Reklama

Co o vás prozrazuje způsob sedu

Řeč těla nám často může sdělit více, než co dokážou slova. Většini emocí vyjadřujeme neverbálním způsobem. Když jsme v kontaktu s dalšími lidmi, říkáme tělem mnohem více, než bychom mohli vyslovit. Mluvit o našich citech pro nás může být obtížné, proto je často sdělujeme jazykem těla.

Jaká je pozice vašich nohou, když sedíte? Způsob sedu odhaluje mnohé o naší osobnosti. Může to ukázat druhý skrytý význam toho, co říkáme a jaký k nim máme vztah. Řeč těla je proto důležitá pro kontakt se všemi lidmi. Řeč těla nám může rovněž říci mnohé o tom, kdo jsme a jaký máme vztah k okolí.

Máte v sedu kolena u sebe a dole nohy vytáčíte špičkami dovnitř? Lidé, kteří takto sedí, jsou velmi kreativní a charismatičtí. Jsou spontánní a nepřemýšlejí dlouho o svých rozhodnutích. To jim občas může způsobovat nějaké problémy, ale jejich přirozený šarm jim pomůže vybřednout z obtížné situace. Tito lidé považují život za dobrodružství a jsou otevřeni novým zkušenostem. Jsou i velmi oblíbení a snadno si získávají nové přátele. Mnohé tyto vztahy však nemají dlouhého trvání.

Máte jednu nohu přehozenou přes druhou? Lidé, kteří takto sedávají, jsou velcí snílci. Mají bohatou představivost a mohou klidně snít s otevřenýma očima. Jsou velmi empatičtí a snadno navazují kontakt s dalšími osobami. Často však ve vztahu k ostatním zaujímají druhořadé postavení. Jsou vynikající posluchači a umějí dokonale vyjádřit své city.

Máte v sedu kolena roztažená od sebe, ale dole nohy naopak u sebe? V takovém případě jde o chaotické osobnosti, které mají spoustu problémů s tím, aby se soustředily a zůstaly klidně sedět. Jejich mysl je vždy aktivní, tito lidé často mluví, aniž by si svá slova promysleli. Snadno se nudí a u ničeho dlouho nevydrží. Projevují se více v situaci bohaté na stimuly. Také ve vztazích s ostatními lidmi se stává, že brzy přestanou mít zájem a potřebují někoho, kdo jim bude klást trochu odporu.

Reklama

Máte nohy těsně u sebe, kolena u sebe a dole také nohy u sebe? Jde často o velmi inteligentní lidi, kteří racionálně uvažují. Jsou puntičkáři a pořádkumilovní. Mají většinou dokonale uklizený byt, kde je všechno na svém místě. Jsou velmi poctiví a nemají rádi pomlouvání. V každé situaci zůstanou klidní a neztrácejí snadno ze zřetele svůj cíl.

Sedíte na šikmo s nohama u sebe? Takoví lidé jsou velmi zaměření na dosažení svých cílů a přikládají velký význam kariéře. Jejich cíle jsou velmi ambiciózní, tito lidé se nechtějí při jejich dosahování spokojit s polovičatostí. Pokud jde o osobní život, také si rádi stanovují cíle, například pokud jde o zdraví či lásku. Jsou ve všem perfekcionisty, i v otázce svého vzhledu. To vše vede k tomu, že ztrácejí ze zřetele to, co už mají, protože vždy chtějí více.

ČTK/La Repubblica

Reklama

Komentáře

Hlídka (Po, 13. 1. 2020 - 16:01)
Zajímavě nazíráno. Sedí to!
Reklama