Reklama

Kolorterapie - Léčba barvou

Zářením, které vnímají jako světlo, jsou lidé ovlivňováni - psychicky i fyzicky. Zjistilo se, že červené světlo zrychluje krevní oběh a zvyšuje krevní tlak, zatímco modré světlo uklidňuje.

Slunce vyzařuje paprsky elektromagnetického záření o různých vlnových délkách, z nichž některé lidské oko vnímá jako viditelné světlo. Pomocí hranolu či filtrů lze světlo rozložit na záření různých vlnových délek, které se pak lidskému oku jeví jako barvy.

Slunce také vysílá záření těch vlnových délek, které lidské oko nevidí, např. infračervené, ultrafialové či rentgenové záření. Na tato záření není oko citlivé, zato tělo ano - a mohou mu prospívat, ale i škodit. Např. ultrafialové záření umožňuje tělu tvořit životně důležité VITAMÍNY, ovšem jeho přemíra může způsobit i těžké spáleniny a RAKOVINU kůže.

Zářením, které vnímají jako světlo, jsou lidé také ovlivňováni - psychicky i fyzicky. Zjistilo se, že červené světlo zrychluje krevní oběh a zvyšuje KREVNÍ TLAK, zatímco modré světlo uklidňuje. Stejný účinek lze pozorovat dokonce i u slepých pacientů nebo u těch, kteří mají zavázané oči. Barvy působí na nálady člověka, jeho vnímání teploty a času a na jeho schopnost se soustředit. Stále častěji se barev užívá k vyvolání žádoucích reakcí v psychiatrických léčebnách, nemocničních odděleních pro zotavování pacientů, vězeňských celách a pracovních prostorách.

Kolorterapeuti přisuzují barvám ještě větší význam - jsou přesvědčeni, že určitou nemoc lze vyléčit uspořádáním vybraných barev, s nimiž pacientovo tělo přichází do styku. Domnívají se, že tělo přijímá různé elektromagnetické složky světla, do určité míry je vstřebává a vyzařuje svou vlastní elektromagnetickou auru (kterou lze údajně zaznamenat KIRLIANOVOU FOTOGRAFIÍ), a to v podobě vibrací, které zkušený terapeut dokáže zachytit.
Nezdravé tělo údajné vyzařuje nevyvážený soubor vibraci, jehož rovnováhu jsou terapeuti schopni obnovit. Barvy, prostřednictvím světla, jídla a okolí, působí na nervový systém, resp. na tvorbu hormonů, které zajišťují chemickou a energetickou rovnováhu těla.

Reklama

Komu může kolorterapie pomoci: Kolorterapeuti léčí každou duševní, citovou, metabolickou či fyzickou poruchu. Ale zdůrazňují, že jejich terapie je doplňkem klasické léčby, nikoli alternativou k ní. Pacienti by měli vždy nejdřív vyhledat radu lékaře. Terapeuti vlastně nabízejí léčivé prostředky navíc, které podporuji pocit zdraví, také ovšem vyžadují trvalou pacientovu spoluúčast. Kolorterapie podle terapeutů prospívá postiženým migrénou, ekzémem, astmatem, zánětem, revmatickou bolestí, artritidou, nespavostí, stresem, vysokým krevním tlakem, depresí a nedostatkem energie.

Reklama

Komentáře

Reklama