Reklama

Sedmá čakra

Sedmá čakra je vaším "bankovním účtem milosrdenství" a je vaším centrem mysticismu a napojení na božskou energii. Je také místem, kam ukládáte své modlitby a duchovní pravdy. Rozvržení energie sedmé čakry zahrnuje buď dávání nebo odepření vašeho požehnání.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss - Sedmá čakra

Orgány: svalový systém, kosterní systém, kůže.
Mentální a emoční témata: schopnost věřit životu, vnitřní hodnoty, etika, odvaha, humanitářství, nesobeckost, schopnost vidět větší vzor, víra v Boha a vnuknutí, spiritualita a zbožnost.

Sedmá čakra je místem, kde vstupujete do vysokonapěťové intuice a visionářské energie. Učitelé, kteří byli schopni přispívat do naší celosvětové kultury, od Ježíše k Dalai Lámovi, Matce Tereze či Nelsonovi Mandelovi, byli a jsou lidé, jejichž spojení srdce a mysli je zcela za lidskou energií. Jsou přímo napojeni na Božskou sílu.

Sedmá čakra je naším duchovním konektorem a místem, odkud pokládáme ty nejhlubší otázky. Je velice důležité mít nějaký druh denního kontaktu s tímto božským zdrojem a vědomě se modlit.

Reklama

Následující body jsou pouze úvodem do celé škály strachů či vzorců chování, které zasahují do zdraví sedmé čakry. Protože je tato čakra ve vztahu s tématy lidského života jako celku, týkají se celého života i tyto vzorce negativity. Krize z žití bezvýznamného života.
Duchovní krize, jakou je například nepřítomnost víry. Krize, která se objevuje s neschopností věřit v přirozené, podporující procesy života.
Nedostatek odvahy a víry v sebe. Žití ve shodě s energií negativních postojů, které člověku zabraňují vidět příležitosti ke změně.
Strach z vlastního růstu, sem patří strach z pozná ní sebe. Negativní vzorce chování, které vyplývají z neschopnosti myslit a usuzovat za hranicemi svých vlastních osobních potřeb. Negativní vzorce chování, které vyplývají z neochoty růst a měnit se, když je třeba vyjít vstříc výzvám svého života.
Neschopnost dát během života vyšší ideál své práci. Z těchto vzorců negativity mohou vyplývat následující druhy nemocí: poruchy nervového systému, paralýza, genetické poruchy, problémy s kostmi, včetně rakoviny kostí, a takové vysilující nemoci jakými je roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza (ALS).

Reklama

Komentáře

bobo (St, 3. 1. 2007 - 23:01)
moje sedmá čakra je totálně v pr**li, to je konec...
jirka (Čt, 4. 1. 2007 - 18:01)
to je blbost, nevěř šarlatánům, ani huličům.
zajdi ke příspěvku "odblokování čakry", a hledej.
jestli však jedeš špek za špekem, pak je mi tě líto.
světlo (Čt, 14. 6. 2007 - 17:06)
To,co nám říká věda nebo se učíme ve škole je asi 0,5% vědomostí,které člověk potřebuje k tomu,aby byl zdravý,šťastný a úplně spokojený.Nic není pro nás autoritativní,žádné náboženství,žádná svatá kniha,či žádný člověk.Všichni jsme(spolu s náším stvořitelem) jeden veliký celek.Káždá součást celku je zodpovědná sama za sebe,protože neexistuje nikdo jiný než já.Vše,co se nám děje si vytváříme sami,svými myšlenkami a z toho pramenícími slovy a činy.To platí bez vyjímky o jakékoliv nemoci.Nemoc se realizuje vždy na náš příkaz(vědomý,či nevědomý).Jzaptřebí naučit se 100% kontrolovat chod myšlenek,které přicházení ze dvou zdrojů:a)autoritativního(vlastní pocity a zkušenosti) nebo jákýchkoliv neautoritativních zdrojů(nboženstv´,politika,jákékov názory druhých nebo negativní myšlenky,které se rády ojevují podvědomě v "hlavě.Chce-li se člověk uzdrvit z jakékoliv nemoci je zapotřebí:a)absolutní víra v uzdravení,b)zjistit která řídící myšlenka nemoc způsobila(zklamání,nenávist,zlost,strach,hrabivost..pýcha)a změnit vědomě řídící myšlenku za pozitivní...je to v podtatě meditace.Aby člověk zůstal psychycky a tím i fyzicky zdráv,musí přestat spěchat(není vlastně ani kam.Žijeme v nebi,žijeme věčně.Vždy jsme byli a budeme-nemít strach z ničeho a nikdy!).Dále je zapotřebí žít způsobem "jako kdyby".Z toho vyplývá,jednoduše řečeno,že život je přsnou "kopírkou"našich myšlenek,co vysíláme,to příjmáme.Zkuste si poctivě zrekapitulovat svůj myšlenkový stav.Nic nepotřebujeme.Všechno vždy máme.Pokud člověk,cokoliv chce nemůže to nikdy dostat,protože přiznává nedostatek(skromnost!!! je nesmírně důležitá).Získáme cokoliv pouze tehdy,když dopředu poděkujeme za něco,cojiž máme(zdraví,spokojenost..atd.)..děkujeme systému,děkujeme Vesmíru,děkujeme Stvořiteli,že nám poskytuje,vždy co máme(ne ch chceme)-vesmír realizuje přené kopie našich myšlenek..!!!Je zapotřebí opět si vzpomenou,jak se řídí vlastní mysl!!Velmi málo lidí dělá velice smutnou věc.poslouchá politiky..poslouchá druhé a vůbec nejednéme jako Stvořitel.Každý člověk je věrnou kopií Stvořitele-Boha a má naprosto stejné vlastnosti a schopnosti jako on,velice málo kdo to ví(ve školách ani na VŠ se to vůbec nevyučuje!!-jak to udělat,abychom byli spokojení a zdraví a š´tastní).Přátelé,říkám Vám to,mám to uvnitř své bylosti v duchovním srdci a jsou to doopryvdy cenné informace přijaké z autoritativního a skutečně nezávislého zdroje.Pro začátek-je velmi málo knih pocházejících s aurirativní nadvědomé oblasi..např.Hovory s Bohem od Donalda Walsche-kdo to ale pochopí žačne nutně myslet jinak,Ze mě se stal sólokapr.neřídím se názory druhých-nežiji konzumním způsobem života(panenka sedí v koutě jako loutka,až jí ostatní řernou tak se nají,potom se opět posadí).Tohle snámi dělá celosvětový systém-nutím nám násilně svůj pohled na svět-založený na penězích.moci nad ostatními atd.HLEDEJTE VE SVÉM SRDCI,HODNĚ HLUBOKO,PONOŘTE SE DO SEBE,ZAČNĚTE MILOVAT SEBE A POTOM DRUHÉ.
Lenka (St, 2. 1. 2008 - 11:01)
Naprosto s Vámi souhlasím.Nejsem zase až tak věřící,ale věřím,že něco existuje.Napsal jste to moc hezky..četla jsem i knihu o vědomí a podvědomí a vím,že zákony přírody fungují vždy a všude.Akorát v tom dnešním shonu se málokdy zastavím,aby jsem si to uvědomila.Děkuji za Váš článek,moc mi zlepšil náladu a mám se nad čím zamyslet.Mějte se hezky,ať se Vám stále daří.
Hanka (So, 13. 2. 2010 - 19:02)
Jsem o tom přesvědčena. Mám osobní zkušenost
Reklama