Reklama

Typologie osobnosti dětí - Smysly a intuice

Smysly a intuice jsou v teorii typů dva základní způsby přijímání informací, které odrážejí, jakému typu informací více důvěřujeme.

Smyslové děti

Zajímají je informace, které jsou nějak uchopitelné, ptají se na fakta: Co to je? Jak to funguje? K čemu se to hodí v praxi?

Hračky používají víceméně k jejich původním účelům (traktor je traktor, který jezdí na pole a odváží obilí). Jejich hry jsou reálnější, odrážejí skutečný život. Rády se opírají o minulou zkušenost, takže preferují již vyzkoušené hry se zavedenými pravidly a předvídatelným průběhem.

I když rády „hromadí svůj majetek“ (vlastnictví předmětů má pro ně velký význam), mnohem snáze než děti s intuicí se rozloučí s věcmi, které už nepotřebují.

Reklama

Při učení musejí začínat u toho, co je jim blízké, co vychází z jejich zkušeností. Teprve potom je možné postupovat k novému a neznámému. Chceme-li, aby pochopily abstraktní pojmy či teorie, musíme jim je nejdřív vysvětlit či předvést na konkrétních příkladech. Mnohem raději totiž něco přímo dělají, než se o tom teoreticky učí. Proto potřebují dílnu nebo laboratoř, video nebo exkurze. Informace bychom jim měli přiblížit znázorněním - např. kresbou, modelem.

Mají sklon brát věci doslovně, potřebují úzce specifikovat, co se od nich očekává. Při zadávání úkolu jim vyhovuje, když předem řekneme, co budeme konkrétně vyžadovat, děti typu SJ pak uvítají, když jim ukážeme postup, který mají použít. Nemají rády otevřené úkoly, u nichž je třeba zvažovat různé varianty (např. zadání vyrobte nějaký dárek pro maminku ). Budou žádat upřesnění, co to má být, jak to má vypadat, co k tomu mohou použít apod.

Intuitivní děti

Zajímají se o významy, které se skrývají za fakty, chtějí vědět, jaké jsou mezi nimi souvislosti a jak zapadají do celku. Ptají se: Proč je to takhle? Jaký to má význam? S čím to souvisí?

Hračky si uzpůsobují aktuální potřebě, tomu, jak se hra právě vyvíjí, v jejím průběhu mění pravidla a význam předmětů, což může smyslové typy znejisťovat (z traktoru je rázem vesmírný koráb nebo i začarovaný princ...). Jejich hry jsou více fantazijní, vžívají se do rolí postav z knížek, vymýšlejí nové bytosti se zvláštními schopnostmi.

Mívají spoustu nápadů, často nezvyklých či originálních. Jsou-li zároveň extravertní a mají potřebu přejít hned do akce, své nápady taky realizují. Introvertně orientované intuitivní děti potřebují před akcí čas na rozmyšlenou. Může jim proto trvat delší dobu, než ze svých nápadů některý vyberou. Někdy se trápí tím, že tyto nápady se ve skutečnosti stejně nikdy nedají realizovat tak, jak by si ony představovaly.

Chceme-li po nich, aby si uklidily, a na chvíli se vzdálíme, najdeme je pravděpodobně zabrané do nějaké hry - přestože se snaží vyhovět naší žádosti, vydrží jim to jen do chvíle, kdy vezmou do ruky první hračku a napadne je, co zajímavého by se s ní právě teď dalo podniknout.

I intuitivní děti mají své „sbírky“, které však nemusejí být tematicky nějak zaměřené, spíš se jim v pokoji hromadí předměty, jež si chtějí nechat, protože by se ještě někdy mohly k něčemu hodit.

Mají-li se efektivně učit, potřebují se věnovat novým věcem, řešit zajímavé otázky, které jsou pro ně výzvou. Detaily je zajímají, až když mají jasno o celku. Nemívají většinou problém s pochopením abstraktních pojmů, teorii pochopí mnohem snadněji než smyslové typy a dokážou si představit její aplikaci v praxi.

Ukázka z knihy Typologie osobnosti u dětí (Portál 2010)

Reklama

Komentáře

Reklama