Reklama

Moc slova a tajemství ticha

Opakovaně jsme konfrontováni se základním požadavkem spirituálního vývoje "Člověče, poznej sám sebe!" Proč se tomuto požadavku připisuje tak velký význam? Cožpak se neznáme již dostatečně? A co má z tohoto hlubokého sebepoznání vyrůst?

Jsme-li odhodláni ke skutečně kritickému pohledu na síly, které nás v životě řídí, pak dříve či později zjistíme, že o nás usilují dva rozdílné životní řády.

Jeden nacházíme jako ohniska v "magnetickém okruhu" svého mikrokosmu, která náleží k tomu, co nazýváme "pán tohoto světa". Ten druhý, božský řád můžeme objevit a zažít pouze tehdy, když naše "Já" ztichlo.

Následující krátký příběh nám pomůže tomuto rozdílu trochu více porozumět.

Jeden člověk přišel za mudrcem a řekl:
" Poslyš, musím ti říci něco důležitého o tvém příteli. "
" Počkej, " řekl mudrc, "prosel jsi všechno, co mi chceš vyprávět o mém příteli, třemi síty? "
"Jaká tři síta máš na mysli? " otázal se muž.
"První síto je síto pravdy. Jsi přesvědčen o tom, že vše, co chceš říci, je opravdu pravda? " -
"Ne, ne všechno, " odpověděl muž, "jen jsem to slyšel od druhých. "
"Ale pak jsi jistě nechal svá slova prosít druhým sítem, " řekl mudrc, " a sice sítem dobra. "
Muž zčervenal. "Musím se přiznat, že jsem nepoužil ani druhé síto. "
"A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se sám sebe, jestli je snad užitečné mi vyprávět o mém příteli? "
" Užitečné? " odvětil muž, " ne, užitečné to vlastně také není. "
"Pak ovšem, " řekl mudrc, " když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, je lepší je nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit sílu slova a tajemství ticha."

(Z publikace Barevná země a jiné příběhy, Rosekruis Pers.)

Reklama

Každý pokus vědomě používat tato tři síta v každodenním životě nám umožní poznávat nadvládu sebepotrvzujících sil tohoto světa nad naším já.

Člověk, který dostatečně dlouho prožívá tuto vázanost jako bolest, bude jednoho dne připraven zříci se této moci slov, a tím bude smět růst k tajemství a požehnané blahodárnosti ticha ve vlastní bytosti.

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

Reklama

Komentáře

pali (St, 22. 7. 2009 - 06:07)
prvy.
len ci sa da tym riadit aj dnes. kazdy ohovara, ociernuje - a najlepsie poza chrbat... vlastne plati pravy opak
Mili (St, 22. 7. 2009 - 07:07)
Já se tím poslední dobou nějak podvědomě řídím, ale občas nějaké to slovíčko unikne kontrole a pak mě to mrzí.... Je mi jedno jak se chovají druzí, to je jejich problém a pokud jim očerňování a pomluvy jiných způsobují radost, pak je mi jich vždy líto.
Sir ..... (St, 22. 7. 2009 - 09:07)
Tady nejde o ně ale o tebe - o každého zvlášť. Myslím, že stojí za to to alespoň zkusit, ne?
Arcus (Čt, 23. 7. 2009 - 17:07)
Jeden z nápadů, jak zlepšit svět: zavést všeobecnou daň na hluk.
Americký vědec James J. O'Donnell v rámci zlepšení světa jako místa pro život lidí navrhuje zavést všeobecnou daň z hluku. Minimalizovat "decibelovou stopu", kterou po sobě nechává každý žijící člověk.
http://www.pimpaku.cz/content/jak-zlep-it-sv-t-1-v-eobecn-da-na-hluk
Marek (So, 15. 10. 2022 - 21:10)
" když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, je lepší je
nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit sílu slova a tajemství ticha." - hm....asi by se po svete rozhostilo ticho
Reklama