Reklama

Meditování snižuje výskyt sebedestrukčního chování

Leslie Kentonová, odbornice na otázky zdraví a relaxace, informovala o výzkumné studii provedené ve Spojených státech, do níž bylo zapojeno 2 000 studentů ve věku od 19 do 23 let. Nejdříve se naučili pravidelně meditovat a pak vtom pokračovali po různě dlouhou dobu od několika měsíců až do dvou let.

Zjištěné poznatky byly vskutku pozoruhodné: došlo k výraznému omezení negativních návyků jako braní farmaceutik (jak léků na předpis, tak i drog vyvolávajících změnu vědomí), konzumace alkoholu a kouření cigaret. Za obzvláště zajímavý údaj lze považovat skutečnost, že počet kuřáků se během prvních měsíců praktikování meditace snížil na polovinu a asi o rok později na jednu třetinu.

Na těchto poznatcích je nesmírně důležité, že ke snížení sebedestrukčního chování došlo zcela spontánně. Za celou dobu trvání výzkumu se vědci nijak nezmínili, natož aby dávali nějaké pokyny vtom smyslu, že relaxační a meditační cvičení budou mít či by měly mít na tyto negativní návyky nějaký vliv.

Reklama

Zdroj: Tony Buzan – Chytře na své tělo, nakladatelství Columbus

 

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama