Reklama

Pravé sny

Možná, že jste se i vy již někdy během snu "probudili", že jste mohli jednání nově přepsat a hlavní představitele a kompars měnit a posouvat.

Pravé sny nejsou nic nového, o tom psal Aristoteles, a už vůbec nic neobyčejného. I lidé, kteří o tom nevědí, jsou toho schopni. Ale teprve La Berge z pravých snů udělal vědu.

 

Žádný z renomovaných vědců před ním nepomyslel na to, aby byla znovu vyměřená mapa mezi bděním a sněním. La Berge přemýšlel o tom, jak by se člověk naučil své sny indukovat a jak by s tím seznámil své okolí.

 

Snový spánek je doprovázen rychlými, cukavými pohyby očí (REM), které mohou být zachycené elektrodami. "Je-li skutečně možné být ve snu při vědomí," říká La Berge, "proč by ten, kdo
sní, nemohl mluvit s vnějším světem a pohyby očí používal jako lexikon?"

 

Na to se zapojil na přístroj, který zaznamenával pohyby očních svalu a jiné spřízněné signály, a pokaždé, když měl pravý sen, pohyboval očima v předem smluvené sekvenci doleva nebo doprava. Když si později záznamy prohlédl, našel opět svá kódovaná poselství mezi pomalými EEG-rytmy.

 

Reklama

Je každý člověk schopný produkovat pravé sny? 

La Berge se tak domnívá, ačkoliv pouze jedna osoba z deseti má přirozené pravé snění. Psycholožka Jayne Gackenbach zjistila, že lidé s pravými sny jsou méně depresivní a méně neurotičtí a že mají větší sebevědomí než ti, kteří tak nesní.

 

Jaká jsou hlavní kritéria pravých snů? 

La Berge míní, že nejjednodušším kritériem je skutečnost, že si člověk ve snu uvědomuje, že existuje ještě vnější svět, na který nemá zapomínat.

 

"Dokonalé pravé snění," říká výzkumník, "znamená vědět, že se každá část tohoto snění koná v mém vlastním duchu a že člověk za ně nese plnou zodpovědnost. Když nelítáte, protože si myslíte, že to neumíte, potom nemáte dokonalý pravý sen."

 

Techniku, kterou navádí probanty, aby předvedli obyčejné sny v pravdivé, nazývá La Berge MILD (mnemonic induction of lucid drams = mnemonická indukce pravých snů).

 

K tomu následující pokyny:

1. Cvičte se v tom, abyste se časně ráno hned po snu probudili.

 

2. Pokuste se zapamatovat si všechny podrobnosti snu. Potom se deset minut zabývejte něčím jiným, co vyžaduje vaši plnou pozornost.

 

3. Než zase usnete, řekněte si: "Až se mi příště o tom bude zdát, chci poznat, že sním."

 

4. Představte si ve snu, na který právě vzpomínáte, sebe spícího a ujasněte si, že sníte.

 

5. Opakujte postup 3 a 4 tak dlouho; až bude ve vaší paměti zakotvený.

 

Je-li to skutečně mozek, kdo pravé sny produkuje, jak to dělá?
 

"Pravé sny se vyskytují často hned na začátku periody REM. Během toho, kdy se nervový systém převádí z nižší na vyšší úroveň aktivity (se zesíleným prokrvením jistých mozkových center), se může stát, že přestřelí cíl - a to může končit pravým snem," míní La Berge.

 

Zjistil jsem, že doba brzy po ránu, hned po snu, je nejlepší k zaznamenání kreativních nápadů a k plánování nových projektů; protože tehdy se mi spojitosti jeví nejjasněji.

 

Zbývá tedy jen říct:

Nezaspěme své sny - a také čas po nich, "neboť sen, kterému nerozumíme, je jako dopis, který jsme neotevřeli". (Talmud)

Zdroj: Sílu šedým buňkám - Johannes R. Holler - Pragma

Reklama

Komentáře

Reklama