Psychologická biografie se zaměřením na arteterapii

V říjnu 2011 otevírá Akademie Alternativa s.r.o. - instituce akreditovaná MŠMT - studijní obor Psychologická biografie se zaměřením na arteterapii, který je součástí studijního programu Psychologie.

Tento obor patří mezi psychologické programy vyhledávané a hojně navštěvované po celém světě, leč v České republice nebyla dosud možnost tento psychologicky a  terapeuticky orientovaný směr studovat. 

  Protože je Akademie již řadu let úspěšnou soukromou vzdělávací institucí  na  platformě českého školství,  dojde tento rok k otevření tohoto jedinečného oboru, který je veden výhradně zahraničními lektory. Hlavní lektorkou bude profesorka Katica Radonic  (Chorvatsko), která vystudovala Léčebně - pedagogické profesní vzdělání v Camphill Rudolf Steiner Schools ve Skotsku , umělecké terapie v Blaubeurenu v Německu a psychologickou biografii ve Stuttgardu, Berlíně a  Frankfurtu. Dlouhodobě působí jako úspěšná terapeutka v oblasti individuální i skupinové terapie. Studium je koncipováno jako dvouletý cyklus přednášek, workshopů a praktických dílen z oboru psychologické biografie se zaměřením na osobnostní růst. 

Výuka probíhá formou skupinových setkání s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Součástí výuky je intenzivní sebezkušenostní výcvik. Studium probíhá v Olomouci a je určeno pro všechny zájemce, kteří chtějí získat povědomí o svém vlastním životě, důležitosti zvládnutí specifik a úskalí životních situací z pohledu vědeckého i duchovního  a  nebo by chtěli pracovat v terapeutické oblasti, zejména v rámci pomoci lidem v limitních životních situacích.. Cílený a ucelený sebezkušenostní a sebereflexní přístup nabízí možnost zodpovězení základních životních otázek z pohledu duševních i duchovních aspektů lidské existence. Metody práce vycházejí z holistického přístupu k životu, člověku a lidstvu. 

Ontogeneze i fylogeneze lidského vývoje má své zákonitosti, které člověka ovlivňují v jeho chápání, rozhodování, myšlením, cítění i vůli. Metody psychologické biografie se opírají o duchovně - vědecký přístup. Výuka probíhá v anglickém jazyce s překladem do češtiny. 

Studium je zakončeno složením absolventských zkoušek a obhajobou absolventské práce. Absolvent získá diplom Akademie Alternativa  s garancí participujících subjektů (např. garance Moravské asociace uměleckých terapií atd.). Pokud Vás nabídka zaujala, podrobné informace o studiu i přijímacím řízení naleznete na www.akademiealternativa.cz.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama