Reklama

Symbolická síla deseti sefír

Deset sefír neboli kabalistický Strom života představuje ucelené učení, které se vyvíjelo řadu století a je až překvapivě srovnatelné s učením o čakrách a svátostech. Deset sefír ve středověké kabale popisuje deset kvalit božské přirozenosti.

Protože tři kvality s těchto deseti tvoří pár s dalšími třemi, je možné těchto deset kvalit rozdělit na sedm úrovní, které bývají často znázorněny jako obrácený mystický Strom života, jehož kořeny jsou v nebi. Daniel Chanan Matt píše v knize The Zohar: The Book of Enlightenment (Zohar: kniha osvícení; Paulist Press, 1983), že deset sefír představuje božský plán učení, které říká: "I stvořil Bůh člověka k obrazu svému" (Genesis 1:27). Bůh sdílí těchto deset kvalit s lidskými bytostmi - jedná se o duchovní síly, které máme za úkol během tohoto života rozvinout a kultivovat. 

 

KETER: Božská energie, která proudí do fyzického projevu 

BINA: Energie božské Matky symbolizující porozumění a inteligenci boží 

CHOCHMA: Energie moudrosti a místa, kde se stýká božská mysl a lidské myšlení 

GEBURA: Energie síly soudu 

CHESED: Energie lásky a milosti boží 

TIF'ERET: Energie soucitu, harmonie a krásy 

HOD: Energie vznešenosti boží 

NECACH: Energie boží vytrvalosti 

JESOD: Energie plodivé síly boží 

ŠECHÍNA: Energie mystické komunity Izraele -- symbolizuje mystickou komunitu lidstva 

 

Ačkoli judaismus zachovává nejabstraktnější tvář Boha, deset sefír se blíží k popisu osobnosti Jahve, jak je to jen možné. Judaismus na rozdíl od jiných náboženských tradic nikdy nepovažoval své proroky za přímá vtělení samotného božství. Na druhou stranu dokonce i buddhismus začal s člověkem, Siddhárthou, který byl pověřen, aby lidem na zemi přinesl zvěst o osvícení. Buddhismus nepopisuje žádnou sílu Boha v lidské podobě, ale v hinduismu existuje spousta bohů, kteří přišli na zemi, a křesťané mají "Syna božího", který žil třiatřicet let mezi lidmi. 

 

Deset sefír představuje božské kvality, které rovněž tvoří archetypální lidskou bytost. Tyto kvality bývají interpretovány jako podstata Boha a cesty, po nichž se můžeme k Bohu navrátit. Každá kvalita představuje přechod k hlubšímu pochopení "jmen" nebo "tváří" Boha. Těchto deset kvalit bývá často popisováno jako královský oděv -- oděv, který nám umožní pohlédnout přímo na Krále, zdroj božího světla, aniž nás oslepí. Druhý obraz -- obrácený strom -- je symbolem toho, že kořeny těchto deseti kvalit spočívají hluboko v boží přirozenosti, která nás přitahuje zpátky do nebe prostřednictvím modlitby, rozjímání a činu. Naším úkolem je vystoupit k božskému zdroji rozvinutím těchto deseti kvalit, které máme v sobě. 

 

Reklama

Kvality deseti sefír, křesťanských svátostí a hinduistických čaker jsou prakticky totožné. Jediný rozdíl spočívá v tom, jak jsou tyto síly číslované. Zatímco svátosti a čakry začínají u kořene páteře a počítají se směrem nahoru, sefíry začínají na vrcholku (kořeny stromu) a počítají se směrem dolů. Kvality připisované každé ze sedmi úrovní jsou prakticky totožné. 

 

Pořadí deseti sefír, nejpoužívanější názvy a jejich symbolický význam (viz obrázek 4) jsou následující: 

 

1. Keter -- nejvyšší koruna boží, představuje tu část Boha, která vyvolává fyzický projev. Tato sefíra je nejméně vymezena a proto je nejobsažnější. V tomto počátku mezi nebem a zemí neexistuje žádná totožnost ani specifičnost. 

2. Chochma -- moudrost. Tato sefíra představuje místo, kde se stýká božská mysl a lidské myšlení. Prostřednictvím této energie se začíná tvořit fyzický projev; forma předchází skutečnému výrazu. Řečeno současným jungiánským jazykem, tato sefíra by mohla být spojována s nevědomou energií zvanou animus, protože obsahuje rovněž mužský charakter. Pojí se s třetí sefírou Binou. 

3. Bina -- porozumění a inteligence boží. Bina je také božská Matka, lůno, v němž je vše připraveno ke zrození. Jde o animu, protějšek Chochmy.

4. Chesed -- láska nebo milost boží; též velikost. Tato sefíra tvoří dvojici s pátou sefírou Geburou. 

5. Gebura (zvaná též Din) -- síla, soud a trest. Chesed a Gebura jsou považovány za pravou a levou paži boží. Obě kvality se navzájem vyrovnávají. 

6. Tif'eret (zvaná též Rachamim) -- milosrdenství, harmonie a krása. Tato sefíra je považována za kmen stromu, nebo abychom použili srovnatelný symbol, srdce stromu. 

7. Necach -- vytrvalost boží. Tato sefíra tvoří dvojici s osmou sefírou Hod a spolu představují nohy. 

8. Hod -- vznešenost boží. Necach a Hod tvoří pravou a levou nohu boží. Jsou také zdrojem proroctví. 

9. Jesod -- falus, plodivá síla boží, proměňující energii do fyzické podoby. Tato sefíra je rovněž známa jako Spravedlivý, o němž se v knize Přísloví 10:25 hovoří jako o "základu světa". 

10. Šechína (známá rovněž Malchut) -- ženství, mystická komunita Izraele. Všechen Izrael tvoří její větve (Zohar 3:23 lb). Šechína vyrovnává mužskou energii sefíry Jesod a má mnoho ženských jmen: Země, Luna, Růže, Rajská zahrada. Jde o základní životní sílu, vyživující vše, co je naživu. 

 

Když se spojí Tif'eret (milosrdenství) a Šechína (ženství), lidská duše se probudí a vydá se na mystickou cestu. Sefíry v té chvíli přestávají být pouhými abstraktními pojmy a stávají se také podrobnou mapou duchovního vývoje, která vede jedince na cestě vzhůru. 

 

Archetypální významy čaker, svátostí a sefír jsou už při letmém pohledu totožné. Dokážete-li cítit a pochopit symbolickou sílu obsaženou ve všech těchto tradicích, začali jste používat schopnost symbolického zření. Teologii můžete chápat jako vědu o léčení těla, mysli a ducha. 

 

Spojení moudrosti systému čaker a posvátné síly obsažené v křesťanských svátostech a božských vlastnostech vyjádřených v deseti sefírách nám umožňuje nahlédnout potřeby našeho ducha a těla. Vše, co slouží našemu duchu, prospívá také našemu tělu. A naopak vše, co omezuje našeho ducha, omezuje také naše tělo. 


Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení. Nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

laický teoretik (Pá, 7. 4. 2006 - 13:04)
Hm,pekný článoček o kabalistickom strome Ste tu uverejnili,len Ste mohli pridať aj obrázok tohoto stromčeka.Ja som totižto velkým zástancom schém.A k sefirám sa dá pekne priradiť napr.aj 7 astrálnych sfér západnej astrologie,od jesidického mesiaca po binahového saturna,a chochme potom zodpovedá zodiak,tj zverokruh a kéteru serafíni,duchovia lásky.
Reklama