Reklama

Kritika přináší utrpení

Jistě není třeba pochybovat o tom, že denně je nespočetné množství lidí vystaveno kritice jiných lidí, čímž je způsobováno velké utrpení.

V Kázání na hoře se říká:

"Nesuďte, abyste nebyli sami souzeni!" (Lukáš, 6:37) Co mohou tato slova v uvedené souvislosti pro nás znamenat?

Rozepře a konflikty mezi lidmi způsobují silné negativní změny v mentálním poli a astrálním poli, jež obklopují lidstvo. V tom na prvním místě vedou velké skupiny se svými světonázorovými, náboženskými, politickými a sociálními doktrínami. Právě tak to však platí pro jednotlivého člověka v jeho osobních vztazích. Vlastnosti a způsoby chování druhých nám připadají problematické a těžko přijatelné. To platí nejen ve vztahu k cizím lidem, nýbrž kritické myšlenky mnohdy chováme také vůči přátelům a rodinným příslušníkům, třebaže k těmto lidem pociťujeme většinou lásku.

Proč je tomu tak?

Reklama

Člověk těžko snáší, když se někdo jiný nechová podle jeho představ. Potom vysílá kritické myšlenky, chová v sobě škodolibost nebo říká zlomyslná a zraňující slova, což se v nejhorším případě může vystupňovat až v zášť.

Existuje jedna forma kritiky, která je pokládána za prostředek, jak dosáhnout toho dobrého a tomu špatnému se vyhnout nebo to zmařit. Je ale kritika myšlená jako pomoc neboli konstruktivní kritika schopna odstranit slabosti principiálně uložené v člověku? Uvažme, že také tato metoda hledá u druhého vždy chyby! Vždyť vše je nakonec přece poměřováno našimi vlastními normami. Vlastní aurické neočištěné a nevytříbené životní pole nedovoluje rozpoznat to dobré v našem okolí!

Tak život v agresi a obraně, v sebepotvrzování a honbě za majetkem přetrvává jako realita v tomto světě, který všechny snahy o mír vždy opět zmaří. Harmonické soužití lidí podle Božích zákonů v tomto světě zůstává iluzí!

Ve všech dobách však byli moudří lidé, kteří věděli následující:

Existují prapůvodní životní zákony, které vedou zpět k jednotě a odstraňují všechen svár. Tyto zákony vytvářejí živé spojení na jiné úrovni. Tam neexistuje žádná kritika, která odsuzuje a která porovnává "ty" a "já", "dobré" a "špatné" a nutí k sebeutvrzování.

Jak člověk může s těmito původními životními zákony znovu navázat spojení? Skrze tříbení, vhled a pochopení, víru a hlubokou vnitřní touhu po novém životním poli. Na cestě tam se může rozvinout klid, laskavost, porozumění a trpělivost, které vyvolají pozitivní změny v našem vlastním aurickém poli. Člověk, který v plné odpovědnosti za sebe samého vytvoří spojení s původním zdrojem, se změní a také celé aurické pole, z něhož lidstvo žije. K člověku plynou nové síly, které s sebou přinášejí trpělivost a porozumění. Tento proces změny má tříbící, podněcující a napravující účinek, jenž se pak dotýká každého člověka.

Čím účinnější je atom jiskry Ducha v člověku, tím více disharmonie ve vlastním životě může být na základě sebepoznání odstraněno. Kdo takto kráčí svou životní cestou, se osvobodí navždy. Již nemusí pěstovat žádný druh kritiky, chce-li jiným ukázat cestu ke svobodě.

Zdroj: Lectorium Rosicrucianum

Reklama

Komentáře

Guy (Ne, 24. 10. 2010 - 11:10)
Je snadné přijmout fakt, že svět se netočí podle nás. Ale že se lidé kolem nás nechovají tak, jak bychom si přáli, je trošku těžší, hlavně pro ženy, které mají snahu stále někoho vychovávat a měnit. Obdivuji je, že mají energii toto absolvovat. Nechci tomu rovnou říkat plýtvání energií a časem, ale vede to k jejich zklamání. Je obtížné vychovat dítě,(snad jen dobrými příklady v rodině) natož změnit dospělého člověka! Ta změna musí přijít od něho samého.
Gekk (Ne, 24. 10. 2010 - 13:10)
To jó znáš tohle: žena od manželství očekává že se muž změní: ale nezmění! Muž očekává od manželství, že se žena nezmění: ale změní!!!
Grek (Ne, 24. 10. 2010 - 13:10)
To jó znáš tohle: žena od...a oba se vychovávají navzájem,pak se diví,když povaha manžela přejde na manželku a povaha manželky na manžela.Kdo je kdo?
Žaneta (Ne, 24. 10. 2010 - 14:10)
To je dobrý:-)..máte tady všichni pravdu.
Blažej (Po, 25. 10. 2010 - 02:10)
To je dobrý:-)..máte tady...Moje žena mi naznačovala,co chce na nastávající výročí:,,řekla-chci něco co jede z O na 15O za 3 vteřiny-"Tak jsem ji koupil osobní váhu-když jsem přišel jednou večer domů,manželka požadovala,abych ji vzal někam kde je draho.Tak jsem ji vzal na benzínovou pumpu-snažil jsem se přesvědčit manželku,aby mi na dovolené koupila basu piv za 14.95 eur.Namísto toho si koupila noční krém za7.95 eur.Já šel na panáka a byl tam dlouho.Ráno jsem ji řekl,že by po base piv ,pro mě ráno byla hezčí,než po tom nočním krému-kluci-hádky jsou na denním pořádku.A to se milujeme již 26 let.
Ejdrijen (So, 26. 4. 2014 - 16:04)
I kritika se musí umět podat s citem...
Reklama