Reklama

Komplimenty nám dělají dobře

O češtině se někdy říká, zeje to plebejský jazyk, na "rokokové" kudrlinky si nepotrpí. Přidá-li se k tomu prusko-rakouská výchovná tradice, která s pochvalou šetří víc než se šafránem, výsledek ve sféře komplimentů je víc než zřejmý.

V běžné komunikaci je nenajdeme. Všechny varianty kritiky jakož i pestrou škálu projevů nespokojenosti, to ano. S pochvalou ale opatrně.

Je to mimo jiné v rozporu se zjištěními pedagogické psychologie. Bylo prokázáno, že pochvala zlepšuje výkon i zájem o činnost. V kurzech asertivity se zdá, že větší dopad mají tyto přístupy na dívky, a zde pramení pocity nedostačivosti mnoha žen.


Odolní vůči nedostatku pochvaly zdaleka nejsou ani muži. Někteří takříkajíc "po ženském způsobu" sklouznou k permanentnímu partyzánskému (neboli utajenému) boji s tlakem vsugerované nedostačivosti nebo vše popřou a volí únikové, víceméně vůči sobě nebo okolí agresivní cesty.


Tomáš novái, Věra Capponi - Asertivně do života, nakladatelství Grada

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama