Stalking: Úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou

Obecně lze stalking chápat jako úmyslné pronásledování a obtěžování jedné osoby jinou, což oběti snižuje kvalitu jejího života a vyvolává u ní strach o bezpečí svoje nebo svých blízkých. Pachatel může oběť obtěžovat nejen přímým fyzickým kontaktem a sledováním, ale i zasíláním SMS, e-mailů, zpráv na sociálních a jiných sítích, zasíláním dárků, telefonáty apod.

Tyto pokusy o kontakt pachatele s obětí nemusí zpočátku vykazovat prvky násilí či zastrašování, ale velmi snadno a rychle k nim sklouznou. Ze zpráv vyznávajících lásku a zasílání květin a dárků se mohou časem stát zprávy vyhrožující oběti či poškozování majetku oběti pachatelem, což u oběti v obou případech vyvolává důvodnou obavu. Tato obava působí velkou psychickou zátěž, která pak může vyústit v duševní i fyzické onemocnění oběti. Pro stalking je typické to, že je páchán opakovaně a jeho odhalení je úzce spjato s vnímáním této skutečnosti obětí.

Typické znaky pro stalking:

-       Opakované a pro oběť nepříjemné a nevyžádáné pokusy o fyzický kontakt například formou dopisů, telefonátů, emailů, SMS zpráv, zasíláním dárků apod.

-       Demonstrování moci a síly pachatele směrem k oběti pomocí přímých či nepřímých výhrůžek, které u racionální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy

-       Poškozování a ničení věcí (poškrábání či posprejování auta, propíchání pneumatiky, rozbití okna bytu, zabitím domácího mazlíčka apod.)

-       Pronásledování oběti cestou do zaměstnání, na nákup, čekání na oběť před domem apod.

-       Snaha poškodit oběť šířením nepravdivých informací.

 

KDO JE STALKER:

Stalker je osoba, která dosahuje uspokojení trýzněním jiných. Rozpoznat a odhalit takového agresora nemusí být snadné. Mezi úporné pronásledovatele řadíme ženy. Ačkoli jich je méně, ve svém pronásledování jsou trpělivější a důslednější.

Stalkery můžeme rozdělit do 7 skupin podle motivace, která vede k jejich chování:

-       Bývalý partner - osoba, která není schopna se vypořádat s ukončením vztahu a buď touží po návratu, nebo se chce pomstít za ukončení vztahu. Nemusí se vždy jednat o partnery intimní, může se jednat například o vztah pracovní nebo terapeutický. Tento typ stalkera se převážně snaží své oběti ublížit a pomstít se jí.

-       Uctívač - usiluje o pozornost, případně o vztah s obětí. Často mezi ně patří pronásledovatelé celebrit. Zpočátku oběti píší dopisy, kupují dárky. Pokud jsou ale odmítnuti, mění se jejich chování ve výhrůžky a násilí.

-       Neobratný nápadník - touží po fyzickém kontaktu s obětí. Obvykle nejsou schopni seznámení se, ačkoli se domnívají, že jsou pro ostatní neodolatelní. Tento člověk není v kontaktu s realitou a trpí psychickými problémy.

-       Ublížený pronásledovatel - usiluje o pomstu osobě, která mu, ať už reálně či domněle, způsobila nějakou újmu. Většinou využívá výhrůžek, vloupání se do bytu oběti apod.

-       Sexuální útočník - snaží se o fyzický či sexuální útok a je motivován pouze touhou po sexuálním uspokojení a po dosažení pocitu moci. Mezi tyto stalkery často patří sexuální devianti s podprůměrnou inteligencí a asociálním chováním. Oběť tohoto typu stalkera je ohrožena exhibicionismem pachatele, voyeurstvím, obscénními zprávami a telefonáty apod.

-       Poblouzněný milovník - je zamilován do své oběti a veškeré její chování interpretuje okolí jako lásku k němu.

-       Kyberstalker - typ stalkingu, kdy pachatel využívá IT technologie (internet, mobilní telefony) a přes různá fóra či sítě se snaží kontaktovat svou oběť. Pokud je stalker pouze kyberstalkerem nehrozí, že by využil fyzického násilí, avšak každý z výše uvedených typů stalkerů může být i kyberstalkerem.

 

ZÁKONNÁ ÚPRAVA:

-       Zákon 40/2009 Sb. zavedl v lednu 2010 paragraf §354 týkající se stalkingu, neboli nebezpečného pronásledování jednoho člověka jiným. Podle tohoto paragrafu může policie zakročit již v počátku problému, aby se zabránilo tomu, že pronásledování přeroste ve fyzické násilí. Od roku 2010 tak za nebezpečné pronásledování (a to i prostřednictvím mobilu, e-mailu, či např. Facebooku) hrozí trest v délce až 3 roky vězení.
§ 354 definuje stalking takto:
Nebezpečné pronásledování (označováno také jako „stalking“ )
(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že
a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
b) se zbraní, nebo
c) nejméně se dvěma osobami.
K tomu, aby mohlo dojít k obvinění pachatele ze stalkingu, musí být splněny tři podmínky:
- jednoznačnost, že pronásledovatel tak činí evidentně proti vůli oběti,
- pronásledování oběti je intenzívní,
- pronásledování oběti je dlouhodobé (dle současně dohodnuté praxe zhruba 4 až 6 týdnů).

 

OBRANA PROTI STALKINGU:

-       Pokud se osoba stane obětí stalkingu, měla by pachateli dát jasně najevo, že o jeho projevy nemá zájem. Zároveň však nesmí přijmout nabídku na schůzku či odepisovat na zprávy, čímž by pozici stalkera jen posilovala.

-       Při podezření na stalking je nutné, aby oběti tohoto trestného trestního činu uschovávaly všechny důkazy a projevy obtěžování (e-maily, výpisy volání, dárky, ...), nestyděly se a o problému hovořily ve svém okolí, je důležité se obrátit na odborníky (intervenční centrum, poradna pro oběti trestných činů, právník) a kontaktovaly policii. Policie umí vyhodnotit nebezpečnost pronásledování a má možnosti oběť ochránit.

-       Při podezření na sledování se obecně doporučuje změna obvyklých tras a zvyků (jiné obchody, jiné časy) a zajištění důvěryhodného doprovodu (rodina, přátelé).

-       Doporučuje se také, aby oběť stalkingu s sebou nosila legální prostředky pro svoji obranu (např. pepřový sprej) a mobilní telefon. Tím si může oběť přivolat pomoc, či stále informovat přátele nebo rodinu o místě kde se nachází, kam jde a zda ji pachatel nesleduje.

 

KDE HLEDAT POMOC:

Občanské sdružení Stopstalking: www.stopstalking.cz, poradna@stopstalking.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Linka bezpečí: Tel.: 116 111

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz, tel.: 257 317 110, osobně v Praze, Brně, Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Ostravě, Liberci, Olomouci a Pardubicích.,

Centrum pro pomoc obětem: www.pomocobetem.cz

Poradna e-bezpečí: www.e-bezpeci.cz

Policie České republiky: Na nejbližší policejní stanici, na lince 158 (policie ČR), na lince městské policie 156, nebo na www.policie.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (51)

  • Obrázek uživatele Ano
    Ano (anonym)

    Jinými slovy řečeno JE TO.MULTIFAKTORIALNI.

    Říj 16, 2018

Stránky

Přidat komentář

Reklama

Reklama