Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda třetí

Cti sebe sama.

Třetí úroveň: spojení čakry osobní síly (manipura), svátosti konfirmace a sefír Hod a Necach.

Síla vytvořená těmito čtyřmi archetypálními kvalitami vysílá do našeho systému posvátnou pravdu Cti sebe sama. Všechny čtyři archetypální síly na této úrovni nás vedou k tomu, abychom si vyvinuli sebeúctu a hrdost. Třetí čakra obsahuje naši "intuici k přežití", která nás chrání, když nám hrozí fyzické nebezpečí, a upozorňuje nás na negativní energii a jednání jiných lidí. Tuto energii narušujeme, když přehlížíme své instinkty.

Symbolickým významem svátosti konfirmace je přijetí odpovědnosti za kvalitu osobnosti, jíž se stáváme. Součástí procesu, během něhož si začínáme být vědomi sebe sama, je zážitek "iniciace" nebo obřad "dosažení dospělosti". Duch potřebuje takový zážitek nebo obřad jako symbol pro vstup do dospělosti; pokud takový symbol chybí, vědomý nebo nevědomý negativní vjem nebo prázdnota se projeví psychickou slabostí. Mezi takové projevy patří: neustálá potřeba souhlasu druhých lidí, což může vést k nezdravému ztotožňování s různými partami, kulty a dalšími nepatřičnými skupinami; neschopnost vážit si sebe sama; neschopnost vyvinout si zdravé vědomí sebe sama jako jednotlivce. Schopnost nechat se intuitivně vést vlastním duchem závisí na silném vědomí vlastního já a respektu k němu.

Stejně důležitou úlohu hraje sebeúcta v léčení a udržování zdravého těla. Nedostává-li se nám sebeúcty, naše vztahy s ostatními lidmi představují dočasné a křehké stavy intimity. Neustále máme strach z opuštění, protože naše jednání řídí hrůza z toho, že budeme sami. K udržení zdravého těla je nutné potvrdit sebe sama -- vědomě vyvinout a uznat osobní kód cti. Bez cti není zdraví.

Reklama

Symbolickým významem sefíry Necach je vytrvalost -- schopnost vyvinout sílu a odolnost přesahující možnosti samotného fyzického těla. Tato schopnost se probouzí, když přijmeme svůj život takový, jaký je. Přicházíme o ni, když se soustředíme na to, co nám v životě chybí, nebo když nám život připadá prázdný a nesmyslný a musíme se učit přijímat osobní odpovědnost za to, že jsme jej stvořili. Symbolický význam sefíry Hod je vznešenost nebo celistvost, což je energie, která nám umožňuje přesáhnout omezení vlastního já a probudit naše duchovní spojení s boží autoritou. Energii sefíry Hod zvyšuje rozvinutí postoje uznání a vděčnosti za všechno, co člověk má, a za dar života samotného.

Sefíry Necach a Hod představují symbolické nohy lidského těla. Spolu s ženskou a mužskou energií třetí čakry připomínají potřebu vytvořit duchovní svazek z vnitřní duality. Bez sebeúcty a osobní cti nebudeme nikdy schopni stát na vlastních nohou, ať už doslovně nebo symbolicky.

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Reklama