Reklama

Diabetici dávejte si pozor na ledviny

Onemocnění ledvin ohrožující diabetiky může vést až k dialýze nebo transplantaci ledvin.
Téměř 40 % pacientů s diabetem 2. typu trpí některým stupněm vleklého (chronického) onemocnění ledvin.

Diabetikům mohou kvůli jejich nemoci selhávat ledviny. Tato komplikace postihuje každého třetího člověka s cukrovkou 2. typu. Nedostatečné fungování ledvin s sebou přináší i další zdravotní problémy. Lékaři u pacientů s diabetem a ledvinným postižením zaznamenávají až o 90 % zvýšené riziko srdečně-cévních příhod oproti diabetikům bez této komplikace. Odhalit zvýšené riziko vzniku onemocnění ledvin je možné pravidelným sledováním hladiny bílkoviny v moči. 

Diabetes (cukrovka) s sebou přináší celou řadu zdravotních komplikací. Jednou z nich, i když méně známou, je zhoršení či selhávání funkce ledvin. První známkou nesprávného fungování ledvin u diabetiků je zvýšená hladina bílkoviny v moči, tzv. mikroalbuminurie,“ říká prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, primář Dialyzačního střediska Fresenius Medical Care z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Toto vyšetření provádí preventivně jednou ročně diabetolog nebo praktický lékař. „Pokud se zvýšené ztráty bílkovin zachytí včas, je možné ještě prognózu u pacienta zvrátit, například důraznou změnou životního stylu a intenzivní léčbou krevního tlaku a cukrovky. Pokud ani tento postup nepomůže, přichází na řadu dialýza nebo transplantace ledvin,“ dodává profesor Rychlík. 

Diabetici, kteří mají obtíže s ledvinami, se však nepotýkají pouze s tímto problémem. Jejich život častěji ohrožují také kardiovaskulární onemocnění. Riziko úměrně narůstá v souvislosti se zhoršující se funkcí ledvin. 

Hlavními rizikovými faktory selhávání funkce ledvin je především genetická zátěž, věk, pohlaví, nedostatečně léčená cukrovka a vysoký krevní tlak. „Častější výskyt evidujeme u žen. To je zřejmě mimo jiné způsobeno i vyšším věkem, kterého se dožívají. Mají tudíž i větší šanci, že se dožijí komplikací cukrovky, včetně selhání ledvin a kardiovaskulárních nemocí,“ říká profesor Rychlík. Obecně nejlepší prevencí zdravotních komplikací spojených s diabetem je změna životního stylu, léčba cukrovky a vysokého krevního tlaku pod dohledem lékaře. „Diabetik by měl dodržovat předepsanou dietu a přestat co nejdříve kouřit. V rámci léčby by měl pravidelně docházet na kontroly ke svému lékaři a užívat předepsané léky,“ vysvětluje profesor Rychlík.

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama