Reklama

Co prozradí gesto založených paží?

Ukrývání za ochrannou bariérou je běžnou lidskou reakcí, kterou si osvojíme již v raném věku. Ocitne-li se dítě v hrozivé situaci, schovává se za velké předměty, například za stůl, křeslo, nábytek či maminčinu sukni. S přibývajícím věkem se toto chování tříbí a asi v šesti letech, kdy se ukrývání za předměty pomalu stává nepřijatelným, se člověk naučí pevně zkřížit paže na hrudi vždy, když se ocitne v hrozivé situaci.

V době dospívání toto gesto postupně zmírníme, poněkud povolíme stisk paží a přidáme překřížení nohou. S přibývajícím věkem rozpracujeme gesto zkřížených paží do podoby, kdy je pro ostatní méně zřetelné. Složíme-li na hruď jednu nebo obě paže, vytvoříme tím překážku, kterou stavíme do cesty blížící se hrozbě nebo nežádoucím okolnostem. Jedno je jisté: Zmocní-li se člověka nervózní, negativní nebo obranné pocity, pevně založí ruce na hrudi. Je to silný signál svědčící o tom, že se cítí ohrožen.

Ve Spojených státech byl na toto téma proveden výzkum, který dospěl k zajímavým zjištěním. Badatelé požádali skupinu studentů, aby se zúčastnili několika přednášek. Každý student dostal pokyn, že má sedět s nohama volně položenýma podél sebe, že nemá zkřížit paže a má sedět nenuceně a uvolněně. V závěru každé přednášky byli studenti vyzkoušeni ze znalosti přednášeného tématu a byl zaznamenán jejich postoj vůči přednášejícímu. Druhá skupina studentů absolvovala stejné přednášky, ale studenti dostali pokyn, aby během přednášek drželi ruce pevně složené na hrudi. Výsledky ukázaly, že skupina studentů se zkříženýma rukama měla o 38 % menší znalosti než skupina s volně položenýma rukama. Studenti se zkříženými pažemi měli také kritičtější názor na přenášku i samotného přednášejícího.

Testy prokázaly, že jakmile posluchač zkříží paže, zaujme odmítavé stanovisko vůči řečníkovi a kromě toho také věnuje přednášce menší pozornost. Školicí střediska by proto měla být vybavena židlemi s opěrkami pro ruce, aby posluchači mohli nechat paže v uvolněné a nezkřížené poloze.

Mnoho lidí tvrdí, že mají ve zvyku zkřížit paže, protože je to pohodlné. Každé gesto je pohodlné, má-li k němu člověk přiměřenou náladu. Jinými slovy řečeno, jestliže jste zaujali odmítavé, obranné nebo nervózní stanovisko, potom se budete cítit dobře se založenýma rukama.

Reklama

Nezapomínejte, že při neverbální komunikaci hraje svou roli nejen vysílající, ale i přijímající strana. Možná se se svýma založenýma rukama a ztuhlými zády a krkem cítíte dobře, ale studie prokázaly, že podobná gesta jsou obecně vnímána negativně.
 

Obvyklé zkřížení paží
Obě paže jsou založeny na hrudi jakoby ve snaze "skrýt se" před nepříznivou situací. Existuje mnoho podob zkřížení paží. Obvyklé zkřížení paží je obecně srozumitelným gestem, jež téměř všude na světě vyjadřuje obranný nebo zamítavý postoj. Běžně ho vídáme u lidí, kteří se ocitnou mezi neznámými osobami na veřejné schůzi, ve frontě, ve výtahu a všude, kde se lidé cítí nejistě.

Nedávno jsem se zúčastnil přednáškového turné ve Spojených státech. Jednu z přednášek jsem úmyslně zahájil nelichotivým prohlášením o několika velmi vážených a dobře známých lidech, kteří se rovněž účastnili konference. Ihned po předneseném slovním útoku jsem požádal posluchače, aby nezměnili postavení rukou, jež během mé řeči zaujali. Obecenstvo bylo velmi pobaveno, když jsem je upozornil, že devět desetin z nich během mého slovního útoku založilo paže na hrudi. Jasně to dokazuje, že nesouhlasí-li lidé s tím, co slyší, založí většinou paže na hrudi. Mnoho veřejných řečníků nedokázalo přesvědčivě sdělit posluchačům svůj názor, protože si nevšimli zkřížených paží svých posluchačů. Zkušení řečníci vědí, že v takové situaci musí použít vhodný prostředek k prolomení ledů a dostat posluchače do vstřícnějšího postavení, jež pozmění jejich postoj vůči řečníkovi.

Jestliže během rozhovoru mezi čtyřma očima zpozorujete, že váš protějšek založil paže na hrudi, můžete téměř s jistotou předpokládat, že jste pronesli něco, s čím váš partner nesouhlasí. V takové situaci je zbytečné pokračovat v dosavadní argumentaci, i kdyby váš partner slovně dával najevo souhlas. Skutečnost je taková, že neverbální složka sdělení nelže, kdežto verbální sdělení může být nepravdivé. V takové situaci byste se měli snažit odhalit příčinu odmítavého gesta a přimět svůj protějšek k zaujetí vstřícnějšího postoje. Nezapomínejte - dokud přetrvává gesto složených paží, dotud se nezmění odmítavý postoj. Stanovisko je příčinou gesta a dlouhé trvání gesta posiluje stanovisko.

Jednoduchou a účinnou metodou, jak překonat složené paže, je podat dotyčné osobě nějaký předmět - například pero nebo knihu. Člověk se pro něj natáhne a zaujme otevřenější postoj i stanovisko. Jiným účinným trikem je požádat člověka, aby se podíval na předložený nákres nebo ilustraci. Zkuste se předklonit s dlaněmi obrácenými vzhůru a řekněte: "Vidím, že se chcete na něco zeptat, co byste rád věděl?" nebo "Co si o tom myslíte?" Potom se znovu opřete a naznačte tak partnerovi, že má slovo. Ponecháte-li otevřené dlaně, dáváte tím druhé straně najevo, že očekáváte otevřenou a upřímnou odpověď. Jako prodejce jsem nikdy nepokračoval v předvádění svého zboží, dokud jsem nezjistil, proč klient náhle založil paže. Velmi často jsem přišel na to, že zákazník má skryté námitky. Většina prodejců by je nikdy neodhalila, protože jim unikl neverbální signál klientovy nespokojenosti.

Zdroj: Řeč těla, vydalo nakladatelství Portál

Reklama

Komentáře

DreamFacE (So, 5. 7. 2003 - 23:07)
tohle me nikdy nenapadlo, zajimavy postreh.
Hanka (Po, 29. 5. 2006 - 17:05)
Je to velice zajimavé...
ADELA (St, 7. 6. 2006 - 19:06)
JE TO PRAVDA...KDYZ SE CITIM NEJISTE,VZDY ZALZIM ROCE NA HRUDNIK A CHCI SE TO ODNAUCIT
ADELA (St, 7. 6. 2006 - 19:06)
JE TO PRAVDA...KDYZ SE CITIM NEJISTE,VZDY ZALZIM ROCE NA HRUDNIK A CHCI SE TO ODNAUCIT
Vera (Čt, 8. 6. 2006 - 14:06)
Podvědomá obrana
ka (Pá, 9. 6. 2006 - 12:06)
je to uzavření svého osobního prostoru,důvodů je nepřeberně.od pochybostí,nejistoty,nepříjemn.rozhovoru,po důvody které si v daný okamžik ani neuvědomíme.Jen si dát pozor na toto gesto třeba při přímacím pohovoru:)
Lenka - lenkas… (Po, 12. 7. 2010 - 21:07)
Ano je to pravda, často zakládám ruce na hruď a hlavně ještě na škole jsem to často dělala když byla nudná výuka:-))
Reklama