Reklama

Co nabízí raná péče rodičům dětí s postižením?

Když se rodičům narodí děťátko s postižením, jde o velkou zátěž pro celou rodinu. Rodina se může o podporu, poradenství a pomoc obrátit na sociální službu s názvem raná péče. Co vlastně tato v České republice relativně mladá služba rodinám nabízí?

Jedná se o bezplatnou sociální službu zaměřenou na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a posílit kompetence rodiny Raná péče má terénní charakter, tj. je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny. Existuje ovšem i raná péče, poskytující služby rodinám s dětmi ohroženými sociálním prostředím (tj. odebráním z rodiny). Jaké konkrétní služby raná péče nabízí, co si pod výše uvedeným můžete představit?

Služby jsou poskytovány celé rodině, nejsou tedy zaměřeny pouze na děťátko s postižením. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje řada poskytovatelů rané péče, může se nabídka lehce odlišovat, ale základ zůstává stejný: 75% služeb představují návštěvy poradce rané péče v rodině dítěte, doma.  Poradce rané péče, který za rodinou může jezdit od narození děťátka až do zhruba 6 let jeho věku (podle typu a závažnosti postižení dítěte), může nabídnout:

  1. podporu rodičů, aktivní naslouchání a provázení
  2. podporu vývoje dítěte
  3. podporu v oblasti výchovy dítěte
  4. náměty na úpravy prostředí dítěte, na vhodné speciální pomůcky a hračky (u těžce zrakově postižených dětí se jedná např. o hračky, které stimulují zbytky zraku, sluch, hmat, speciální počítačové programy pro rozumový rozvoj atd.)
  5. půjčování speciálních programů, hraček, pomůcek, literatury, videa, CD ad. zaměřených na problematiku daného postižení (viz níže uvedený projekt na půjčovnu hraček)
  6. pomoc při integraci dítěte, při výběru školky, školy, speciálně-pedagogického centra?
  7. sociálně-právní poradenství (nárok na různé sociální dávky, proplacení zdravotních pomůcek  zdravotními pojišťovnami, pomoc při získávání prostředků na některé nákladnější speciální pomůcky - např. speciální invalidní vozík atp.)
  8. doprovázení k lékaři, na jednání na úřadě, při první návštěvě školky.atd.

 

      Část služeb rané péče je poskytována ve střediscích rané péče ? jedná se o různé konzultace. Například v Středisku rané péče Praha, které pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením, se jedná o službu stimulace zraku (= unikátní metoda, pomocí které mají děti možnost rozvíjet zrakové funkce, ?učí? se používat zbytky zraku), konzultace s psychoterapeutem, logopedem, rehabilitačním pracovníkem atp. podle požadavků rodičů a možností daného střediska rané péče.

Reklama

      Dále poskytovatelé rané péče pořádají setkávání rodičů s dětmi, semináře s odborníky pro rodiče, výjezdní týdenní kurzy pro celou rodinu atp.

Existuje již řada poskytovatelů této služby-většinou se jedná o neziskové organizace (blíže viz www.asociace.unas.cz), které se od sebe odlišují cílovou skupinou a částí republiky, ve které působí.
Středisko rané péče Praha (www.ranapece.cz ) se zaměřuje na cílovou skupinu, kterou jsou děti se zrakovým a kombinovaným postižením, jiné rané péče jsou orientovány např. na děti se sluchovým postižením nebo opožděným psychomotorickým vývojem. Existuje i raná péče zaměřená na sanaci rodiny ohrožené odebráním dětí z rodiny.
Pokud Vás tato relativně mladá služba zaujala, je zde šance, jak pomoci, a ani vás to nebude stát víc než trošku času. Za Středisko rané péče Praha byl podán projekt na získání 100 000,- Kč na rekonstrukci a vybavení půjčovny hraček a pomůcek pro nevidomé a těžce zrakově postižené děti. Jedná se o internetovou hlasovací soutěž, takže můžete dát svůj hlas. Klepněte prosím na odkaz www.ranapece.cz a zde na hlavní stránce najdete odkaz na hlasování.Podpoříte doboru věc. Hlasuje se do 25. 5.06.

Autor článku: Bc. Lucie Hubertová, vedoucí Střediska rané péče Praha
(e-mail:[email protected])
Středisko rané péče Praha (www.ranapece.cz)
Haštalská 27, Praha 1 , 110 00 tel: 224 826 857, 860

Reklama

Komentáře

Reklama