Reklama

Netušené schopnosti našich jater a rakovina

Zdravé tělo je zázračný systém, který se stará jak o bezproblémový chod organismu, tak o svou detoxikaci. Klíčovou a zcela nezastupitelnou úlohu k udržování normálního složení krve hrají játra. Kdo nahlédne do lékařských knih a zjistí, co vše dokáže tento geniální orgán zvládnout, měl by před ním s pokorou "smeknout". My se zde zaměříme pouze na jednu z jejich životně důležitých funkcí, kterou je schopnost čištění krve.

Naše játra odstraňují škodliviny z krve komplikovaným, ale přesto zcela přirozeným způsobem. To však platí jen potud, pokud je dlouhodobě nezanedbáváme či nepoškozujeme. K tomuto dochází i při jejich přetěžování. Jakákoli přemíra nás oslabuje, dokonce může způsobit až nelehké onemocnění. Všechny orgány jsou totiž naprogramovány na normální zatížení. Jestliže musí trvale pracovat přesmíru, kupř. dodáváme-li do těla dlouhodobě nezanedbatelná množství toxických látek, tak se nejen neúměrně opotřebovávají, ale nemohou ani dokonale plnit všechny své funkce. Klesá-li schopnost jater čistit naší krev, tak se tělo i jednotlivé orgány postupně stále více zanášejí škodlivinami, zplodinami látkové výměny atd.

Následkem otravy se po výše popsaných fázích projevují různé formy onemocnění. Povšimněme si toho, že před vznikem nádorového onemocnění dochází k poškození jater. Kupř. Dr. Reckeweg uvádí v 5. fázi onemocnění jaterní cirhózu. I mnozí další lékaři potvrzují, že pacienti s rakovinou měli vždy porušenou činnost jater. Tyto skutečnosti však nejsou ničím novým. Abd-ru-shin k bádání o rakovině napsal již v roce 1929 následující: "Každý rakovinotvorný nádor je podmíněn neschopností nebo nedostatečnou činností jater! Nechť se proto pohled obrátí tímto směrem. Zdravá játra se skutečně normální činností nepřipustí žádný druh rakoviny. Proto by se mělo již u mládeže přísně dbát na příslušnou rozumnou životosprávu. Také u těch, kteří již onemocněli, je nutno dbát především na to! S uzdravením jater bude síla nemoci zlomena, lhostejno na kterém místě se nachází.".

Je proto velmi smutné, že v běžné lékařské péči se dodnes na tyto cenné rady dbá jen pramálo. To dokazují jak nežádoucí vedlejší účinky užívaných chemoterapeutik (uváděné i na příbalovém letáčku), tak až nepochopitelné přehlížení zákonitostí zdravé výživy.

V tomto ohledu mě doslova šokovala doporučení uvedená v jedné lékařské příručce, určené pacientům s nádorovými onemocněními. Jako nejdůležitější zásada je v ní bráno v úvahu, "aby pacienti příliš nezhubli". Proto jsou v ní doporučované mimo jiné následující pokrmy: čokoládo-oříškové krémy, majonéza, roztíratelné játrové paštiky, zmrzlina, bramborové lupínky, bonbony, z nápojů dokonce i alkohol (víno, aperitiv) a další.

Reklama

Kromě toho je známé, že i k běžné nemocniční stravě mají výhrady téměř všichni pacienti, mající určité znalosti z oblasti zdravé výživy. Protestují-li však např. proti zařazování uzenin, tavených sýrů apod., mají většinou smůlu. Pokud nemají vlastní "zásoby", tak jim nejčastěji nezbývá nic jiného, než takovéto nabízené "pochutiny" vrátit a spokojit se kupř. s chlebem s máslem, neboť k některým odpovědným pracovníkům se ještě nedostala ani všeobecně známá skutečnost, že mnohé přídatné látky v nejlepším případě neúměrně a zbytečně zatěžují játra a další orgány.

Reklama

Komentáře

Reklama