Reklama

Bowenova tlaková masáž jako volba pro holistickou terapii

Žijeme v době, kterou si dovolím vnímat jako velmi otevřenou všem novým, či jen pro nás novým, technikám a metodám, které pomáhají člověku v procesu uzdravování a sebepoznání. Tyto techniky či metody nazýváme alternativními či holistickými a společně vytvářejí to, čemu říkáme alternativní medicína.

Bowenova tlaková masáž patří mezi jemné manipulativní techniky, které pracují s lidským tělem na velmi jednoduchém a velmi účinném principu. Bowenova terapie nese jméno po svém zakladateli Tomu Bowenovi, který začal takto v Austrálii léčit tisíce nemocných s obrovským ozdravným efektem. Výsledky jeho terapie byly dokonce tak zřejmé, že zaujaly i statní orgány a tato metoda je dnes nejen v Austrálii státem uznávanou technikou pro uzdravení organizmu, u nás získala akreditaci Ministerstva Školství.

Vlastní technika využívá tzv. bowenův pohyb, který má tři fáze. První je stažení kůže přes sval či vazivo (tzv. negativní pohyb), druhou fází je zatlačení na příslušnou oblast a třetí je valivý pohyb přes sval či vazivo (tzv. pozitivní pohyb). Tento pohyb má samozřejmě své modifikace. Při Bowenově masáži se provádějí určité série pohybů, které na sebe zpravidla navazují a vzájemně se tzv. předpokládají. Tzn. že určitá serie pohybů zaměřená na konkrétní oblast těla má předpoklad v jiné sérii, která jí nutně musí předcházet. Tak je vlastně v Bowenově terapii dáno, že se neléčí jednotlivé části těla izolovaně,ale vždy v součinnosti. Nikdo neví, jak vlastně tato terapie funguje, ani nikdo nedokázal osvětlit princip účinku. Sám T. Bowen se k tomu asi nevyjádřil a tak můžeme vlastní ozdravný princip jenom tušit a těšit se přitom na zřejmé výsledky.

Bowenova masáž je účinná na téměř každé fyzické i psychické onemocnění od deprese, přes únavový syndrom, bolesti zad, kloubů, nohou, ramene, kyčlí atd. Rovněž je velmi účinná při všech vnitřních onemocněních např. jater, ledvin, ženských pohlavních orgánů, plic, srdce atd. Pomáhá při migrénách, narovnává deformity a také účinně napravuje parézy a mírná ochrnutí.

Bowenova masáž zmírňuje také menstruační obtíže, narovnává zakřivení páteře, stabilizuje krevní tlak, podporuje krevní proudění, stimuluje lymfatickou drenáž a vyrovnává svalové napětí. Po Bowenově masáži tělo vydatně detoxikuje, zbavuje se odpadních látek a výrazně stimuluje všechny očistné a regenerační pochody v organizmu. Výsledek je patrný nejen v ústupu příznaků onemocnění, ale také v psychické složce výrazným zklidněním, zmírněním úzkostí a u někoho dokonce pocitem štěstí. Tím Bowenova masáž dokazuje, že velmi účinně pracuje se systémem vnitřních opiátů a pravděpodobně stimuluje jejich produkci.

Reklama

Tak jako při každém očistném a ozdravném procesu je nutné po Bowenově masáži vydatně pít, aby se organizmus zbavil odpadních látek, vynechat všechny typy hrubé manipulace s tělem nejméně pět dnů před a pět dnů po Bowenově masáži, nekoupat se v příliš horké či studené vodě. To jsou jediná omezení, aplikace kterých blokuje co nejlepší výsledek. Obvykle stačí tři sezení, po kterých následuje pauza cca půl roku, aby se organizmus dokázal vypořádat po svém s novým stavem. Pro někoho je však třeba více sezení. Záleží to vždy na individuálním posouzení situace, ve které se klient nachází a ve správném zhodnocení profitu, při pokračování, pro organizmus.

Samozřejmě jako každá holistická terapie není ani Bowenova mašáž oproštěna od celkového pohledu na klienta, na jeho stravovací návyky, vylučování, pitný režim, životní okolnosti atd. Zkrátka pracuje velmi globálně a při správném vyhodnocení jejího účinku vidíme posun v duchovní, duševní i fyzické složce lidské bytosti. Bowenova terapie je pro mne velmi přijatelným, jemným a nenásilným řešením mnohých neduhů. Zřejmá úleva, jemný průběh a celkově velmi harmonická práce předurčují Bowenovu terapii pro obsáhlé použití v celostní terapii a věřím, že časem i jako složka běžných rehabilitačních a léčebných postupů alopatické rehabilitace.

Autor: MUDr. Pavel Špatenka - MEDALTERA - Centrum regenerační medicíny - www.sweb.cz/floating.mind
MUDr. Pavel Špatenka a MUDr. Iveta Špatenková
V Pačátkách 42
196 00 Praha 9 - Třeboradice
tel.: 02/83 93 32 38
Floating - Mrtvé moře
Bowenova tlaková masáž
Konzultace a poradenství
Fytoterapie, očistné a detoxikační kůry
Vilcacora
(PR)

Reklama

Komentáře

bluebor (St, 2. 3. 2005 - 16:03)
na uvedené adrese Špatenkovi již dva roky nebydlí. nový telefon je 777 615 142.
Janer (St, 2. 1. 2008 - 15:01)
BMT - Bodová myofasciální technika dle Thomase Bowena (Bowenova
Jana (St, 2. 1. 2008 - 15:01)
Drogy
Reklama