Reklama

Mystérium indických chrámů a zvuku

Chrámy v Indii byly stavěny nejvíce podle tří nebo čtyřech vzorů, ostatní chrámy byly jejich kopie. Kopule chrámů byly založeny na modelu oblohy. V tom byl ukrytý význam. Sedím-li pod otevřeným nebem a opakuji "Óm", můj hlas se ztratí, protože síla individuálního hlasu bude pohlcena rozlehlostí oblohy. Nebudu slyšet ozvěnu svého zpěvu, všechny mé modlitby se rozplynou v nekonečnosti oblohy.

Kopule byly stavěny proto, aby se ozvěna našich modliteb k nám vrátila. Kopule je vlastně malý, polkruhový prototyp oblohy. Má stejný tvar jako obloha, která se ze všech stran dotýká země. Všechny modlitby a zpěv jsou pod jejím baldachýnem, neztratí se jako pod rozlehlostí oblohy, protože kopule je odráží zpět k modlícímu se. Čím je kopule zaoblenější, tím lépe se zvuk odráží zpět a jeho ozvěna proporcionálně narůstá. Za nějakou dobu se zjistilo, že kámen dokáže znásobit rezonanci do ještě větší míry.

 

V Adžantských jeskyních, kde kámen odráží zvuk tak intenzivně jako indický hudebný nástroj nazývaný tabla, existuje Buddhistická modlitební síň. Uhodíme-li na kámen stejnou silou jako se hraje na table, vydává zvuk stejné intenzity. Obyčejný kámen, který se používal na kopule, takovou schopnost odrážet velmi jemné zvuky neměl, proto se použil specifický druh kamene. Ale jaký je za tím vším smysl? Význam spočívá v tom, že když někdo zpívá "Óm" a dělá to velmi intenzivně, kopule chrámu vyvolá ozvěnu a vytvoří kruhovou rezonanci zvuku. Kopule chrámu díky svému tvaru pomáhá vytvořit kruh rezonujícího zvuku. Takový okruh zvuku je zážitkem blaha. Když se "Óm" zpívá pod otevřeným nebem, žádný okruh zvuku se nevytvoří a nikdy nebudete mít zážitek tohoto blaha.

 

Když se vytvoří kruh, už nejste před bohy pouze pokorným uctívačem, ale stáváte se příjemce, jinými slovy, tím, jehož modlitby jsou vyslyšeny. S touto rezonancí do vás začne vcházet božský zážitek. I když zvuk reprodukovaný zpěvem je lidský, když se odráží, rezonuje s novou silou a je plný nových energií.

 

Tyto kopulovité chrámy byly používány proto, aby se zpíváním manter vytvářely okruhy zvuku. Zpívá-li někdo sám, sedí-li v úplném klidu a tichu, vytvoří se kruh zvuku a myšlenky se hned zastaví... Na jedné straně se vytvoří kruh a na druhé straně se zastaví myšlenky. Jak jsem už několikrát řekl, cirkulace energie se vytvoří dokonce i v sexuálním spojení mezi mužem a ženou, a když se vytvoří takový okruh, je to moment směřující k supervědomi.

 

Reklama

Prohlédněte si sochy Buddhy a Mahavíry, kteří sedí v.poloze padmasána nebo sidhasána. To jsou zase jiné metody k vytvoření takových okruhů. Když sedíme tak, že máme spojena chodidla a ruce máme na nohou, celé tělo začíná fungovat jako okruh. Tělesná energie nemůže uniknout a vytvoří se cirkulace. A jakmile se vytvoří cirkulace, budete bez myšlenek. Kdybychom chtěli použít jazyk elektroinženýra, mohli bychom říci, že zástup hlučných myšlenek uvnitř naší mysli existuje proto, že nemáme ve svém nitru vytvořen elektrický okruh.
Jakmile se tato cirkulace vytvoří, vnitřní energie se stane vyvážená a klidná. Takže vytváření cirkulace energie pomocí chrámů s kopulemi bylo důležitým procesem - to byl jejich cíl a význam.


U vchodů do chrámů najdeme velké zvony nebo gongy. To také sloužilo jistému účelu. Zpíváte-li "Óm", třebaže jen potichu, zvuk zvonu přenese hned vaši pozornost zpět k cirkulaci zvuku vytvořeného jeho vibrací. Stejně jako když se do rybníka hodí kámen a vytváří kruh za kruhem.


Podobně když vyslovíte mantru "Óm mani padme húm" v chrámu s kopulí, chrám vytvoří její ozvěnu. Každá buňka ve vašem těle tuto vibraci přijme a vrátí vám ji s hlubší rezonancí. Po několika okamžicích nebudete ani vy, ani chrám - bude pouze kroužení energie.
Měli bychom pamatovat na to, že zvuk je jemnou formou elektrické energie. Dokonce i věda to potvrzuje. Ve skutečnosti je všechno jistou formou elektrické energie. Ale indičtí mudrci jdou o krok dál a říkají, že elektřina je forma zvuku, že základem je zvuk, ne elektřina. Proto nejvyšší bytí nazýváme šabdabrahma, což znamená Bůh je zvuk.


Mezi Východními mysliteli a moderními vědci dnes existuje velmi podobný přístup. Jediným rozdílem je názor na to, co z těchto dvou věcí - zvuk nebo elektřina -je prvotní. Vědci říkají, že elektřina je primární, a mudrci tvrdí, že právě hustota zvuku je to, co vytváří elektřinu. Je velmi pravděpodobné, že v blízké budoucnosti věda ještě hlouběji pronikne do podstaty šabda-brahma, zvuku, poslední skutečnosti.


Pochopení mudrce vychází ze zážitku zvuku vytvořeného pod kopulí chrámu. Když meditující v chrámu intenzivně vytváří zvuk "Óm", za nějakou dobu pocítí, že není ani on, ani chrám - zůstane pouze energie. Tento závěr nepochází ze žádné laboratoře, lidé, kteří to zažili, žádné laboratoře neměli, jejich chrám sloužil jako jejich jediná laboratoř. Prožívali to tak, i když začali se zvukem, nakonec zůstala pouze elektřina.


Chrámy s kopulemi byly vytvořeny za účelem zažít tuto transformaci zvuku. Když lidé ze Západu poprvé viděli indické chrámy, mysleli si, že jsou velmi nehygienické. Samotná podstata koncepce těchto chrámů je, že nemohou mít mnoho dveří a oken. Mohou zde být pouze jedny dveře, a to jen velmi malé. Jde o to, aby kruh zvuku, který ve chrámu vzniká, neunikal.


Nesmíme se divit, že lidé ze Západu odcházeli s dojmem, že chrámy jsou špinavé, tmavé, nečisté a že v nich není dost čerstvého vzduchu. Jejich chrámy byly ve srovnání s tím vzdušné, čisté, s velkými dveřmi a okny, kterými snadno vnikal čerstvý vzduch a světlo.


Předtím jsem říkal, že ztratí-li se tajemství užívání klíče, nastane mnoho problémů. Dnes by žádný člověk v Indii nedokázal vysvětlit, proč tam chrámy nemají okna a dveře. Proto když se nás na to ptají, máme sklon souhlasit s tím, že naše chrámy nejsou hygienické. Nikdo není schopen se hádat, že v chrámech kdysi žili nejzdravější lidé a neměli žádné nemoci. Lidé, kteří se tam chodili modlit a uctívat, byli nejzdravější lidé v pravém slova smyslu.


Proč tomu tak je? Postupně se zjistilo, že zvuk vytvořený zpíváním "Óm" má zvláštní očišťující účinek. Existují jisté zvuky, které mají očišťující vliv a také takové, které mají znečišťující vliv. Některé zvuky odpuzují nemoci, a jsou i takové zvuky, které nemoci přivolávají. Ale celá věda o zvuku se někam vytratila.


Ti, kdož řekli, že zvuk je absolutní bytí, řekli nejvíce, co se dá o zvuku říci. Neexistuje větší zážitek absolutního bytí a oni nepoznali nic hlubšího, než je zvuk, kterým se mohli vyjádřit.


Před čtyřiceti lety žil ve Varánasí poustevník Višuddhananda. Udělal stovky pokusů a dokázal, že je možné pomocí jistých zvuků zabíjet. Tento muž obvykle sedával pod kopulí chrámu. Těch chrámů, o kterých se říkalo, že jsou podle moderních standardů velmi nehygienické. Poprvé za přítomnosti tří lékařů z Anglie se uskutečnil experiment. Lékaři přinesli do chrámu vrabce. Višuddhanand vydal jisté zvuky... vrabec se na chvíli zatřepotal a spadl na zem mrtvý. Lékaři ho prohlédli a potvrdili, zeje mrtev. Potom Višuddhananda vydal stejné zvuky, vrabec ožil a znovu začal poletovat.
Tehdy se poprvé potvrdil vliv jistých zvuků a jejich specifické působení.


Dnes víme, že některé efekty jsou vytvářeny jistými zvuky, protože je to vědecky dokázáno. Souhlasíme s tím, že dopadá-li nějaký světelný paprsek na tělo, bude nějakým způsobem působit a když se pacientovi podá specifický lék, vytvoří to jistý efekt, a jsou-li přitom používány jisté barvy, také to přinese jistý efekt, proč by potom jisté zvuky nemohly způsobovat specifické efekty?
Dnes na Západě existuje několik laboratoří, které aktivně zkoumají vztah mezi zvukem a životem, a dvě nebo tři laboratoře došly k závěrům hlubokého významu. Ve dvou laboratořích vědci dokázali, že jisté zvuky mohou produkovat u kojících matek více mléka. Prostřednictvím jistých zvuků mohou rostliny kvést za dva měsíce namísto obvyklých šesti měsíců a krávy dávají více mléka, když během dojení hraje jemná hudba. Mlékárny v Rusku dnes využívají během dojení tuto nejnovější metodu. A není daleko den, kdy ovoce a zelenina budou růst pomocí speciálních zvuků. Laboratorní pokusy se už dělaly, je pouze otázkou času, než se to uskuteční v širším měřítku. Je-li možné ovlivnit ovoce, zeleninu a mlčko zvukem, proč bychom nemohli být ovlivněni také my?


Nemoc i zdraví jsou determinovány jistými zvukovými vlnami; proto v minulosti lidé v chrámech dělali hygienická opatření, která nezávisela pouze na vzduchu a atmosféře. Věděli, že k dobrému zdraví nestačí pouze dostatečné množství vzduchu. Jinak je nepochopitelné, že během pěti tisíc let by nepřišli na myšlenku správné ventilace míst uctívání.


Zdroj: Osho - Skytá mystéria, Eugenika

Reklama

Komentáře

Duro (Út, 27. 1. 2009 - 21:01)
Dobry den.Odkaz pre prevadzkovatela!Prosim vymazte vsetky vulgarne a s temou nesuvisiace prispevky v teme duchovno India.Prispevky hlboko zneuctuju duchovny svet Indie a absolutne nesuvisia s temou.Dakujem!
Reklama