Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda šestá

Hledej pouze pravdu.

Šestá úroveň: Spojení čakry mysli (ádžňá), svátosti vysvěcení a sefír Bina a Chochma.

Síla vytvořená těmito čtyřmi archetypálními kvalitami vysílá do našeho systému posvátné učení Hledej pouze pravdu. Z čakry mysli přijímáme energii potřebnou k hledání odpovědí na záhady, které nás potkávají. Právě boží plán nás vede k tomu, abychom se ptali "Proč?" a chtěli dnes vědět víc, než jsme věděli včera. Energie vycházející z této čakry nás neustále směřuje k tomu, abychom zvážili pravdivost a upřímnost svých přesvědčení. Od narození instinktivně víme, že falešná víra v něco nebo někoho znečišťuje ducha a tělo.

Všichni se jednou dostaneme do situace, která nás přiměje přehodnotit svá přesvědčení, a přiblížit se tak k pravdě. Zrajeme ve svých přesvědčeních krok za krokem a zkušenost za zkušeností. Energie šesté čakry nás vytrvale nutí k tomu, abychom odvrhli nepravdivé vjemy. Jednáme-li proti této energii a vědomě bráníme tomu, aby hlubší pravdy pronikly do mentálního pole, naše vnímání se zatemňuje.

Svátost vysvěcení v doslovném smyslu znamená, že se člověk stane knězem a oficiálně se zhostí životního úkolu prostředníka mezi lidským a posvátným. Všichni si přejeme, aby naše pomoc ostatním lidem byla hodnotná a smysluplná a chceme mít pocit, že to, co děláme, je posvátné. (V buddhismu se to nazývá Pravý život.) Můžeme se stát nádobami pro boží energii bez ohledu na to, jaké je naše životní poslání -- léčitel, rodič, vědec, zemědělec, dobrý přítel. Symbolicky pak dosahujeme vysvěcení, když lidé, s kterými žijeme nebo pracujeme, uznají, že naše jednání je přínosem pro jejich osobní a duchovní růst. Snažíme-li se podporovat a nesoudit lidi, s kterými žijeme nebo pracujeme, vytváříme v sobě kanál pro boží energii. O lidech, kteří vyzařují podporu a lásku, se právem smýšlí v tom smyslu, že mají bohem vysvěcenou energii. Jedná se o prostředníky božího zásahu. Každý z nás má schopnost stát se takovým božím kanálem, sloužit ostatním lidem vyzařováním posvátné energie, což je současná definice kněžství.

Reklama

Abychom se mohli stát takovým prostředníkem božské energie a jednání, sefíra Chochma přináší do našeho systému podnět, který přivolává boží moudrost na pomoc našim rozumovým schopnostem obzvlášť ve chvílích, kdy máme pocit, že lidský rozum nikam nevede. Chochma nám pomáhá naučit se nalézt rovnováhu mezi rozumem a soudem, držet se pravdy a činit rozhodnutí, která vytvářejí ty nejlepší následky pro nás a ostatní lidi.

Energii sefíry Chochma podporuje sefíra Bina, která vysílá do nezřídka převažující energie lidského rozumu jemnější sílu božího porozumění, jež bývá mnohem více spojena s emocemi. Spojení sefír Chochma a Bina má sloužit jako jakýsi vnitřní průvodce, který nás vede k tomu, abychom přesáhli omezení lidského myšlení a podobně jako biblický král Šalomoun dosáhli mentální jasnosti, která umožňuje božskému uvažování splynout s naším vlastním procesem myšlení.

Dokážeme-li opustit naučený sklon soudit, jsme schopni otevřít svoji mysl kvalitě porozumění, která je božského původu. Lidský rozum nedokáže odpovědět na záhady našeho života. Nikdy nedokáže vysvětlit, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Skutečný pocit klidu můžeme v životě dosáhnout pouze tím, že se vzdáme potřeby pochopit lidským rozumem, proč se věci dějí, a přijmeme boží logiku: "Dovol, abych poznal, co jsem schopen poznat, a věřil, že za všemi událostmi -- ať jsou jakkoli bolestivé -- je důvod, z něhož může vzejít dobro."

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení, nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Jiří Dvořák (St, 18. 1. 2006 - 21:01)
Sedm posvátných pravd vlastně pravdami vůbec nejsou. Nemaťte veřejnost okultismem.
Reklama