Reklama

Léčba endometriózy

Endometrióza je chronické onemocnění, které se týká nejčastěji žen ve věku 15-49 let. Toto závažné gynekologické onemocnění se nedá zcela vyléčit, ale jeho diagnostika a následná léčba může pacientce zvýšit kvalitu života a ovlivnit plodnost. Prvotní vyšetření by měla pacientka absolvovat u gynekologa, případně se také může obrátit na praktického lékaře, který ji odešle na vyšetření ke specialistovi.

Co je to endometrióza?

Onemocnění postihuje všechny tkáně a orgány v lidském těle, s výjimkou srdce a sleziny. Vyznačuje se vytvářením ložisek tkáně endometria (sliznice dutiny děložní) mimo dělohu – mohou vznikat na vaječnících, na povrchu dělohy, střev, močového měchýře. Tato ložiska reagují na kolísání hormonů v čase menstruačního cyklu úplně podobně jako sliznice v děloze, narostou a krvácejí – stejně jako sliznice v děloze, ale ta v čase menstruace odejde a v průběhu cyklu už o ní žena neví. Tkáň mimo dutinu dělohy ale vytváří cysty, srůsty, může docházet k prorůstání ložisek i do okolních orgánů a rovněž ke vzniku chronických zánětů. Projevy endometriózy jsou zpravidla přetrvávající bolest v pánevní oblasti, silně bolestivá menstruace, bolesti v podbřišku mimo menstruační cyklus, bolestivý pohlavní styk, možné potíže s otěhotněním, zažívací potíže, popřípadě krev v moči či stolici. Některé pacientky mohou být asymptomatické, tzn. nemusí pociťovat žádné projevy onemocnění a zdravotní obtíže.

 

Existuje více forem endometriózy?

Reklama

Ani v současné době medicína není schopna zjištění, jak přesně dochází ke vzniku tohoto onemocnění. Každá forma endometriózy má jiné projevy a příčiny, liší se rovněž postupy při její diagnostice a při léčbě.

 

Známe několik klasifikací a dělení onemocnění podle lokalizace, vzniku, klinických projevů či druhů léčby:

  • endometrióza pánevní pobřišnice (peritoneální) – jde o drobná ložiska na povrchu sliznice v pánvi
  • endometrióza ovariální – tzv. „čokoládové“ cysty na vaječnících
  • endometrióza dělohy (adenomyóza) – tkáň vystýlající dělohu prorůstá do svalové stěny dělohy
  • endometrióza hluboká (tzv. hluboce infiltrující) – nejzávažnější forma zasahuje do okolních orgánů včetně těch životně důležitých

 

Jak se stanovuje diagnóza?

Pokud trvají zdravotní obtíže (viz výše) několik měsíců bez zlepšení, měla by se pacientka obrátit na svého gynekologa. Ten s pacientkou nejprve projde podrobně její anamnézu (osobní, rodinnou, sociální, pracovní), aktuální zdravotní obtíže, užívané léky, alergie atd. Následuje gynekologické vyšetření (s gynekologickými zrcadly) a vyšetření pohmatem. Součástí vyšetření by mělo být i základní ultrazvukové vyšetření. Doplňkem může být také odběr krve – laboratorní krevní testy mohou prokázat zvýšené známky specifických látek pro toto onemocnění.

 

K diagnostice je možné využít i další zobrazovací metodu – tzv. „expertní ultrazvuk“ ve specializovaném centru, který umožňuje zobrazit přítomnost a rozsah endometriózy. Po vyhodnocení nálezu může lékař pacientku také odeslat na magnetickou rezonanci či na vyšetření střev. K potvrzení či upřesnění diagnózy může být pacientka indikována k laparoskopickému vyšetření, které je používáno jak pro diagnostiku, tak léčbu i pro biopsii (odebrání vzorků tkáně pro další vyšetření) a odstranění jednotlivých ložisek endometriózy.

 

V případě podezření na endometriózu může lékař pacientku odeslat k dalšímu specializovanému vyšetření do centra pro léčbu endometriózy, a to na základě posouzení celkového zdravotního stavu pacientky.

 

Specializovaná pracoviště

Na diagnostiku a léčbu endometriózy se zaměřují tzv. centra pro léčbu endometriózy. Jedná se o specializovaná pracoviště, ve kterých je zajištěna spolupráce lékařů z různých lékařských oborů – gynekologie, urologie, analgesie (léčba bolesti), neurologie, gastroenterologie, chirurgie, psychologie, fyzioterapie, asistovaná reprodukce atd. Pacientkám je v těchto centrech poskytována komplexní péče. Objednání do tohoto centra je na základě doporučení (žádanky) ambulantního gynekologa. Pacientku může doporučit také praktický lékař, který má veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci (od gynekologa, ideálně i nález, kopie z předchozích vyšetření) pro vytvoření žádanky.

 

Léčba

Farmakologická léčba

Ke zmírnění obtíží se používá často konzervativní typ léčby léčivými přípravky. Lékař pacientce může předepsat např. hormonální léky, různé druhy antikoncepčních pilulek nebo jiných druhů hormonů, dále léky proti bolesti (analgetika, protizánětlivé léky skupiny NSAID), které však nejsou lékem první volby.

 

Chirurgická léčba

I přes farmakologickou léčbu může docházet u žen k opětovnému nástupu zdravotních obtíží způsobených endometriózou – ložiska endometriózy se mohou dál rozšiřovat či vznikat nová. Chirurgická léčba má několik podob a odvíjí se od konkrétního typu endometriózy. Správná diagnostika umožňuje lékaři minimalizovat nutnost opakovaných operačních zákroků a vybrat ideální léčebný postup či jejich kombinaci – a tím zvýšit úspěšnost terapie v budoucnosti.

 

Rozhodujícím a zároveň nejšetrnějším vyšetřením je diagnostická laparoskopie, která je miniinvazivním chirurgickým výkonem. Využívaná je také pro diagnostiku tohoto onemocnění. V případě, že pacientka trpí závažnější formou endometriózy, bývá někdy nutná i tzv. laparotomie (otevřená operace). Chirurgicky se odstraní ložiska endometriózy a cysty, v některých případech je potřeba i přerušit srůsty, vazy a nervové pleteně, a tím dosáhnout úlevy od bolesti. U nejtěžších forem tohoto onemocnění může být přistupováno i k hysterektomii (odstranění dělohy) a současně mohou být odstraněny i vaječníky. Vše ale vyžaduje přísně individuální přístup, každá pacientka je jedinečná.

 

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazena veškerá vyšetření indikovaná ošetřujícím lékařem. Vyšetření a odběry je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

 

 Mgr. Viktorie Plívová - vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama