Reklama

Emoce pomáhají zvládat těžkosti

Pozornost psychologů byla dosud zaměřena převážně na nežádoucí vliv negativních emocí. Snahou bylo omezovat je, pokud to jen je možné, a odvracet od nich pozornost. Tam, kde šlo o zvládání těžkých životních situací, byla pozornost věnována téměř výlučně kognitivním formám boje a emoce byly dost dlouho považovány za prvek ztěžující situaci. V posledním desetiletí zde došlo k určitému zvratu (Stanton, Parsa, Austenfeld). Vyšlo najevo, že některé formy práce s emocemi mohou být vhodným doplňkem kognitivního zvládání životních těžkostí. O které jde?

Aktivní přijetí dané emoce. Kladným se ukázalo ne potlačování negativních emocí, ale naopak jejich vědomé přijímání (akceptace) jako něčeho, co je dané a je třeba s tím počítat. Kladný vliv tohoto přístupu se prokázal např. u pacientů, kteří měli onkologické onemocnění.

Slovní vyjádření emocí. Na přijetí i negativních emocí je třeba reagovat. Jak? I zde se ukázal pozitivní vliv slovního vyjádření a sdělení emocí druhým lidem, případně i písemného sdělení (zápisu toho, co člověk požívá, např. do deníku).

Pozitivní přehodnocení emocí. Oproti zničujícímu podléhání zobecňovanému zážitku "totálního znemožnění" se dnes staví snaha povznést se nad danou zcela konkrétní bolest a "vidět svět z vyššího nadhledu" - v celé jeho složitosti (pestrosti) kladů a záporů. Setkáváme se tak dnes s důrazem na humor a se studiemi, které potvrzují kladný vliv humoru i v tak těžkých situacích, jako je snaha vyrovnat se s odoperováním prsu postiženého rakovinou. Cílem těchto přístupů je pomoci lidem k dosažení vyrovnaného postoje k negativní emoci, kterou zažívají, hlubší poznání vlastního emocionálního stavu a jeho vhodné slovní vyjádření a sdělení, tj. takový přístup k negativnímu emocionálnímu stavu, který by dovolil snížení nežádoucího napětí (distresu).


Zdroj: Křivohlavý - Pozitivní psychologie, nakladatelství Portál

Reklama
Reklama

Komentáře

jana (Út, 10. 5. 2011 - 14:05)
jak mužu reagovat pozitivně když tento sk..u..r..ve..ný stat děla všechno proto aby bylo všechno špatne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reklama