Reklama

Vitamín C - vitamín všech vitamínů

Vitamín C je snad nejdůležitější živná látka vůbec a má mnohostranné účinky. Udržuje v činnosti mozek a zajišťuje nám dobrou náladu. Jde o silný antioxidant, působí protizánětlivě a přispívá k pružnosti kůže a svalů. Stimuluje také stavbu vaziva, kostí a zubů, právě tak jako chrupavek a šlach. Brání buňky proti virům a bakteriím a chrání před nachlazením. Přispívá k zvýšené tvorbě interferonu a rychlejšímu hojení ran.

Vitamin C také umožňuje využití železa z potravy, odstraňuje z těla těžké kovy a všeobecně zajišťuje jeho detoxikaci. Je nepostradatelný pro optimální fungování obranyschopnosti organismu a chrání orgá­ny i tkáně, především centrální nervovou soustavu, před ničivými účinky volných radikálů, čímž brzdí stárnutí.

Je důležitý pro přeměnu uhlohydrátů a tuků, podílí se na syntéze hormonů a stavbě červených krvinek, je nutný k stavbě nervových spojení a důležitý pro syntézu kolagenu.

Vlivem vitaminu C zůstávají cévní stěny pružné, neporušené a mladé, snižuje se dopad stresu na orga­smus a dochází ke korigování diabetických problé­mu s látkovou výměnou. Vitamin C rovněž zmenšuje škodlivý dopad kouření a chrání před oxidací krevního tuku a cukernatěním bílkovin v cévách.

Brání tvorbě karcinogenních látek, brzdí uvolňová­ní histaminu při alergických reakcích a zabraňuje za­kalení očních čoček při šedém zákalu. Stará se také o zvýšené spalování tuků a s pomocí syntézy karnitinu o jejich přeměnu na energii, takže tělo je štíhlé, silné a zdravé.

Reklama

Vitamin C je nepostradatelný při působení životně nezbytných enzymů, a jakmile chybí, selhávají důleži­té buněčné funkce. Jako vitamin C-ester má příznivý vliv na žaludek, rychleji se vstřebává do krve a po­maleji vylučuje z organismu. Spojuje se s mnoha toxiny, odnímá je z látkové výměny a odvádí z těla. Zvyšuje naši schopnost reagovat na ozon, zabraňu­je syntéze rakovinotvorných nitrosaminů, přispívá k zmenšování polypů v tlustém střevě a urychluje od­bourávání alkoholu.

Především však slouží jako prevence proti in­farktům, ateroskleróze a mozkové mrtvici. Každý druhý Evropan umírá následkem kornatění koronár­ních tepen, což vede k infarktu, nebo aterosklerotických usazenin v krčních či mozkových tepnách, kdy následuje mozková mrtvice.

Hlavní příčinou aterosklerózy je chronický nedo­statek vitaminů, jenž je příčinou zeslabení a narušení tepenných stěn.

Moderní věda zjistila, že mnohé civilizační choro­by vlastně skutečnými chorobami nejsou. Dochází k nim totiž kvůli nedostatku určitých vitaminů, mine­rálních látek a stopových prvků v těle. Jakmile se ve správné kombinaci a dostatečném množství doplní, následky jejich nedostatku spolehlivě zmizí.

K zvlášť nebezpečné situaci dochází při nedostatku vitaminů a minerálních látek současně s překyselením- což je případ většiny lidí. Oxidace - „biologické rezavění“ - pak poškozuje organismus a urychluje stárnutí.

Když kvůli překyselení a nedostatku vitaminů a mi­nerálů dojde k prvnímu praskání žilek, tělo okamžitě mobilizuje vlastní stavivo - cholesterol, aby vzniklé trhliny utěsnilo. Přitom se průměr žil zužuje a tělo je nuceno zvyšovat krevní tlak, aby si za­jistilo dostatečné prokrvení. Zvýšený krevní tlak však zatěžuje žilní stěny, což vyžaduje další dávky cholesterolu. Žíly se tak čím dál více zužují a situace se vyvíjí ve spirále, která končí infarktem.

Aby se tento proces obrátil, musíme organismu poskytnout nadbytek vitaminu C, ostatních vitaminů a minerálních látek. Především pomocí vitaminu C získají žilní stěny znovu pružnost a pevnost, takže tělo může postupně odbourávat cholesterol a uvolňo­vat žíly a tepny. Krevní tlak klesá a nebezpečí infarktu nebo mrtvice je odvráceno.

Také pro diabetiky je vitamin C skutečný životo­dárný elixír, protože nejen předchází cévním kompli­kacím, ale přispívá i ke korigování diabetických po­ruch látkové výměny. Vitamin C je tudíž nezbytný pro stabilitu cév a je také nejdůležitějším prostředkem k léčení ran, významným antioxidantem a nenahradi­telným pomocníkem při výměně buněk.

Při průzkumu mezi pacienty v konečném stadiu ra­koviny se zjistilo, že díky podávání 10 gramů vitami­nu C denně - rozděleno do několika dávek - se do­ba jejich přežití více než zdvojnásobila a někteří se dokonce plně uzdravili.

Hojný přísun vitaminu C dokáže zkrátit hojení na polovinu a také výrazně klesá hladina cholesterolu. Vitamin C je rovněž velmi důležitý pro stavbu zuboviny a patří mezi významné biochemické součinitele při opticky nenápadném zajizvování.

Také značně zlepšuje buněčné dýchání. Pokud se tělo zaplaví vitaminem C, dokáže až z 98 % potlačit tvorbu nitrosaminů v žaludku, které vyvolávají rako­vinové bujení.

Jak dokazuje dlouhodobá studie amerických vědců, osoby, které požívají dostatečné množství vitaminu C (minimálně 1 gram denně), trpí třikrát až čtyřikrát méně artrózou a problémy s kolenními klouby. Podle zprávy Lékařského časopisu z října 1997 zpevňuje vita­min C kosti, což je důležité zejména u starších žen.

Čím vyšší je jeho příjem, tím víc klesá potřeba in­zulínu pro diabetiky - to je výsledek výzkumu vědců ze Stanfordovy univerzity v kalifornském Palo Altu. A americký výzkum „Studie zdravotního stavu oše­třovatelek“, kterého se zúčastnilo 120 000 zdravot­ních sester, dospěl k překvapivému závěru: Žádná z žen, která brala vitamin C pravidelně víc než 10 let, neměla ani náznak zakalení oční čočky.

Jak známo, vitamin C je lapač radikálů, což jsou vy­soce agresivní biochemické sloučeniny, které poško­zují proteiny, enzymy, lipoidy a genetické substance. Vitamin C nejenže počet těchto volných radikálů vý­razně omezuje, ale zároveň regeneruje zoxidovaný vi­tamin E a působí tak jako ochrana buněčných blan.

Kromě toho existuje zajímavá souvislost mezi lipoproteiny a nedostatkem vitaminu C. Lipoproteiny se prakticky nacházejí pouze u živočichů, kteří si nedo­kážou vyrábět vlastní vitamin C. Jde o molekuly, které přebírají funkci chybějícího vitaminu C, ovšem s jistými vedlejšími účinky, neboť při chronickém ne­dostatku vitaminu C dochází k jejich nadprodukci a ukládání, což vede k infarktu nebo mrtvici.

Můžeme tomu předcházet důkladným odkyselením, doplněním potřebných minerálních látek spolu s denním přísunem minimálně jednoho gramu vita­minu C (rozděleného do několika dávek) a cílevědo­mým dodáváním potravinových doplňků.

Zdroj: Kurt Tepperwein - Pryč s kyselostí, nakladatelství NOXI

 

Reklama

Komentáře

dosil (St, 13. 11. 2013 - 07:11)
zapoměli jste napsat, že podáním vit.C infusně do krve s aminokys.lysin a prolin ,že je to definitivní lék na rakovinu, viz, dr. Mathiass Rath, -rakovina-konec jedné choroby, proč to tajíte???
zvídavý (St, 13. 11. 2013 - 11:11)
Článek mi přijde jak reklama farmaceutické firmy na jejich produkt. Ano, řadu vlastností vit. C skutečně má. Některé věci uváděné v článku jsou nepodložené. Ale celé to vyznívá poněkud špatně a něco tu chybí.
Dosud se vždy říkalo, že vitamín C neumí tělo zadržovat. A že jeho nadbytek rychle z těla odejde močí, při mega dávkách to může poškozovat ledviny. Minimální dávka, aby člověk nedostal kurděje je 5-10 mg na den. Jako doporučené se uvádělo dříve 60 mg na den, později 80 mg, nyní po vzoru Německa to snad je 100 mg. Větší dávky nemají smysl a velké dávky můžou naopak škodit. A taky, vitamín C by člověk měl konzumovat zejména ve stravě. Čerstvé ovoce a zelenina, brambory, šípkový čaj. Využití z table je horší než využití v kombinaci s dalšími látkami, které ovoce v sobě má. Je asi vhodné mít doma tablety (100 nebo 250 mg) a vzít si, pokud určitý den nejím dost ovoce či zeleniny. Zvyšování dávek nemá prokázané pozitivní účinky. Vitamín C ani nezabrání viróze či nachlazení, pouze zvyšuje imunitu. Funguje spíš ve smyslu, že když chybí, tak je imunita oslabená. Když je v dostatku, tak tu není snížení imunity. Ale nemoci pochopitelně stoprocentně nezabrání a už vůbec ji neléčí. Mírně vyšší dávky můžou být vhodné např. po operaci. Tady bych se bavil ale o dávce 250 mg, plus nějaké to ovoce.
dosil, (Pá, 15. 11. 2013 - 09:11)
jedná se o lék na rakovinu nebo proti rakovině?
S tím si dovol… (Pá, 15. 11. 2013 - 10:11)
Článek mi přijde jak...Dr. Pauling, horlivý zastánce vitaminu C, bral denně 3000 mg, při nemoci až 10 000 mg a dožil se 94 let. Aby ovšem podávání tak velkých dávek mělo smysl, musí být tablety z přírodních zdrojů, tj. používá se extrakt z šípku nebo z aceroly a musí být provázen ostatními flavonoidy, které aktivují jeho činnost. Většina nabízeného céčka nabízeného v lékárnách nebo dealery různých firem je ovšem chemického původu. Přírodní vitamin C k sehnání je, ale vyrábí ho jen pár firem na světě. Jinak souhlasím s tím, že braní chemického vitaminu C je spíš ke škodě než k užitku. Drtivou většinu lidí ale absolutně nezajímá, jestli je tableta chemická nebo přírodní.
Znám pár lidí (Pá, 15. 11. 2013 - 14:11)
Dr. Pauling, horlivý...které se dožily vyššího věku než těch 94 let. Mezi oblíbené patřilo např. vepřové sádlo, uzené. Zelenina moc ne. To, kolika se člověk dožije, tak mnohdy moc nesouvisí s tím, jak se stravuje. Nebo jiný příklad, někdo, kdo si moc zuby nečistil, tak mu vydržely do 80 let, jiní pečlivé čištění a pryč daleko dřív.
Vitamín C je stejný, ať je vyrobený nebo získaný z rostlin. Jenže lepší využití zajišťují ty další látky, co jsou v ovoci. Ale vysoká dávka se v těle dlouho neudrží. Vitamín z potravy je taky lepší, protože to člověk konzumuje obvykle po dávkách. Např. Pomeranč ráno a večer, k obědu nějaká zelenina v salátku po obědě. Jednorázová megadávka se rychle vyloučí.
Reklama