Reklama

Potravinové doplňky pomáhající při alergii

Quercetin, pycnogenol, vitamín D, C a E pomáhají dle vědeckých studií zmírňovat příznaky alergických reakcí.

Quercetin

Quercetin patří mezi flavonoidy a je znám především pro své antioxidační účinky. Jedná se o rostlinné barvivo, které se nachází především v tmavě zabarveném ovoci a zelenině.

Studie zjistila, že quercetin za prvé stimuluje imunitní systém, aby efektivněji reagoval na běžné alergeny jako například pyly. Za druhé pak díky svým silným protizánětlivým účinkům dokáže redukovat zánět v nose a pacienti se tak zbaví nepříjemných pocitů. (1)

Studie prováděná na krysách ukázala, že u subjektů, kterým bylo podáváno 25 mg quercetinu na kilogram hmotnosti denně po dobu 5 dnů, došlo k výraznému potlačení kýchání a svědění nosu. (2)

Reklama

Quercetin též pomáhá stabilizovat uvolňování histaminu, což má za následek zmírnění příznaků alergií, jako je kašel, slzení očí, rýma, kopřivka, otoky rtů a jazyka nebo trávící problémy. Studie naznačují, že quercetin, jakožto přírodní alternativa, by mohl být v boji proti alergiím stejně účinný jako některé léky na předpis, navíc bez nežádoucích vedlejších účinků. (3)

 1. Mlcek, J., Jurikova, T., Skrovankova, S. & Sochor, J. Quercetin and Its Anti-Allergic Immune Response. Molecules21 (2016).
 2. Kashiwabara M, Asano K, Mizuyoshi T, Kobayashi H. Suppression of neuropeptide production by quercetin in allergic rhinitis model rats. BMC Com Alter Med. 2016;16:132–132.
 3. Chirumbolo S. Quercetin as a potential anti‐allergic drug: which perspectives? Iran J Allergy Asthma Immunol. 2011;10:139–140.

 

Pycnogenol – patentovaný extrakt z kůry borovice

Kůra borovice je známá jako silný antioxidant, obsahuje vysoké množství tzv. oligomerních proantokyanidinů (zkráceně OPC), které se též nachází v hroznech nebo slupce arašídů Kromě antioxidačních vlastností vykazují OPC také výrazné antibakteriální, antivirové, antikarcinogenní, protizánětlivé a antialergenní vlastnosti.

Účinky extraktu kůry z borovice zkoumali například vědci z univerzity v Pescaře. Studie se účastnilo celkem 76 pacientů alergických na roztoče, kteří trpěli astmatickými příznaky. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, přičemž jedné skupině bylo podáváno 100 mg Pycnogenolu (patentovaného extraktu z kůry borovice) denně (50 mg dvakrát denně) po dobu šesti měsíců. Všichni pacienti po celou dobu trvání studie pokračovali ve své standardní léčbě pomocí kortikoidů. U skupiny, která užívala extrakt z kůry borovice, bylo pozorováno zlepšení astmatických příznaků (kašel, sípání), 55 % z nich bylo schopno snížit své pravidelné dávky kortikoidů a hodnoty IgE se snížily o 15 %.(1)

Pozitivní výsledky přinesla také jiná studie, která zkoumala vliv extraktu z kůry borovice v patentované formě Pycnogenolu na skupině 60 pacientů trpících sennou rýmou. Jedné skupině bylo po dobu sedmi týdnů podáváno 100 mg Pycnogenolu denně, druhé skupině placebo. Zatímco u placebo skupiny došlo během pylové sezóny k nárůstu hladiny IgE o 32 %, u skupiny, která užívala Pycnogenol se jednalo pouze o 19 %. Léčebná skupina také ve srovnání s placebo skupinou vykazovala mírnější příznaky spojené se sennou rýmou (především svědění a otok nosu a očí). Tyto výsledky naznačují, že by extrakt z kůry borovice mohl být vhodnou alternativou k běžně užívaným antihistaminikům, nicméně budou potřeba ještě další studie. (2)

 1. Belcaro G, Luzzi R, Cesinaro Di Rocco P, Cesarone MR, Dugall M, Feragalli B, Errichi BM, Ippolito E, Grossi MG, Hosoi M, Errichi S, Cornelli U, Ledda A, Gizzi G. Pycnogenol® improvements in asthma management. Panminerva Med. 2011 Sep;53(3 Suppl 1):57-64.
 2. Wilson D, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study to evaluate the potential of Pycnogenol for improving allergic rhinitis symptoms. Phytother Res. 2010;24(8):1115–1119

Vitamin C

Bylo zjištěno, že kromě mnoha dalších účinků má vitamin C i poměrně nezanedbatelný vliv na hladinu histaminu. Zdá se, že vitamin C může bránit vylučování histaminu a zároveň zvyšovat úroveň jeho odbourávání z organismu, zároveň bylo prokázáno, že pokud dojde k poklesu hladiny kyseliny askorbové v krevní plazmě, dochází k exponenciálnímu navýšení hladiny histaminu.(6)

Ve studii provedené v Jižní Koreji byl vyšší příjem vitaminu C u dětí školního věku spojen se sníženým rizikem rozvoje symptomů senné rýmy. Doporučená dávka pro potlačení projevů alergické rýmy se pohybuje okolo 2 gramů denně. (7)

 1. Clemetson CA. Histamine and ascorbic acid in human blood. J Nutrition 1980;110:662-668.
 2. Seo, J.-H., Kwon, S.-O., Lee, S.-Y., Kim, H. et. al (2013). Association of Antioxidants With Allergic Rhinitis in Children From Seoul. Allergy, Asthma & Immunology Research, 5(2), 81–87. http://doi.org/10.4168/aair.2013.5.2.81

 

Vitamin D jenezbytný pro správnou funkci našeho imunitního systému a pomáhá bojovat proti zánětu. Předpokládá se, že by vitamin D mohl redukovat i projevy alergických reakcí. Korelaci mezi hladinou vitaminu D a výskytem alergií a senné rýmy potvrzují i vědecké studie. (1)

Protizánětlivé účinky vitaminu D mohou být prospěšné při astmatu nebo sezónních alergiích, jako je například senná rýma. Nízké hladiny vitaminu D u dětí byly spojeny až s 50% nárůstem výskytu těžkých astmatických záchvatů (2) a také bylo zjištěno, že by užívání vitaminu D během těhotenství mohlo být spojeno s nižším výskytem astmatických a alergických potíží u potomků ve věku kolem tří let. (3)

Vitamin D může snížit příznaky alergií projevujících se na kůži, jako jsou například různé typy ekzému. Vitamin D má schopnost posílit kožní stěnu a snížit zánět. Na tomto principu funguje i léčba za použití ultrafialového (UV) záření, které podporuje tvorbu vitaminu D. Studie výzkumníků z univerzity v Nebrasce ukázala, že by vitamin D mohl být užitečný při léčbě kopřivky, při podávání 600 IU vitaminu D denně došlo k snížení symptomů o 33% a při 4000 IU došlo ke zlepšení o dalších 40 %. (4)

 1. Bener A, Ehlayel MS, Bener HZ, Hamid Q. The impact of Vitamin D deficiency on asthma, allergic rhinitis and wheezing in children: An emerging public health problem. J Family Community Med. 2014 Sep;21(3):154-61. doi: 10.4103/2230-8229.142967.
 2. Brown, S.D., H.H. Calvert, and A.M. Fitzpatrick, Vitamin D and asthma. Dermatoendocrinol, 2012. 4(2): p. 137-45.
 3. Camargo C.A., Rifas-Shiman S.L., Litonjua A.A., Rich-Edwards J.W., Weiss S.T., Gold D.R., Kleinman K., Gillman M.W. Maternal intake of vitamin D during pregnancy and risk of recurrent wheeze in children at 3 y of age. Am. J. Clin. Nutr. 2007;85:788–795. doi: 10.1093/ajcn/85.3.788.
 4. Andy Rorie, Whitney S. Goldner, Elizabeth Lyden, Jill A. Poole. Beneficial role for supplemental vitamin D3 treatment in chronic urticaria: a randomized study. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2014; DOI: 10.1016/j.anai.2014.01.010

Vitamín E

Vědecké výzkumy naznačují, že vitamin E (tokoferol) může být účinný při potlačování alergických reakcí. V jedné studii s 2 633 účastníky bylo zvýšení příjmu vitaminu E spojeno se snížením hladin protilátky IgE související s alergií. Studie dále ukázala, že nepatrné zvýšení vitamínu E o jeden miligram může způsobit snížení hladiny protilátek v séru o více než 5 %. Tato zjištění mohou vysvětlit příznivý účinek vitaminu E ve stravě na výskyt astmatu. (1)

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zahrnovala sedmdesát účastníků s mírnou až středně těžkou atopické dermatitidy. Pacienti byli náhodně vybráni z kožních klinik v Isfahánu v Íránu. Byli náhodně rozděleni do dvou skupin o stejném počtu, dostávali vitamín E (400 IU/den) a placebo po dobu čtyř 4 měsíců. Každý měsíc byl měřen rozsah, závažnost a subjektivní příznaky včetně svědění a nespavosti pomocí indexu SCORAD. Tři měsíce po ukončení intervence byla hodnocena míra recidivy. Výsledky: Zlepšení všech symptomů, kromě nespavosti, bylo signifikantně vyšší ve skupině užívající vitamín E než u kontrol Závěr: Tato studie naznačuje, že vitamin E může zlepšit symptomy a kvalitu života pacientů s AD. Vzhledem k tomu, že vitamin E nemá při dávkování 400 IU/den žádné vedlejší účinky, lze jej doporučit k léčbě AD. (2)

1. Fogarty A, Lewis S, Weiss S, Britton J. Dietary vitamin E, IgE concentrations, and atopy. Lancet (London, England). 2000;356(9241):1573–4. .

 

2. Jaffary F, Faghihi G, Mokhtarian A, Hosseini SM. Effects of oral vitamin E on treatment of atopic dermatitis: a randomized controlled trial. J Res Med Sci. (2015) 20:1053–7. doi: 10.4103/1735-1995.172815

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama