Reklama

Budha - Učitel Světa

Budha byl tibetsko-barmský princ, jenž žil před dvěma a půl tisíci lety. Nejprve byl nazýván Gautama z klanu Sakya. Později byl zván Sakyamuni Buddha, Učitel Světa. Jeho osobní duchovní cesta byla plná bolesti a strádání.

Příběh začíná u jeho otce, velkého krále, jenž vyslechl proroctví, které pravilo, že se jeho syn stane bud'to velkým vladařem, anebo velkým mudrcem. Protože starý král dával přednost první variantě, zahrnul syna světskými povinnostmi a snažil se jej odradit od každého pomyšlení na dráhu učitele a mudrce. Gautama ovšem velmi toužil poznat svět. Nakonec otec svolil a Gautama se vydal na svou první cestu mimo hradby města a na této cestě uviděl první čtyři znamení, první čtyři překážky. Potkal velmi starého muže (stáří), smrtelně nemocného (nemoci), uviděl mrtvolu (smrt) a potulného jogína (jenž odvrhl iluzorní materiální aspekty světa). Tato znamení samsary Gautamu natolik zaujala, že odvrhl své bohatství a moc, aby mohl hledat cestu jak ulevit světu od jeho strádání.

Gautama prošel mnoha dobrodružstvími a překonal mnoho překážek. V jedné z nejdůležitějších epizod na cestě za osvícením a poznáním se ocitl v pralese na severu Indie. Jako budoucí buddha seděl a meditoval, když tu se před ním náhle materializoval démon iluzí, Mara. Vida, že jeho největší nepřítel sedí a tiše medituje, rozhodl se démon překazit Gautamovo úsilí.

Mara zavolal své tři "dcery", Hněv, Nevědomost a Touhu, aby před Gautamem tančily a dráždily jej. Ale Gautama se nenechal vyrušit. Mara se tedy proměnil v posla a oznámil Gautamovi, že jeho rodiče zoufale potřebují jeho pomoc. Avšak skrze svou moudrost a poznání Gautama věděl, že tomu tak není.

V zoufalství povolal Mara armádu, jež měla zaměřit všechnu svou sílu a moc svých zbraní na tohoto jediného muže. Avšak ve chvíli, kdy se jejich zbraně dotkly buddhovy aury, změnily se v květiny. Nakonec se zoufalý démon hněvivě ptal Gautamy, jak se on, ubohý smrtelník, opovažuje usilovat o osvícení. "Já, Mara, jsem ten, kdo by měl po právu být "Učitelem Světa." Jeho armáda démonů a stvůr souhlasně hlučela. Nato se zeptal Mara Gautamy, kdo je svědkem jeho práva na buddhovství. "Země je můj svědek." odvětil Gautama. V té chvíli se z hlubin země vynořila bohyně země a souhlasným gestem stvrdila Gautamova slova.

Reklama

Mara byl naprosto poražen. Jeho pohled na svět a jeho nevědomost a zloba byly přemoženy silou ducha mladého Buddhy. Od této chvíle byl Buddha učitelem tohoto Světa.

Tím, že si uvědomil světlo čistého uvědomění a schopností vidět podstatu věcí, rozšířil Buddha své srdce a obsáhnul jím celý svět pro příštích padesát let, přinášeje poznání a osvícení ostatním lidem. Není divu, že se v pozdějším období stal Buddha hlavním modelem duchovního hrdinství pro většinu lidstva.

Zdroj: Posvátná tajemství Navahů a Tibeťanů - kruh moudrosti - Peter Gold - Pragma

Reklama

Komentáře

zdenek filip (Út, 18. 11. 2003 - 13:11)
chrrrrrooooooooo
Marttin (So, 11. 3. 2006 - 16:03)
hodně blbýž
Honza (So, 11. 3. 2006 - 17:03)
Viděl jsem film o Budhovi a dost se mi líbil. Byla to příjemná změna po všech těch konzumistických a násilných slabomyslnostech, které teď tak dominují.
Vit Kouba (Pá, 17. 3. 2006 - 13:03)
Zenbudhismus
Bhagaván
Víš kdo jsi?
1 Většina problémů je spojená s tím, že nevíme nic o sobě, ale víme vše o druhých!
2 Zenbuddhista získává sílu a chytrost z toho, že on vždy ví kdo je a podle toho i správně žije!
3 Ty, mě teď vnímáš a já tě mnoho prosím, abys mi z celého svého srdce a z celé své duše mnoho pomohl.
4 Jsi silný a chytrý jedinec, je v tobě mnohé utajené, stačí jenom mnoho chtít a zajisté mi pomůžeš.
5 Ukázal jsem ti božskou lásku, ale pravá láska se v tobě neustále zmenšuje, protože je zde hříšná nenávist a ona se snaží o to, aby zde sebeláska nebyla!
6 Naším největším nepřítelem zde jsou SVATÉ VÝHODY ony mají velikánskou moc a velikánskou chytrost, je to velmi mocný nepřítel, nikdy jej nesmíš podcenit, aby tě on nezničil.
7 Je to, jako by jsi hrál nekonečnou hru a proti tobě by seděl někdo, kdo má mnoho svatých výhod.
8 Ty se jenom bráníš a máš velmi malou naději, na to že nenávist porazíš.
9 Neustále tě bude v životě někdo porážet a ty musíš si z porážky vzít mnoho zkušeností a ty použít v příští hře, abys nakonec nenávist porazil.
10 Jsi silný a chytrý jedinec, ten druhý co má svaté výhody je; vůl, blbec, atd.
11 Ti druzí tě slovy a činy neustále ponižují a srážejí k zemi, aby nad tebou měli velikou moc a ty musíš použít svoji sílu a chytrost abys v této životní hře uspěl.
12 Na žádné centrální škole se neučí tomu jak se bránit ponižování, protože celý byrokratický systém je založen na třídách a kastách, kdy ten kdo je nahoře ponižuje ty dole.
13 Ovce bečí že málo pastvy je,
14 vlk vyje že malého zisku dosahuje,
15 svině se sviní o koryto bojuje.
16 Co je dovoleno tomu kdo je silný a chytrý, to je zapovězeno tomu kdo je slabý a hloupý.
17 Ten kdo je silný a chytrý je Bůh a ten kdo je slabý a hloupý je vůl!
18 Co je dovoleno Bohu, to je zapovězeno volu!
19 Já jsem láska, ty jsi nenávist.
20 To je nová základní zenbudhistická meditace, které ti dá sílu a chytrost.
21 Přestaneš být otrokem a staneš se silným a chytrým svatým bojovníkem, který je svobodný a dokáže bojovat proti starým SVATÝM VÝHODÁM, které ničí svět čisté lásky.
22 Nemysli si, že ty jako jediný zenbudhistický bojovník nic neznamenáš, je třeba postavit znovu velikou armádu, která se nebude bát veliké nepřátelské armády.
23 Tento svatý boj se bude odehrávat v tobě a kolem tebe po celý tvůj život i tehdy když usneš.
24 Jakmile polevíš v boji, tak nepřítel toho hned využije a zaútočí, aby získal nějaké výhody a tebe uvrhnul do nevýhodné situace.
25 Jestliže tě napadl virus a máš teplotu, nebo mnoho kašleš, tak i zde musíš bojovat, aby virus nezískal výhody a potom by tě on zlikvidoval!
26 Virus se ti snaží dokázat, že jsi nic a že máš k němu být dobrý, ty jsi proto neustále opakuj kouzelné zaříkadlo.
27 Já jsem láska, ty jsi nenávist.
28 Toto svaté zaklínadlo, to je pravá zen víra, pomocí které ty proměníš svého nepřítele v cokoli a on se tomu nebude moci nijak bránit!
29 Bez této nové meditace, nebudeš mít velikou moc a nepomůžeš mi v boji proti nenávisti.
30 Tvůj nepřítel ti bude tvrdit, že prý láska je jenom hloupá iluze a že není třeba o lásku bojovat.
31 Když ti někdo bude tvrdit, že není třeba pít nápoje a jíst jídlo, protože stejnak jednou zemřeš, tak si poklepeš na čelo, protože mu naznačíš že je veliký blázen.
32 Tam kde jsou výhody, tam jsou i hráči a bojovníci, zenbudhistický bojovník to je světlo a narkoman to je stín, který je tam kde je světlo.
33 Nelze pochopitelně stín porazit, ale lze učinit vše pro to, aby zde nikdo nežil ve stínu těch, co mají svaté výhody!
34 Temnota tvrdí, že světlo lásky lidem mnoho škodí a že oni potřebují být v temnotě nenávisti, aby se jim dobře žilo.
35 Bojuj proto za to, aby zde bylo více světla a jakmile spatříš tmu, tak ji odstraň tím, že tam pustíš světlo.
36 Dal jsem ti velmi mocnou víru a s ní dokážeš zázraky, věřím ti že mě nezklameš a bude z tebe učitel zenbudhismu, který se nelekne nemoci, ani boje s těmi, co zde díky centralismu mají veliké svaté výhody.
37 Život to je velmi složitá hra, ve které můžeš neustále postupovat do dalšího kola a nemusíš se vracet zpět.
38 Jsi zde teď a jestli ti ten kdo má svaté výhody řekne, že v budoucnosti, nebo po tvé smrti se budeš mít lépe, tak mu nikdy nevěř, jemu jde o to, abys s ním nebojoval a tak si on udrží svoje staré výhody a bude mít nad tebou velikou moc.
39 Nejspíše ti ten kdo má staré výhody řekne, že by jsi neměl používat zenbudhismus a mnohdy ti jej dokonce zakáže.
40 Mnohdy na sebe tvůj nepřítel oblékne masku přítele a bude se snažit dostat do tvé blízkosti, aby tě mohl zlikvidovat materielně a duševně.
41 Dobrý zen učitel ví, že smí věřit jenom tomu, kdo likviduje všechny staré výhody v sobě a okolo sebe.
42 Nedívej se na to, co druzí říkají, ale dívej se na to co konají.
43 Mnozí mluví o tom, že svaté výhody jsou špatnost, ale sami zde mají mnoho svatých výhod!
44 Tam kde je luxus, tam jsou i ti, co milují a mají staré výhody, luxus tak jako nemoc, nikdo neutají!
45 Někdo ti řekne, že když on nebude mít staré výhody, že on onemocní a zemře.
46 Počítej s tím, že se nepřítel bude bránit a použije podlé způsoby, aby si staré výhody ponechal.
47 Je jenom na tobě, kolik je v tobě síly a chytrosti, abys nenávist porazil.
48 Světlo musí neustále bojovat proti temnotě, svět lásky to je světlo a svět starých výhod, to je nenávist, kterou musíme společně porazit.
49 Nesmíš se ale nikdy stát fanatikem, který překračuje v boji jakékoli lidské hranice, jakmile je zde fanatizmus, tak následuje šílenství.
50 Můj zenbudhistický voják nesmí být nikdy šílený, takové vojáky nepotřebuji v boji proti starým výhodám.
51 Čím více je voják normálním, tím větší má on pro mě hodnotu a tím více jej miluji a povyšuji.
52 Nejsi již zenovým začátečník, abys fanaticky bojoval se svým zlým nepřítelem, ty přeci bojuješ pomocí lásky.
Bojový výcvik
53 Tak jako se voják, musí nejprve naučit bojovat, než začne bojovat ve válce, tak i ty se teď a tady, budeš učit boji se starými výhodami.
54 Nejprve musíš porazit nepřítele, který je ukryt hluboko uvnitř tvé duše, jde o nenávist.
55 Nenávist, může porazit jenom láska, tak jako proti sobě stojí černé a bílé figurky na šachovnici, tak i ty musíš proti nenávisti začít hrát šachovou hru.
56 Podívej se do přírody na ryby, jak ony spolu neustále bojují a jak ta chytřejší a silnější ryba, zlikviduje tu hloupější a slabší rybu.
57 Kdysi dávno vznikla šachová hra a dnes se nám podařilo tuto hru proměnit v program a ten dokáže s tebou hrát šachy.
58 Jsou zde figurky a šachovnice, stačí uchopit figurku a přemístit ji na jiné místo a hra začne.
59 Najednou je zde složitá situace a ty musíš použít mozek k tomu, abys ji správně vyřešil a porazil protivníka.
60 Čím více bude v tobě lásky tím více v tobě i bude síly a chytrosti, ten kdo má v sobě mnoho nenávisti, je slabý a hloupý.
61 Dobro vždy zvítězí nad zlem, ty jsi dobrý zenový bojovník a tak porazíš zlé konkurenty a potom ti bude dobře.
62 Možná že ti někdo řekne, že jsi zlý, protože jsi jej porazil, není tomu ale tak, ty jsi dobrý a ten druhý je zlý, proto ti lže.
63 Pamatuj si jednu zásadní poučku, ona praví, že nejdůležitější je vždy, aby ti bylo za každé situace dobře.
64 Společnost se musí mnoho obětovat tak, aby ti bylo dobře, ty se nikdy nesmíš obětovat pro byrokratickou společnost!
65 Nejspíše se bude byrokratická společnost tvrdě bránit, ale od toho je zde tvoje nová zen meditace, pomocí které dokážeš zázraky.
66 Jsi vše a tak se přeci neponížíš tím, že se obětuješ pro nic, naopak nic se musí obětovat pro vše.
67 Ten druhý je nic, protože když budeš ve veliké existenční nouzi, tak on ti nikdy osobně nepomůže, ale jenom se ti bude škodolibě smát.
68 Copak tě ten druhý dokáže zachránit před smrtí?
69 Jenom láska tě dokáže před smrtí ochránit, neustále tě smrt pronásleduje a čeká na vhodnou příležitost, aby ukončila tvojí životní hru.
70 Ten druhý ti řekne, že tě má rád a že ti rád i pomůže, jenže je to lež jako věž, on jenom bude trpělivě čekat na příležitost, aby tě mohl využít a zlikvidovat.
71 Tam kde na sobě nejsou lidé existenčně mnoho závislí, tam je mezi lidmi jenom soutěž a boj o potřebné hodnoty!
72 Život to je hra, ve které jde o to vyhrát a získat potřebné existenční hodnoty, ten kdo neumí profesionálně hrát tuto hru, je chudý a musí za malou odměnu mnoho sloužit druhým.
73 Hledáš-li někoho, kdo tě nezradí, tak si pořiď psa a budeš mít věrného kamaráda.
74 Pes na tobě bude existenčně závislý a navíc si jej i vychováš, naopak člověk je na tobě existenčně nezávislý a nemůžeš si jej vychovat tak jak potřebuješ.
75 Jsou tři druhy vztahů mezi lidmi a to; vztah podřízený, vztah nadřízený, vztah soutěživý.
76 Je třeba, brát život takový, jaký skutečně je!
77 Tam kde panuje temnota, tam schází vztah soutěživý a je zde jenom vztah mezi tím kdo poroučí a tím kdo poslouchá, jak může člověk poroučet člověku?
78 Jestliže člověk poručí svému psu, je to normální, ale pokud člověk poručí jinému člověku, je to nenormální.
79 Vše začíná tím, že dospělí poroučí dětem a trestají děti za neposlušnost, dítě není pes, který musí člověka poslouchat!
80 Dospělí používají techniku návnady, kdy slíbí dítěti nějakou sladkost nebo dárek a tím dosáhnou toho že je dítě poslušné.
81 Když mě poslechneš, dostaneš ode mě to co miluješ a je zde již výměnný obchod, ve kterém se snažíme mít zisk potřebných hodnot.
82 Život to je ve své podstatě oheň, pokud oheň nemá palivo tak uhasne, abys mohl zde dobře žít, musíš potřebné mít.
83 V šachové hře se taky používá někdy technika návnady, kdy se obětuje nějaká hodnotná figura, aby se získala nějaká dobrá pozice, která povede rychle k vítězství.
84 Často se setkáš s tím, že si od tebe druzí budou chtít něco půjčit a nebudou chtít půjčené zpět navrátit, nebo to vrátí poškozené.
85 Do tvého podvědomí se takto zapíše mnoho zlých zkušeností a ty potom použiješ později a budeš si umět poradit s tím, že rád odmítneš pomoc druhému.
86 Ten druhý je nic a ty jsi vše, má to smysl pomáhat někomu kdo je nic, z toho ty nic nezískáš, když pomůžeš sobě tak z toho získáš vše.
Dobré prostředí
87 V dobrém prostředí je ti dobře, proto se snaž o to, abys byl co nejvíce v dobrém prostředí a ty druhé posílej do zlého prostředí, aby jim bylo zle.
88 Jde hlavně o to, si nalézt v dětství správnou specializaci a tu dělat po celý život profesionálně a soukromě.
89 Správná specializace to je pevný bod a střed kolem kterého se vždy mnohé točí, pevný bod zde má velikou hodnotu a tak je i v dobrém prostředí.
90 Ti druzí ti budou konkurovat a nebo se budou snažit o to, abys byl více univerzální, je to ale jenom hra, ve které je ten druhý tvůj nepřítel.
91 Jakmile je zde pevnost, je zde i snaha tuto pevnost dobýt a vyplenit, i tvoje tělo je pevností a viry se snaží o to aby tuto pevnost dobyli.
92 Ten druhý je ve své podstatě, jenom nebezpečný virus, který se snaží o to, abys byl nemocný a potom jsi zemřel.
93 Ve veliké existenční nouzi si upřímně pomáháme a jakmile nouze zmizí, tak si zase škodíme.
94 Jednáme podle situace a vždy se chceme mít dobře.
95 Jde o to, abychom zhodnotili čas práce pro druhé, podnikání se v malém nevyplatí, jde o to podnikat ve velkém.
96 Podnikání ve své podstatě, to je jenom růst a množení, musíš zasadit ve správný čas, na správné místo, správná semena a potom se o tato semena správně postarat.
97 Semena potřebují dobré prostředí a dobrou péči, máme jenom to o co se neustále staráme, jde o to si pečlivě vybrat to, o co se budeme mnoho starat.
98 Uvědom si že jsi učitel nové zen víry a máš v sobě již novou víru, díky této víře dokážeš zázraky a vše bude dobré.
99 Když je ti dobře, tak konáš vše dobře, jakmile ti není dobře, tak něco nekonáš dobře.
100 Pro každý dobrý obchod, je základem nabídkový list, kde jsou uvedené pevné ceny, je to jídelní lístek v restauraci a zde si host vybere to, co chce a potom zaplatí a odejde domů.
101 Někdy ale host nemůže, nebo nechce za poskytnuté služby zaplatit, je zde dluh a otázka jak bude tento dluh vyrovnán.
102 Dostáváme se k otázce trestu, ten druhý tě ekonomicky poškodí a ty jej nemůžeš potrestat, protože existuješ tam, kde všemu kralují staré výhody.
103 Tehdy se z tebe stane bojovník, který bude bojovat proti starým výhodám.
104 Nejlepší je napsat, nějakou novou dobrou knihu, ve které popíšeš jak to zde je a jak dobro porazí zlo, čím více dobrých zenových knih zde bude, tím lépe se nám zde i žít bude.
105 Taková upřímná kniha má velikou moc, protože ona odhaluje, jak staré výhody dělají ze slušných lidí žebráky.
106 Kniha to je duševní pokrm, který ve spánku duše přijme a promění tento pokrm, ve zdroj síly a chytrosti.
107 Dobré knihy se mohou psát jenom v dobrém prostředí, čas spolehlivě oddělí dobré knihy od těch špatných.
108 Dříve každý bojoval pomocí síly svých svalů, dnes bojujeme pomocí síly své duše, jenom nová zenová víra ti dá sílu a chytrost.
109 Nejprve začneš tím, že budeš číst mnoho dobrých knih a z nich budeš čerpat mnoho inspirace.
110 Teprve po dlouhé době usedneš k počítači a pokusíš se o napsání tvé první dobré knihy.
111 Každý začátek je velmi těžký, je velmi snadné soudit práci druhých a je velmi těžké tvořit něco dobrého.
Tupost
112 Jakmile je zde droga, tak je zde zakrátko i otupení našeho myšlení, pokud potřebujeme napsat dopis, tak se tato tupost projeví okamžitě na tom, co na papír napíšeme.
113 Opakem tuposti je ostrost, jestliže na papír napíšeme ostře to co víme a co si myslíme, tak obdiv u druhých sklidíme.
114 Tam kde je mnoho starých výhod, tam je i mnoho tuposti.
115 Neustále musíme číst tuposti, které tupě opakují tupé byrokratické hlouposti a pitomosti.
116 Dobrá myšlenka je ostrá, ona tě píchne jako jehla, naopak špatná myšlenka tě otráví a tak se zakrátko deprese dostaví.
117 Tak jako je zlato krásné a vzácné, tak jsou i ostré myšlenky vzácné a krásné, zato tupých myšlenek je všude nadbytek a tak po nich rádi šlapeme.
118 Mnohokráte se během dne srazíte s byrokratickým tupcem a on bude tupě konat nějaké hlouposti a tím vás bude rozčilovat.
119 Je třeba použít novou meditaci a píchnout do tupce, aby se on probudil ze svojí byrokratické tuposti!
120 Jenom ostrá zbraň dokáže poranit nepřítele a tím nám umožní to, že porazíme všechnu tupost v našem okolí.
121 Nejhorší je ovšem začít u sebe a vyhnat ze svého podvědomí všechnu tupost.
122 Napsat na papír takovou myšlenku, která se bude každému mnoho líbit, díky tomu jak je ostrá.
123 Humor to je koření života, protože on ostře zasahuje staré výhody a odhaluje to, že pod ovčí kůží, vlk je skryt.
124 Humor nastavuje zrcadlo těm, co hlásají pití vody, ale oni sami pijí víno.
125 Ten druhý hlásá pokoru, ale on sám je mnoho pyšný, je to pochopitelné, že herec hraje svoji roli a jde mu o to, aby se měl dobře a je mu jedno, že se divák bude mít zle.
126 Učitel zenu, ostře zasahuje do života těch, co dosud tupě žijí a tupě myslí.
127 Tam kde je mnoho drog, tam je pochopitelně i mnoho tuposti, tato tupost vede k tomu, že je zde i mnoho špíny a složitosti.
Láska
128 Milujeme to, co nám dělá dobře a tím i nenávidíme to co nám dělá zle.
129 Nejvíce nám dělá dobře, když milujeme sami sebe, protože sami sobě jsme nejblíže.
130 Máme mnoho zlých zkušeností s tím, že jsme milovali druhé a tak jsme špatně investovali.
131 Život bez soukromí, tam kde je vše společné, je spojen s nenávistí, následkem je konzumace nejrůznějších drog, terorismus, mafie, epidemie, války.
132 Naše materielní kultura má základy v armádě, armáda nás proměnila ve vojáky a tím zmizela láska.
133 Voják miluje vítězství a nedokáže pochopit, že by měl milovat jenom to, co mu dělá dobře.
134 Když v jednom vyhrajeme, tak v jiném prohrajeme, skutečnou výhrou je mít se dobře za jakékoli situace, díky zenbudhismu.
135 Jenom díky zenu lze získat ve své duši soukromí, soukromí které existuje v materielním světě to je jenom iluze, protože ve vaší hlavě je mnoho cizích lidí na které myslíte.
136 Když máme dovolenou tak často směřujeme do přírody, abychom si zde od města odpočinuli.
137 Ten kdo neustále žije v přírodě, rád navštíví město, aby spatřil cosi nového a zajímavého.
138 Ve své podstatě jde o to, abychom šli jakousi zlatou střední cestou, město je extrém a pustá příroda je taky extrém. Nejlepší je soukromá farma, kde žije rodina a ona zde má mnoho vztahů s přírodou.
Knihy
139 S rozvojem naší kultury došlo k tomu, že jsme se nejprve naučili hovořit a potom jsme naše myšlenky zaznamenali do knih.
140 Klasické knihy, které se neustále vydávají a jejich obsah se většinou mnoho nemění.
141 Odborné knihy která se vydají jenom jednou a potom zmizí navždy, protože již nejsou potřebné.
142 Když přijdete do knihovny, nebo do obchodu s knihami, snažíte se pochopitelně najít takovou knihu která vám naplní vaše potřeby.
143 Kniha to je duševní pokrm a když vás jedna kniha nasytí tak si hledáte zase jinou knihu.
144 Každý autor je na něco specializovaný a tak většinou máte oblíbené autory které rádi poznáváte, jsou to vaši blízcí přátelé na které se lze spolehnout.
145 Když vejdu do veliké knihovny, připadám si jako v pravém chrámu.
146 Každý čtenář věří, že díky knihám on bude brzo vědět, co je dobro a co je zlo.
147 Dítě se optá dospělých jak přišlo na svět a místo pravdy se setká s tím, že mu dospělí lžou a říkají že jej přinesl čáp.
148 Dospělí jsou díky drogám natolik otupělí, že si neuvědomují co způsobí tím, že svým dětem lžou a nebo tím, že jim odmítají odpovídat na jejich otázky.
149 Jakmile se dítě naučí číst a dostane se do knihovny, tak již není závislé na tom, co mu dospělí řeknou a může si samo zjistit, co je pro ně dobré a co je pro ně zlé.
150 Každá dobrá kniha je jako obydlená planeta, kterou se svojí vesmírnou lodí navštívíte a zde se seznámíte s tím jaké to tu je.
151 Jsou malé planety kde se zdržíte velmi krátkou dobu a jsou i veliké planety kde se vám mnoho líbí a mnohdy zde zůstanete i několik let.
152 Mnohdy se setkáte s tím, že je vedle sebe mnoho planet, kde je jeden stvořitel, který stvořil tyto planety, jde o autora, který napsal více dobrých knih.
153 Jak se má mladý kapitán vesmírné lodi, vyznat ve velikém duševním vesmíru?
154 Když se narodíme tak nic nevíme, potom posuzujeme to co je nám blízké a nakonec je zde snaha o vytvoření literárního díla, které je plné našich zkušeností.
155 Jedna věc je že se snažíme vytvořit dobré literární dílo a druhá věc je že neustále jenom kopírujeme cizí vzory a nedokážeme být sami sebou.
156 Je velmi obtížné být literární osobností, díky tomu že máme v sobě mnoho moudrosti a lásky, protože nestojíme o drogy.
157 Jakmile je zde droga, tak ona nás otupí a my nedokážeme tvořit dobré literární dílo, droga z nás učinila hlupáka a tupce.
158 Když jsem v knihovně, tak mě nejprve zaujme pochopitelně název a obal knihy, potom knihu otevřu na nějaké náhodné stránce a přečtu si několik vět.
159 Někdy při psaní použiji počítačový slovník, pokud mě nenapadá vhodné slovo.
160 Zjistil jsem že tupci používají slova a neznají význam těchto slov, to je jako by používali peníze a neznali hodnotu peněz.
161 Někdo vám řekne že nemáte rozum, ale když se jej optáte aby vám vysvětlil význam slova rozum, tak on nezná význam tohoto slova.
162 Rozumný nový člověk neustále rozvažuje co řekne a co učiní a tak málo chybuje, tím se liší od nerozumného člověka, který konzumuje drogy a tak mnoho chybuje.
163 Ten kdo chce pochopit knihy a potom knihy i vytvářet, ten musí znát význam mnoha slov, aby on z tohoto materiálu mohl stvořit nějakou dobrou literární planetu, kde je dobré se zastavit a zde se mnoho pobavit.
164 Slova mají kouzelnou moc, ona mohou konat zázraky, pokud s nimi umíte správně zacházet, je rozhodně lepší hovořit slušně, protože takto je nám i slušně odpovězeno.
165 Vše co dáváme to i dostáváme, ti druzí jsou jako zrcadlo a pokud se do zrcadla usměješ, tak v zrcadle spatříš úsměv.
166 Já jsem velitelem na velikánské vesmírné lodi a tak zde mám i mnoho místa, proto mohu vzít na palubu i mnoho těch, co nemají svoji vesmírnou loď a ukázat jim celý duševní vesmír.
Bloudění
167 Každý se občas dostane do situace, kdy je v jakémsi velikém bludišti a zde nemůže najít správnou cestu, která vede ven z bludiště, nebo tam kde je to co potřebujeme.
168 Já taky občas bloudím a tak jdu slepou cestou, to tupá nenávist mi vyměnila cedulky na rozcestí, aby mě nakrátko zmátla.
169 Každý zde má nárok na to chybovat a pokud se on z chyb poučí je to božské.
170 Dejme tomu že jste dostali výpověď, protože vaše stará firma zkrachovala a tak si hledáte novou firmu, která vám nabídne dobré zaměstnání.
171 Můžete si koupit noviny a zde si číst inzeráty, nebo použijete internet a zde budete hledat, máte málo času, protože když nepracujete tak si nic taky nevyděláte a bohužel musíte platit mnohé velké účty.
172 Po telefonu si dohodnete nějakou schůzku, ale když tam přijdete, tak poznáte že zde nezískáte to, co hledáte a tak jdete na další schůzku.
173 Ocitli jste se v jakési velmi složité hře a tato hra vám není příjemná, protože zde pomalu postupujete vpřed, protože máte málo zkušeností s touto novou hrou.
174 Jestliže použijete novou víru, tak budete v této hře rychleji postupovat vpřed a brzo tato hra dobře skončí a vy naleznete dobré zaměstnání.
175 Bloudíme, protože jsme díky centralismu mnoho vzdáleni od toho, co potřebujeme k tomu aby se nám zde dobře žilo.
176 Většinou má někdo veliký zisk z toho, že nám je zle.
177 Ten kdo poroučí má zisk z toho, že jej někdo poslouchá a je mu jedno, že ten kdo jej poslouchá, musí často bloudit a hledat to co mu schází.
178 Jelikož ve městě lidé často bloudí, tak se vydávají podrobné mapy a ony lidem pomohou najít to co hledají.
179 Tam kde ale lidé málokdy bloudí, tam se mapy nevydávají a tak je zde každá dobrá rada velmi drahá, toho mnohdy specialista využívá k tomu, že on tyto drahé rady amatérům prodává.
180 Lidské neštěstí je pro mnohé chytráky zlatý důl, oni se podobají zlé nemoci, která neustále trápí jedince i národy.
181 Jde zde o to, že silní chytráci poskytují velmi předražené zboží a služby těm, co jsou ve veliké nouzi.
182 Bloudíš dejme tomu ve složitém centrálním právním systému a tak si musíš najmout advokáta a potom mu musíš i mnoho zaplatit.
183 Největším bludištěm v současnosti jsou počítačové sítě, které se dělí na podnikové a světové, většinou se každý setká se světovou sítí, které se říká internet.
184 V mnohém lze uživatele internetu přirovnat k člověku, který má nějakou novou víru a tak se vyčleňuje ze společnosti svými zvláštními názory a tím, že mnoho času věnuje tomu co mnoho miluje.
Internet
185 V mnohém se internet podobá telefonní síti a mnohdy on i telefonní síť mnoho využívá, na internetu jsou stránky s odkazy na jiné stránky.
186 Výhodou internetu je, že za malý měsíční poplatek lze získávat z celého světa mnoho dat a poskytovat světu i mnoho dat, jde o to, aby nám internet správně sloužil, což je většinou veliký problém.
187 Ten kdo je silnější a chytřejší, panuje těm co jsou slabší a hloupější, co je dovoleno tomu kdo poroučí, to je zapovězeno tomu kdo poslouchá.
188 Jak vyhrát tam, kde je veliká konkurence, na internetu je veliká konkurence a za každou chybu se zde krutě platí.
189 Když internet poznáváme, tak jej jenom mnoho využíváme, tím že si stahujeme to co potřebujeme a prohlížíme si to co nás zajímá.
190 Brzo je zde snaha si zde zbudovat elektronické teritorium, které je spojené s tím že něco zajímavého nabízí druhým.
První dimenze
191 Již jsi prošel vstupním zaškolením a tak vstoupíš do světa dat a informací v informačních elektronických systémech a zde se malé semínko promění ve veliký strom.
192 Zde se z tebe stane neporazitelný válečník, který vstoupí do nové dimenze a zde se bude mít dobře.
193 Na začátku tě bude čekat první dimenze, kde je jenom hudba a zvuky, ty budeš muset poznat který zvuk je dobrý a který je zlý.
194 Staneš se slepým člověkem který se musí spokojit jenom se svým sluchem, svět zvuků nás provází celým životem.
195 Je ráno a zvuk budíku tě probudí, potom si pustíš rádio a zde si poslechneš co je nového a nějakou hudbu, taky nejspíše začneš hovořit s druhými lidmi.
196 Nejprve o hudbě a zvuku nic nevíš, potom si vytváříš jakési svaté metry kterými vše poměřuješ a nakonec dokážeš pochopit slova i hudbu a tím si slova i hudbu ochočíš tak jako svého psa.
197 Mnohdy se ti může zdát že svět slova a hudby je tak veliký, že jeden dlouhý život je velmi málo na to, abys tento svět prozkoumal.
198 Bez zenu, nelze prozkoumat a pochopit svět slova a hudby, protože budeš mít nedostatek síly a chytrosti.
199 Tento svět plný zvuků je velmi živý a tak je zde i růst a množení, což sebou pochopitelně nese soutěž a boj o potřebné hodnoty.
200 To co je velmi jednoduché a přirozené, se zde stává klasikou pomocí které se ostatní poměřuje.
201 Čím více je ve zvuku síly a chytrosti, tím větší má pro nás zvuk i hodnotu.
202 Já osobně poslouchám nejrůznější hudbu a dávám každé hudbě ohodnocení, abych měl v hudbě pořádek.
203 Problémem je zde často to, že to co se mi dříve nelíbilo, to se mi dnes líbí a to co se mi dříve líbilo, to se mi dnes nelíbí, protože jsem živý systém.
204 Ten kdo dlouho poslouchá přírodu, nejspíše bude uchvácen zvuky z města, kde je vše mnoho nové a tím i zajímavé a krásné.
205 Mnohdy se mi zdá, že život to jsou obrazně jenom nejrůznější pevnosti a tak ten kdo je venku, se chce dostat do pevnosti a ten kdo je v pevnosti, se chce dostat ven z pevnosti.
206 Pokud se podíváme na zvuk technicky, tak musíme konstatovat že zde jde jenom o jakési rychlé bubnování, proto i reproduktor vypadá jako buben, na který bubnuje elektronika.
207 Náš sluch zaznamenává toto rychlé bubnování, nervový systém to vyhodnotí a my potom podle toho co jsme slyšeli jednáme.
208 Dejme tomu že já slyším nějakou hudbu a potom té hudbě dám i svoje ohodnocení kvality, nebo slyším telefon a potom často konám to, co chtěl ten, kdo mi zavolal.
209 Jelikož je ve městě mnoho hluku, tak je nám milá hudba, ve které je mnoho harmonie, takto se naše duševno dostane do přirozené normality.
210 Nejspíše se ti mnoho líbí jak já k tobě hovořím, protože je moje řeč velmi jednoduchá a přirozená.
211 Existuješ v prostředí, kde je velikým problémem pochopit to, co ti druzí říkají.
212 Nechápeš druhé, protože oni jsou ti velmi vzdálení, díky tomu že existují daleko od tebe a každý je izolován ve své pevnosti.
213 Každý ale rozumí slovům ve kterých je přirozenost a tím i růst a množení, ve tvém zenovém centru je energie hmotná a duševní.
214 Vše se točí kolem toho, abys dokázal poznat to co je pro tebe dobré a potom se k tomu i přiblížit, stejně tak i musíš poznat to co je pro tebe zlé a od toho se zase vzdálit.
215 Je zde mnoho zlých systémů, které se podobají jakýmsi černým pasažérům a oni spoléhají na to, že je kontrola rychle nenajde a nepotrestá.
216 Tyto zlé systémy jsou uvnitř tebe i okolo tebe, ony jsou jako plevel který nikdo nesází, ale on neustále roste a přidělává hospodáři mnoho práce.
217 Ideální by bylo uspořádat vše tak, aby zde nemohli být černí pasažéři, protože by platba za služby probíhala automaticky a nikdo by tedy nemohl být černým pasažérem.
218 Pokud se podíváte na strom, tak zde vše probíhá automaticky, proto zde nenajdete uvnitř systému černého pasažéra a každý systém zde za služby poskytuje jiné služby.
219 Automatika má mnoho výhod, ale s výhodami zde jsou pochopitelně i nevýhody, je to obrazně jakási mince kde na jedné straně je síla a chytrost, bohužel ale na druhé straně je nepružnost a bezcitnost.
220 Na veliké množství stejného konání se používá automatika a tam kde je málo stejného konání tam se automatika nepoužívá.
221 Systém kde je mnoho zbytečných změn, je plný černých pasažérů, protože zde je obtížné černé pasažéry najít a potrestat.
222 V tobě a kolem tebe je mnoho zbytečných změn, protože nepoužíváš zenbudhismus, jenom díky meditaci lze bojovat proti zbytečným změnám, protože jsme silní a chytří.
223 Vše zde to je hra o to co mnoho milujeme, většinou jde o peníze a sex.
224 Mnozí se stydí za to, že hrají o peníze a sex, protože si myslí, že by měli být jiní?
225 Buď tím, čím skutečně jsi, nesnaž se být tím, čím nejsi.
226 Nejrůznější zlí lidé ti budou často tvrdit že by jsi měl být; svatým, mravným, pokorným, slušným, ctnostným, hodným, dobrým, atd.
227 Jestliže ti někdo tvrdí, že by jsi měl být něčím jiným než jsi, optej se jej, jestli je on velmi silný a chytrý?
228 Jenom ten kdo je silný a chytrý, smí požadovat od druhého, aby on byl jiný, zde je záruka toho, že je zde ten, kdo to s tebou myslí opravdu dobře.
229 Jenom příroda je silná a chytrá, ona smí od tebe požadovat abys byl jiný, tedy abys byl přirozený, tak jako je přirozený delfín, který nevěří žádné byrokratické ideologii.
230 Ten kdo nadměrně přijímá to, co mu činí dobře, je slabý a hloupý, protože on nepřijímá mnohé, co potřebuje jeho tělo a jeho duše.
231 Vše se zde točí kolem přijímání a tím i dávání, jsi obrazně jakési veliké město, které mnohé přijímá a mnohé i dává svému okolí.
232 Něco ti udělá dobře a ty se do toho zamiluješ, je jedno jestli půjde o peníze, nebo jestli půjde o cigaretu.
233 Většinou za to že sejdeš se správné střední cesty mohou černí pasažéři, oni mají velikou radost z toho, když mohou konat druhým veliké zlo.
234 Takový černý pasažér existuje na okraji společnosti a tak se snaží pomocí zlých metod dostat co centra společnosti.
235 Jenže vše co on rychle získá to on i rychle ztratí, jenom díky zenu se lze dostat do pravého centra společnosti.
236 Existují falešná centra, a v této veliké černé pasti skončí jednou každý černý pasažér.
237 Pravé centrum společnosti, je zde pro zenové učitele, kteří profesionálně hrají hru, ve které jde o peníze a sex.
238 V této hře je velmi důležitá kvalitní hudba, dnes je možné použít mobilní telefon a k němu se připojí kvalitní sluchátka.
239 Jde o to mít velikánskou paměť, aby bylo možné mít neustále sebou stovky písniček a mobil bude z tohoto množství vybírat nějakou hudbu, pomocí náhody.
240 Poslouchat rádio zde lze sice také, ale zde vás budou bohužel rušit reklamy a jiné hlouposti.
241 Můžete ke každé písničce přidávat svoje osobní hodnocení a potom doma v klidu z mobilu odstraníte vše co se vám nelíbí a doplníte novinky.
242 Mnozí by chtěli vědět, co mají hlavně poslouchat?
243 Hudba to je duševní pokrm a tak to co chutná mě, to možná nechutná tobě, ochutnávej vše a to co ti bude chutnat, to ať je tvým pokrmem.
244 Musíš se stát jakýmsi hudebním labužníkem, který umí vychutnat každý hudební pokrm.
245 Většinou je nejchutnější jednoduchý pokrm, takový pokrm je laciný a mnoho se i prodává.
246 Tak jako se může zkazit jídlo a tobě je potom zle od žaludku, tak se může i zkazit hudba a tebe z takové hudby bude bolet hlava.
247 Tak jako jsou zde kuchařské knihy, kde jsou recepty na pokrmy, tak zde jsou i recepty na to, jaké písničky si nahraješ do svého mobilu.
Druhá dimenze
248 Jestliže jsi uspěl v první hudební dimenzi a složil jsi všechny zkoušky, tak automaticky postupuješ do druhé dimenze, kde vše bude mnohem náročnější.
249 V první dimenzi jsi se učil tomu co je to zvuk a v druhé dimenzi se budeš učit tomu co je to obraz.
250 Tvoje uši vnímají zvuk a tvoje oči vnímají obraz, který je statický nebo pohyblivý.
251 Tvor který má dobrý zrak, ten má i vyspělý mozek, protože je třeba mnoho chytrosti k tomu, aby se
jana (Po, 16. 10. 2006 - 10:10)
cokoliv co ukazuje na lidské hodnoty jako je láska a ušlechtilost.je lepší než tupý konzum ve kterém se všichni topíme.
Návštěvník (Po, 16. 10. 2006 - 21:10)
pro Janu:
bingo
Pavel (St, 15. 11. 2006 - 13:11)
Lide nemaji jineho vichodiska nezli vypestovat si soucit a jit tak kde je Budha a mnozi jini s nim, placat se v myslenkach a prahnout po roskosich trva jen chvili a vzdy se na teto ceste dostavi utrpeni. Ten kdo uprime miluje a ma soucit a je schopen tyto vlastnosti rozvijet, muze dosahnout stejnych visek jako Budha, Jezis a ostatni co si uvedomili ze je lepsi cesta nes ta kterou vetsina lidstva jde.
Mihulátor radiátor (Čt, 16. 11. 2006 - 11:11)
chrrrrrooooooooo
chrrrrrooooooooo
chrrrrrooooooooo
chrrrrrooooooooo
chrrrrrooooooooo
chrrrrrooooooooo
Návštěvník (Po, 20. 11. 2006 - 08:11)
že by ste napsali kdy se narodil a kde umřel!!!!34145
Pavel (Út, 21. 11. 2006 - 10:11)
Kdy se narodil Budha to nevim, ale vim ze pro nej smrt neni, dosahl jako mnozi jini takove cistoty vedomi, ze se napojil na vse obklopujici a vse ridici prazaklad (buch)a tim i jeho telo se stava vecnym, je stale zivy a ve stejnem tele.
Karolec (Ne, 7. 1. 2007 - 16:01)
kde žil a kolik mu bylo?????
Karolec (Ne, 7. 1. 2007 - 16:01)
kde žil a kolik mu bylo?????
Návštěvník (Ne, 7. 1. 2007 - 20:01)
Buddha alias Siddharta Gautama byl bohatý princ, který se kolem triceti let vzdal bohatství a vydal se do světa. Když viděl všude přítomné utrpení, došlo mu, že je hrobem duše a tak meditoval a přemýšlel, až dosáhl osvícení a předával své učení okolí.
xxx (Ne, 7. 1. 2007 - 20:01)
Buddha alias Siddharta Gautama byl bohatý princ, který se kolem triceti let vzdal bohatství a vydal se do světa. Když viděl všude přítomné utrpení, došlo mu, že je hrobem duše a tak meditoval a přemýšlel, až dosáhl osvícení a předával své učení okolí.
xxx (Ne, 7. 1. 2007 - 20:01)
Buddha alias Siddharta Gautama byl bohatý princ, který se kolem triceti let vzdal bohatství a vydal se do světa. Když viděl všude přítomné utrpení, došlo mu, že je hrobem duše a tak meditoval a přemýšlel, až dosáhl osvícení a předával své učení okolí.
121 (Čt, 11. 1. 2007 - 19:01)
kdo to byl ???
yyy (Pá, 9. 2. 2007 - 17:02)
budha zije
PaPája (Út, 20. 2. 2007 - 17:02)
myslím že tento článek je velice zajímavý, dobře spracovaný a čtivý!!
Pavel (Út, 27. 2. 2007 - 08:02)
Proc se lide neodvazi uverit,ci nechcou si pripustit, ze to co dokazal Buddha, Jezis a jini jde normalne praktykovat u kazdeho cloveka a v beznem zivote. Jenom chtit. Sam mam rodinu deti a pracuji na tom i pres vse co mam a musim delat v teto spolecnosti. A vidim pokrok coz mne jen podporuje v dalsi praci na sobe.
Václav Kostelný (Po, 26. 3. 2007 - 09:03)
Budha Šákjamuni, byl a je bezpochyby jedna nejvýznamějších osobností dějin. Nabídl lidem, kteří se trápili v hmotném světě útěchu. Poukazoval na strast a pomíjivost materiálního světa.
Líbí se mi jedno budhistické přísloví:
Máli problém řešení, starosti jsou zbytečné.
Nemáli problém řešení, starosti nepomohou.

Tohoto přísloví se držím a něco pravdy na tom bude. losapuko"seznam.cz
Pavel (St, 28. 3. 2007 - 13:03)
Kdyz se koukam kolem sebe, vetsina lidi jen hleda v zivote to co by je utesilo a naplnilo, Jedni touzi po majetcich a jini zase po vedomostech, clovek ziska po cem touzil, ale vydi ze stale to neni to co by mu dodalo ten pocit staleho klydu a utechy.
PKOlarik"koppert.nl
k moudrosti (So, 28. 7. 2007 - 12:07)
...az na to, ze Buddha nebyl tibetsko-barmskeho puvodu...
blablabla (Po, 17. 12. 2007 - 18:12)
pekny.........................oooooo jak dojemne
Milan (St, 15. 4. 2009 - 13:04)
Hned na uvod zacina Vas clanek snuskou nesmyslu. Jak ste prisli na to, ze se jedna o tibetsko-barmskeho prince. Buddha(vlastnim jmenem Siddhártha Gautama, toho jste tusim meli na mysli = jinak buddha je titul nalezejici nespoctu lidi a budha je v sanskrtu oznaceni pro merkur syna mesice) se narodil v Lumbini, vesnice na jihu dnesniho Nepalu. Osviceni dosahl (a stal se tedy Buddhou) ve meste Bodhgaja v dnesni severni Indii(stat Bihar). S Tibetem nemel pochopitelne zhola nic spolecneho, natoz pak s Barmou. Do ty to mel peknou streku a dnesni barmaci se na to uzemi zacaly stehovat asi 1500 let po jeho smrti.
Pacholik (Ne, 14. 3. 2010 - 12:03)
jsou tady neúplné, nesouvislé texty. Člověk neznalý se snadno stratí, proto zájemci o buddhistickou tematiku by raději měli navštívit stránky www.bdc.cz záložku BUDDHISMUS- základní učení. nic, co je tu psáno nevysvětluje podstatu učení. Přeju pěkný den.
Kunddhartha (Út, 19. 6. 2018 - 16:06)
je všemocný Bůj! Střezte se Átéčka!
Petr (Út, 19. 6. 2018 - 17:06)
myslíš,že někdo kdo o tom nemá ponětí,to bude číst?nebude ani půlku...
Ono ačkoliv to vše vypadá složitě,je to vlastně tak jednoduché,až je to vlastně pro komplikované lidi zěžké,až nedostupné...
Milan (Po, 16. 7. 2018 - 12:07)
Čím víc nad tím přemýšlím, tak vidím, že Budha je cesta, po které kráčet není velká chyba...
Radek (Po, 16. 7. 2018 - 16:07)
Čím víc nad tím...to není vůbec chyby, ale naopak, jedna z reálných a možných cest...Chce to ovšem praxi.
Reklama