Reklama

Základní hodnoty emoční inteligence

Určitě stojí za to podívat se na základní hodnoty, které amerciký psycholog Carl Rogers definoval pro komplexně funkční, emočně inteligentní osobu. Rogers je definoval v 60. letech minulého století, dříve než byl definován pojem emoční inteligence. Rogers předpokládá, že vlastnosti uvedené níže nás rozvíjejí z hlediska emoční inteligence:

?    Otevřenost vůči zkušenostem. To znamená vnímat své zážitky a být schopni akceptovat realitu včetně emocí. Rogers zdůrazňuje, že otevře­nost vůči emocím je životně důležitým faktorem pro osobní rozvoj. On používá termín „aktualizace sama sebe“, my „emoční inteligence“.

?    Život tady a teď. To je koncepce založená jednak na skutečnosti, že je potřeba akceptovat minulost a ne pouze přehnaně přemítat nad věcmi, které se staly a nelze je změnit, a za druhé na tom, že právě tak není dobré klást příliš velký důraz na neznámou budoucnost. Znamená to žít současností a plně vnímat zkušenosti, které nám současnosti přináší.

?    Sebedůvěra. S důvěrou dělat to, co vnímáme jako v tu chvíli správné a co je pro nás přirozené. To neznamená schválit vraždu, protože to pro někoho bylo „v tu chvíli správné“. Znamená to věřit svým emočně inteligentním instinktům, které nás povedou správným směrem.

?    Správné používání svobody. Svobodni se cítíme, když máme mož­nost volby. Rogers míní, že komplexně funkční (emočně inteligentní) osoba uznává takovou svobodu a přebírá odpovědnost za své volby.

Reklama
?    Kreativita. Pokud se cítíme svobodní a odpovědní, budeme jednat v souladu s děním kolem sebe a budeme se ho účastnit. Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím kreativity v umění nebo vědách, prostřed­nictvím sociálního zapojení nebo rodičovské lásky nebo jednoduše tím, že budeme svou práci vykonávat co možná nejlépe.

Zdroj: Christine Wilding -Emoční inteligence - Vliv emocí na osobní a profesní úspěch, Grada

Reklama

Komentáře

zakladni hodnoty emocni inteligence je manipulace s lidmi
Alue (St, 13. 11. 2013 - 14:11)
Pokud nějaká emoční inteligence je, tak u mě došlo k jejímu zániku, tím, že nedošla naplnění. A stačí k tomu jen rok nebo dva. Ať už má člověk jakkoliv špatné období, neměl by se nechat stáhnout. Pokud se nechá, následky můžou být katastrofální.
Reklama