Reklama

Co by se stalo, kdyby z měst a obcí vymizely stromy

Ovlivnilo by to náš příjem kyslíku? Snížilo by to naše zásobení potravou? Mělo by to globání následky pro klima? Jak by to působilo na naše psychické i fyzické zdraví? Zde je 10 změn, které by nás postihly.

1. Mnohem větší hluk. Stromy absorbují zvukové vlny a tlumí hluk z dopravy a stavenišť.

2. Výrazné změny teplot a zvýšení nákladů na klimatizaci i vytápění. V létě by vše bylo mnohem více vystaveno slunečním paprskům a teplota by se zvýšila až o 12 stupňů Celsia. Byli bychom doslova grilováni. Náklady na klimatizaci by vzrostly o 30%. V zimě by naopak vzrostly náklady na topení o 50%, jelikož by stromy nebránily ochlazujícím větrům.

3. Velké zhoršení kvality vzduchu a nárůst onemocnění způsobených vysokou prašností. 1 akr stromů poskytuje kyslík pro 18 lidí denně. Pokud by stromy zmizely, zmizel by i čerstvý vzduch. Dalším problémem by byla zvýšená prašnost, protože stromy dokáží prach zachycovat.Prašnost se projevuje zvýšeným výskytem průduškových, plicních, očních, kožních onemocnění a alergií. Navíc by vzduch byl velmi suchý, protože stromy tím, jak dýchají, zajišťují vlhkost vzduchu. (Dle zprávy WHO polétavý prach obsahuje škodliviny jako jsou sulfáty, nitráty a oxid uhelnatý. Proniká hluboko do plic a kardiovaskulárního systému, čímž vážně ohrožuje lidské zdraví. Zhruba čtvrtina úmrtí na selhání srdce, mozkovou mrtvici a rakovinu plic může být připsána znečištění ovzduší. - pozn.redakce)

4. Povodně střídající sucho. Stromy jsou přírodní vodní filtr. Dokáží během hodiny zachytit obrovské množství vody při silných deštích. Bez stromů by voda v městech a obcích tekla volně, způsobujíc půdní erozi, sesuvy půdy a záplavy. Úloha stromů v obcích je ochrana půdy a zadržování vody v půdě.

Reklama

5. Zhoršení kvality vody a potravy. Bez zpevnění půdy stromy by docházelo k erozím půdy a znečišťování vodních toků bahnem a sedimenty. Kontaminace vody by ohrozila i bezpečnost potravin, jelikož není možno pěstovat potraviny se znečištěnou vodou.

6. Více agresivity a kriminality. Studie prokázaly, že čím je někde méně stromů, tak je tam více násilí a je pácháno více kriminálních činů. Stromy vytváří příjemný prostor, kde lidé spíš spolupracují, než aby si ubližovali.

7. Pokles obchodu a produktivity. Stromy podporují obchod. Je známo, že lidé nakupují o 10% více na ulicích lemovaných stromy. Vědci dále zjistili, že zaměstanci, kteří nemají výhled na stromy od svého pracovního stolu, jsou o 23% častěji nemocní.

8. Stres. Bez stromů by se enormě zvýšila hladina stresu obyvatel se všemi svými zdravotními i společenskými důsledky. Snímky z magnetické rezonance prokázaly, že vnímáme města a obce jako nepřátelské prostředí, pokud nedostáváme přírodní impulzy do oblastí mozku souvisejících s empatií a soucitem. Bez přírody se měníme v agresivní, depresivní a úzkostné jedince bojující mezi sebou.

9. Nárůst škodlivého ultrafialového záření a rakovin kůže. Rakovina kůže je nejčastější formou rakoviny například ve Spojených státech. Vzrostlý olistěný strom dokáže snížit expozici UV-B záření až o 50 procent.

10. Zrychlení změn globálního klimatu. Stromy hrají hlavní roli v snižování CO2 v atmosféře. Jediný strom dokáže za rok absorbovat 150 kg CO2. Pokud by CO2 ve zvýšeném množsví zůstával v atmosféře, urychlilo by to změny klimatu.

11. Pokračující vymírání dalších rostlinných a živočišných druhů ve velkém. Jediný strom je domovem tisíců dalších druhů rostlin a živočichů. Ptáci by neměli kde hnízdit a kde brát potravu.

12. Zvýšené riziko požárů. Pokud by v obci zůstala jenom tráva, tak v období sucha a při silném slunečním svitu by hrozily požáry. Tráva, jenž by nebyla stíněna stromy, by v parném létě byla seschlá a pak by stačila odhozená láhev či střepy, které by na slunci zafungovaly podobně jako lupa a tráva by se vzňala. Šíření ohně po vyprahlém trávníku či strnisku na poli je velmi rychlé, což dokazují šířící se požáry např. ve Španělsku. Samozřejmě nesmí být vysazovány vysoce hořlavé stromy jako apř. eukalypty, které jsou nyní ve Španělsku ve velkém káceny.

Zdroj: What.If by Hashem Al-Ghaili/ internet

Reklama

Komentáře

Reklama