Zvládání stresu v každodenním životě

Spočívá v zásadním pravidle: být sám sebou za všech okolností, kdekoli a s kýmkoli, a opírá se o tři nástroje: o odlišné myšlení, pozitivní myšlení a klidně věcné myšlení.

Být sám sebou, dobře se znát

Zdá se to samozřejmé, ale přiznejte si sami:

-   Kolikrát denně říkám přesně to, co si myslím, ve chví­li, kdy si to myslím, jak si to myslím, a to přímo osobě, které se to týká?

-    Kolikrát denně dělám přesně to, co chci dělat, kdy a jak to chci dělat?

-    Kolikrát denně jsem v souladu sám se sebou a se svým okolím?

V případě, že zcela poctivě můžete odpovědět na kaž­dou z těchto otázek: „Alespoň jednou“, negativní stres vám nehrozí. Mnohem početnější však jsou ti ostatní, kteří se musejí naučit mít rádi sami sebe, být sami se­bou, říci si: je třeba mě brát takového, jaký jsem. Aby se to naučili a dosáhli změny, mohou použít následující tři nástroje:

Myslet jinak

Vymanit se ze strnulého, zavedeného myšlení je hlav­ním zdrojem duševního osvobození. Znamená to na­učit se používat tu část mozku, kde sídlí intuice, tvoři­vost, síla představivosti a fantazie. Současně to znamená odvrhnout falešnou bezpečnost konformismu, ohledů na to, co tomu řeknou ostatní lidé.

Myslet pozitivně

Odsuneme-li zcela stranou negativní myšlenky, bude­me lépe vycházet se svým okolím, protože tím dáme důvěru svým bližním, uznáme je za sobě podobné a na­víc s vědomím, že i oni dokáží překonávat sami sebe.

Myslet klidně a věcně

To znamená myslet tak, jak nás nabádá naše svědomí a hodnoty, které uznáváme, což nám umožní nepodlé­hat vnějším tlakům. Od každé životní události musíme získat odstup, abychom se v ní neztráceli, a neztratili tak sami sebe. Znamená to rozhodovat se s přehledem a nepodléhat klamům a mýtům.

Zdroj: Žijeme zdravě, žijeme s bylinkami, nakladatelství Reader´s Digest Výběr

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama