Zkoumejte své emocionální reakce

Podle svých emocionálních reakcí na situace, osoby nebo na to, co tito lidé říkají, můžete snadno zjistit, co je ve vašem životě podstatné a co ne. Energie vždycky proudí tam, kde se vytváří rezonanční spojení. Když vám někdo něco řekne, můžete na to reagovat třemi způsoby:

  1. můžete s tím souhlasit;
  2. můžete k tomu zaujmout neutrální postoj;
  3. můžete to odmítnout.

Pokud k něčemu zaujmete neutrální postoj, nespojuje se to s vámi na žádné rezonanční úrovni. Cítíte-li nadšení nebo silný odpor, pak k rezonančnímu spojení dochází. Oba tyto postoje jsou z hlediska celistvosti osobnosti důležité. Lidé mají tendenci se odvracet od všeho, co se jim nelíbí nebo s čím nesouhlasí. Z hlediska zachování rovnováhy je třeba věci, které odmítáme, důkladně prozkoumat, protože je na nich vždycky něco pravdivého, co bychom si měli uvědomit. Pokud něco odmítáme, je to proto, že je pro nás těžké přijmout pravdu. Až vám příště někdo řekne něco, co ve vás vyvolá silnou emocionální odezvu, zeptejte se sami sebe: Proč mám takové pocity? - Jaká hlubší souvislost mi může unikat?

Na druhé straně, když vám někdo řekne: Ty ale pořád vypadáš!, není dobré se chytit do pasti a beze zbytku to pňjmout. Bude to pravda jen z části. Jistý člověk pň různých příležitostech podobným způsobem opakovaně kritizoval jednoho mého kolegu. Díky tomu, že se cítil poněkud dotčený, považoval zpočátku tuto kritiku za úplný nesmysl. Věděl o mnoha příkladech, které potvrzovaly opak. Když to však uvážil, musel pňpustit, že na daném hodnocení bylo něco pravdy. Jakmile na to přišel a uvědomil si to, byl schopen podniknout kroky k nápravě tohoto nedostatku. Pň tom pochopil, že zmíněná osoba má tutéž chybu, a jenom ji promítá na jiné lidi. Je velmi důležité si uvědomit, že chyby, které vidíme na ostatních, jsou právě ty chyby, které máme sami. Měli bychom otevřeně přijímat vše, co je součástí naší bytosti, ale ne víc než to.

Zdroj: David Furlog - Léčitelem sobě i druhým, nakladatelství Mustang

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama