hlídat většinou samy. Tíhnou k tomu, aby měly kontrolu nad svým prostředím, ve svých věcech si udržují pořádek snadněji než děti s převahou vnímání.

Snadno zaujímají stanoviska, rychle si dělají na věci názor, pronášejí tvrzení, jimiž jsou si jisté. Toho, co řekly, se drží, v jejich řeči často nacházíme slova jako určitě, rozhodně. Je většinou obtížné jim jejich názor vyvrátit. Mluví o tom, jak situace dopadne, předvídají možné potíže, některé si vymýšlejí až „katastrofické scénáře“.

Mívají jasný názor, jak má co vypadat, jak se má co dělat, zároveň se snadněji než děti s převahou vnímání podřizují stanoveným pravidlům a monitorují, jestli je dodržují i ostatní. Jedná-li někdo v rozporu se stanovenými pravidly, kárají ho, upozorňují na to dospělé a vyžadují nápravu.

Vyhovuje jim, když učení probíhá systematicky a pracuje se podle stanoveného postupu. Děti intuitivně orientované (NJ) si postup rády určí samy, děti smyslové (SJ) preferují, když postup navrhne někdo jiný.

Děti s převahou vnímání

Klidně se vyrovnávají s nepravidelnostmi v denním rozvrhu. Pokud se snažíme nějaký režim zavést, zneklidňuje nás, s jakou vehemencí se mu vzpírají.

Nepotřebují dopředu přesně vědět, co se bude dít, nevadí jim většinou, pokud se s nimi domluvíme na nějakém programu a pak dojde ke změně. Dokážou se rychle přizpůsobit novinkám, překvapení a nečekané události vítají jako velmi příjemné zpestření.

Čas je pro ně pružnou veličinou, není „jejich pánem“. Zpravidla mají méně jasnou představu o tom, kolik je právě hodin, jejich časové odhady bývají nepřesné. Úkoly proto dokončují často na poslední chvíli, velké úsilí vyvinou až „v závěrečném spurtu“.

Běžné povinnosti jsou pro ně v porovnání se zkoumáním okolí nebo možností něco tvořit většinou nudné.

Jsou průběžně přitahovány novými podněty, často začínají novou činnost, aniž by měly potřebu tu předchozí dokončit, říkají např., že si s tím budou ještě hrát , což se však většinou nestane. Zůstává tedy po nich mnoho „rozpracovaných projektů“, uklízejí většinou pouze pod vnějším tlakem. Své věci zpravidla nemají potřebu strukturovat a schovávat do skříněk a krabic, nejraději by měly všechno kdykoli k dispozici.

Svá rozhodnutí spíše odsouvají, nevynášejí definitivní soudy, v jejich řeči převládá možná, asi, spíš . Zpětně zpochybňují, co řekly. Svůj názor změní, pokud se změní okolnosti, přijdou nové informace apod.

Pravidla berou s rezervou, zpochybňují „samozřejmé“ zásady a příkazy. Stanovené hranice pro ně mohou být výzvou k jejich zkoumání; některé zkoušejí, kam až mohou zajít, nebo zásady dokonce záměrně překračují.

Většinou nedodržují stanovený postup, dokonce ani v případě, že si ho samy zvolily. Mnohem raději postupují náhodně, přeskakují od jedné věci ke druhé, podle toho, co je zrovna zaujme. Při učení a řešení problémů raději volí vlastní cestu; typy zaměřené intuitivně (NP) navíc   problém nahlížejí ze všech stran, jsou díky tomu schopny přijít s několika originálními řešeními.

Ukázka z knihy Typologie osobnosti u dětí (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

miholkovabest (Út, 26. 10. 2010 - 07:10)
Voda je živina, kterou vaše tělo potřebuje ze všeho nejvíc. Okolo 60 až 70 procent hmotnosti dospělého jedince představuje voda. Tělo dítěte obsahuje 80 procent vody a pětiměsíční embryo je dokonce z celých 94 procent tvořeno vodou.
Voda rozpouští pevné látky, dopravuje živiny (vitamíny a minerály) do buněk těla a odvádí z buněk odpadní látky.
Svým dětem vždy nabízím k pití vodu z filtrační konvice. Mám doma filtrační konvici Dewberry. Je levná, stylová a přitom velmi účinná. Proč neustále nosit balenou vodu z obchodu? Voda z vodovodu obsahuje v malém množství organochloridy, vodovodní trubky vzbuzují obavy, protože se nacházejí v zemi desítky let, proto je zapotřebí dodatečně čistit vodu z kohoutku přes filtr. http://www.dewberry.cz/
Reklama