Reklama

Holistická medicína

Mnozí z nás vyrostli s omezeným chápáním zdraví. Často inklinujeme k pohledu na zdraví jako na jev těla, odpojený od duševní nebo duchovní činnosti. Klade se důraz na kulturu těla, méně již na kulturu ducha. Lékaři upřednostňují vyšetřovací a léčebné postupy a zapomínají, že teprve v systematicky budovaném vztahu s nemocným se vytváří atmosféra důvěry a spolupráce, která pak umožní i lepší léčbu.

Západní medicína svým racionálním přístupem podrobně doslova rozpitvala, rozškatulkovala a atomizovala lidské tělo. Již rozdělení medicíny na řadu odborníků, zabývajících se malou částí lidského těla, je toho důkazem. Kdysi celistvá oblast lékařských věd se dnes rozpadá nejméně na 300 samostatných disciplin, z nichž každá se objemem znalostí vyrovná rozsahu celé lékařské " vědy"v 17.století. Odhaduje se, že v současné době vychází více než 20 000 titulů odborných lékařských časopisů a že den co den je publikováno nejméně 7 000 článků.


Touto nadměrnou specializací pak lékař často ztrácí celkový pohled na nemocného i jeho onemocnění a přijme za své a ztotožní se s hypotézou, že za onemocnění mohou biologické vlivy, špatné životní prostředí, bakterie, viry, špatná výživa.


Toto ale platí jenom zčásti, jsou obory, kde podíl psychiky na vzniku či rozvoji onemocnění je podstatný. Existuje zásadní spojení mezi hormonální odezvou a Vašimi emocemi a myšlenkami.Mnoho nemocí se vyřeší, až když se vyřeší Váš duševní problém.


Dat a informací lze v podobě znalostí moudře užívat ve prospěch člověka až po jejich pochopení a začlenění do určitého kontextu. Všeobecně se předpokládá a některé studie to i dokazují, že duševní stav nemocného může kladně i záporně ovlivňovat vývoj například nádorového onemocnění. Některé dříve provedené klinické studie naznačovaly, že nádor prsu se spíše vyvine u žen, které potlačují negativní emoce a nedovedou se rozzlobit (typ C osobnosti). Jiná studie prokázala, že nejhorší prognóza byla u žen, které trpěly fatalizmem, obavami, pocity bezmocnosti a beznaděje.


Otevřená zůstává otázka souvislostí: čím, jakým mechanizmem mohou negativní pocity ovlivňovat růst nádoru? Nabízí se několik možností:

1. Psychické faktory mohou negativně ovlivňovat imunitu. Ale podíl imunity na obraně proti karcinomu prsu není příliš jasný. 

2. Přímý vliv psychiky na hormony stresu (např. prolaktin).

3. Psychika může negativně ovlivňovat různé aspekty sociálního chování. Pacientka s "beznadějným přístupem" např. nemusí využívat všech možností zdravotní péče.

4. Zcela hypoteticky lze uvažovat o přímém vlivu psychických faktorů na biologii nádoru (snad prostřednictvím dějů souvisejících s transmitery (přenašeči), cytokiny nebo pod.)

 Holistická medicína je svým principem preventivní a léčebná medicína, která zdůrazňuje nutnost pohledu na celého člověka- více než na isolovanou funkci jeho orgánů jde o pohled na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje.Vychází s principu holismu. Je to medicína, která prosazuje široký záběr léčebných praktik. Je to medicína, která zejména zdůrazňuje péči člověka "sama o sebe" (v angličtině self-healing, self-care) za podpory cvičení, správné výživy,adekvátního spánku, pobytu na zdravém vzduchu a zdrženlivosti v zlozvycích.
Termín holistická medicína se stal módním ke konci 20.století (the International Association of Holistic Health Practioners byla založena v r.1970 a přijala současný název v r.1981). V její základní filosofii je kladen důraz na zajištění kompletní péče o člověka nebo nemocného a na to, že celek má přece vždy přednost nad jednotlivým dílem a komplexní pohled na nemocného je třeba upřednostňovat před pohledy dílčími a "specializovanými". 

Článek použit se souhlasem autora MUDr. Miroslava Ilgnera

 Pokračování : Co znamená přístup jednoty mysli a těla jako celku?

Reklama
Reklama

Komentáře

Sofia (Čt, 7. 12. 2006 - 15:12)
Holistická medicína je ten pravý zlatý střed mezi klasickou medicínou a Homeopatií.Bojím se že se homeopatie zvrhne na okultní vědu.Vše je teprve v začátku.Z duvhovního světa je to směr, který se snaží lidem odkrýt to co jim bylo záměrně ukryto.Stvořitel ví moc dobře proč.Nejsme na to připraveni a neuměli by jsme se pravému projevu odvrácené(zlé)duchovní strany bránit.Každému doporučuji zdravý nadhled s nohama pevně na zemi.Tady platí to známé pořekadlo"když ptáčka lapají....".Pamatujete začalo to s hadem v ráji.Všem hezký den.Sofia
Básník (Ne, 23. 8. 2009 - 17:08)
Holistická "medicina"už okultní vědou v podstatě je.
Reklama