Reklama

Tao rapu

Při zkoumání moci hlasu bychom neměli opomíjet vitální novou formu monotónního zpěvu, která vstoupila do populární kultury: rap. Ačkoliv tato hudba je špatně přijímána kritikou za to, že je násilnická, agresivní a vlezlá, způsob, jímž promlouvá v rytmu a rýmovaných verších, ji řadí do oblasti poezie. Rap vznikl jako vokální bojové umění, které mělo chránit lidi na ulicích před odlidštěním jejich světa.

Ano, rap nám často připadá necitelný a občas je neslušný. Ale coby forma osobní terapie je velice účinný. Rap umožňuje levé půlce mozku rozprávět s tělem, především s hlubšími soustavami, jež řídí instinktivní reakce a přežití.

Chain Saw, jeden z tvůrců rapu a člen rapové kapely DaChamba založené v Chicagu, popisuje, co je podle jeho názoru nefalšovaný rap: "Rap byl tehdy v počátcích skutečný. Nikdo nemluvil o ničem, co by neprožil či neprodýchal." Skutečný pro něj znamená ulice města a násilí a on to takhle potvrzuje: "To je skutečné. Potřebuju o tom mluvit, potřebuju o tom zpívat."

Členové kapely DaChamba jsou znepokojeni tím, že lidé nyní rapují jen pro peníze, aniž by je poháněla stejná vášeň a naléhavost. "Když nejsi z ghetta, tuhle muziku dělat nemůžeš," pokračuje Chain Saw. "Pokud je tohle skutečné poselství, najdeme způsoby, jak je sdělit světu. Děcka rapují, rapují maminy, tohle není nic, čeho by se měl člověk bát, pokud se nebojí slyšet pravdu o tom, v čem tkví podstata života ve městě. Znáte-li historii svého těla a víte, co se stalo rodičům a kámošům, pak máte právo rapovat. Vylezete-li ven jen s tím, že máte vztek a chcete ukázat, jak umíte být naléhavý v duchu středního proudu, pak je to houby rap."

Příběh a víra přetlumočené do písně - to je normální lidský dorozumívací prostředek, jenž nás spojuje už tisíce let. Tyto nové hudební žánry nemohu považovat za bolavá místa léčebného procesu. Přestože mě zlobí hudba, která je obscénní nebo misogynská - zejména když působí, jako by ty hrubosti používala čistě kvůli provokaci - chápu tu potřebu každého dítěte a mladého člověka v Americe: potřebu být slyšet. V krutém světě chudoby a drog představuje rap vokální formu, která se vyvíjí organicky. Zobrazuje bídu a násilí, jež prostupují život mnoha mladých lidí ve městech a jež se rychle blíží ke kritické mezi.

Reklama

Rap nepromlouvá pouze k mládeži a těm, kdo se světu odcizili, ale také k lidem, kteří mají poškozenou schopnost mluvit, například po infarktu či po nehodě. I když tito hendikepovaní nejsou s to pochopit normálně pronášená slova, mohou pochytat slova pronášená v rýmech a v rytmu. Jedním z důvodů tohoto jevu je fakt, že mozek zpracovává rýmovanou a rytmizovanou řeč jinak než řeč normální. Takže rap, na který hledí ztrápení rodiče jako na kletbu, může být božím dárkem pro toho, kdo trpí afázií.

MEZIHRA: Rapujte a rozbalujte Součástí každé kultury je mluvení v rytmu básně, zatímco člověk chodí, pracuje či tančí. Rap, naše městská forma monotónního zpěvu, vznikl jako temperamentní způsob, jak si uspořádat myšlenky do rytmických vzorců, jejichž říznost je poplatná životu na ulici. To, co levé půlce mozku může připadat jako dost náročné, je ve skutečnosti úplně jednoduché, jakmile začnete vnímat rytmus tělem. Děvče ze sedmé třídy základní školy v Chicagu napsalo následující rapovy text, aby vyjádřilo svoje pocity:

Vážně zle
jó, takhle mi teď je.
Copak nevidí
že je mi zle bez lidí?
Kdyby chvíli slyšet chtěli
co já chtěla bych jim říct
už bych se necítila zle k
aždej, každej, každej den.

Zkuste si skládat myšlenky do rytmu, zatímco spěcháte do práce nebo z práce. Začněte si poklepávat rukou ve čtyřčtvrťovém taktu, přičemž zdůrazníte první dobu, a mluvte do rytmu poklepávání. Během několika minut asi zjistíte, jak snadno se mluví do rytmu, jinými slovy: jak snadno se rapuje! Rozbalte svoje myšlenky a pak je nechtě promluvit v rytmu. Například:

Utahaná jsem všude nuda jen. Dnes mám toho dost na všecky mám zlost. A tak zkouším rap zkouším sebou hnout ale za pár vteřin zase jedu v tom.

Asi to bude chtít chvilku trénovat, než objevíte rapera, který ve vás dřímá. Ale pokud si najdete soukromé místečko, nikdo vás při tomhle experimentu nemusí slyšet. Jen pořád choďte a žvatlejte si. Jestli nevíte, co říkat, vytvořte si vlastní řeč, ale hlavně dejte svému jazyku a srdci prostor, ať vyjádří, co chtějí. Rap očišťuje psychiku - a ani k němu nepotřebujete nádavkem elektronický aparát, který člověku rve uši!

Zdroj: Don Campbell - Mozartův efekt, nakladatelství Eminent

Reklama

Komentáře

Sussanah (Pá, 14. 11. 2008 - 12:11)
hezký článek, souhlasím
Tom (Po, 1. 12. 2008 - 23:12)
Velice zajímavé!
Lada ma velkou… (Čt, 11. 6. 2009 - 20:06)
hip hop forever
Lada ma velkou… (Čt, 11. 6. 2009 - 20:06)
hip hop forever
Reklama