Reklama

Oční test pro diagnostiku lehké mozkové dysfunkce dětí

Britští vědci vyvinuli jednoduchý
test očí, kterým se prý dá v časném stadiu zjistit lehká mozková
dysfunkce (LMD) u dětí a zahájit tedy včas i léčení. O své metodě
informují na internetových stránkách BBC News. Někteří experti
však pochybují o vysoké spolehlivosti této metody v dosavadním
stadiu a namítají, že je obtížné jedním testem zjistit LMD, která
má tolik různých příznaků.

Lehká mozková dysfunkce má širokou paletu projevů, ale obecně
takto postižené děti jsou hyperaktivní, impulzivní, roztěkané a
obtížně se soustřeďují.
Dopouštějí se mnoha chyb z nepozornosti a
jejich chování bývá zaměňováno za zlobivost. Brzké rozpoznání
této vývojové poruchy umožňuje zahájit včasnou léčbu.


Lékaři používají při diagnostikování LMD řadu technik, včetně
dotazníků a psychiatrického vyšetření, ale doposud neměli
biologický test.
Diagnóza v časném věku je velmi obtížná, protože
mnoho dětí je v tomto období velmi aktivní, jsou velmi pohyblivé
a neposedné. Teprve v předškolním věku se obvykle dá
zjistit, zda jde o vývojovou poruchu nebo jen o zlobivé dítě.


Během testu měly děti ve věku od čtyř do šesti let za úkol
sledovat na obrazovce počítače 30 sekund čtyři různé pohyby
jednoho bodu. Vědci z londýnské Brunelovy univerzity zjistili, že
děti s LMD mají jiný pohyb očí než děti bez této poruchy.
Nová
metoda podle nich vykazuje přesnost na 93 procenta.


Jeden z výzkumníků, profesor George Pavlidis, řekl, že test
je skutečným průlomem, protože dětem s LMD se může dříve dostat
pomoci. "Včasná diagnóza této vážné vrozené poruchy umožní účinný
zásah a léčení. Zlepší se tak jejich učení, chování a zmírní
druhotné psychologické problémy dětí. Další výhodou testu je, že
může být použit bez ohledu na jazyk, jakým dítě hovoří."


Nerozpoznaná hyperaktivita vede často k selhání dítěte ve
škole. Nevhodná reakce rodičů a učitelek na to, co dítě dělá, jen
upevňuje jeho nežádoucí chování."Tento biologický test se ukázal jako velmi objektivní a
vysoce přesný a může být použit u dětí v předškolním věku. Je
důležité, že je použitelný mezinárodně, protože funguje bez
ohledu na jazyk, rasu, kulturu nebo IQ dítěte," řekl Pavlidis.
Jiní experti však podle internetového serveru BBC News
pochybují, zda se dají jedním testem zjistit poruchy chování,
když příznaky jsou velmi různé a liší se dítě od dítěte.


Podobný názor má i ředitel českého Institutu pro studium a
terapii hyperaktivity a poruch pozornosti Radek Ptáček, který
výsledek výzkumu britských vědců nepovažuje za zásadně nový a
převratný. Je to podle něho aplikace již používané metody v
medicíně a v psychologii.


"Z odborného pohledu na tom není nic převratného, převratné
je to v tom, že shromáždili větší vzorek dětí, na kterém
prokázali, že tady ty odchylky jsou a může se to podle nich
poznat," řekl. Metodu nelze podle něho zatím použít jako širší
diagnostické kriterium. Výsledky studie je těžké zobecnit zejména
kvůli vysoké rozdílnosti příznaků LMD. "Bude nutné provést ještě
další studie, které dosavadní výsledky potvrdí a hlavně ukáží,
jak to používat v praxi," řekl.


V České republice se diagnostika očních pohybů na některých
pracovištích používá v souvislosti s dyslexií, ale ne jako
specifická diagnostika LMD.V Česku postihuje LMD šest až osm procent dětí, ale míra
postižení je různá. Podle Ptáčka přibližně třetina hyperaktivních
jedinců časem dozraje a jejich dysfunkce se upraví, třetina může
a dokáže svůj handicap kompenzovat a jsou ve své práci úspěšní.
Třetina hyperaktivních lidí patří do skupiny osob ohrožených
sociálně patologickými jevy.Zdroj: ČTK

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama