Reklama

Jóga a báj

Bylo,nebylo - v šerém dávnověku, kde se vzali, tu se vzali - objevili se na zemi lidé. Tu jedna skupinka - dejme tomu v dnešní Africe,tu jiná skupinka - třeba v dnešní Evropě, onde také na území dnešní Indie. Zkrátka a dobře bylo po naší Zeměkouli rozseto několikero etnických skupin. A každá tato lidská tlupa reagovala po svém na život..Potřebovali se vypořádat s nemocemi i emocemi, vysvětlit si různé přírodní úkazy, sny, proč se někdy při lovu daří a jindy ne

Protože tito lidé měli odlišné vnitřní i vnější podmínky - reagovali různě. A tak vnikaly rozličné hierarchie hodnot, náhledů na Svět, na způsob jak žít. Vytvářely se různé léčebné metody, šamanství, náboženství, kmeny, rituály?.atd.. Každá tato etnická skupina si uspořádala svůj způsob Žití autenticky - tak, jak byla v současné rovině svého bytí schopna, nacházela svoji Cestu.

Příslušníci všech těchto národů a kmenů pozorovali,dávali věci do souvislostí,učili se nejen překonávat nástrahy Života ale i vychutnávat jeho krásy. Spoustu jevů si nedokázali vysvětlit a tak bádali.A když vyřešili základní otázky přežití, začali koumat dál: "Proč jsme tady, odkud jsme se vzali a jaké je naše poslání ? Jak to pochopit a být s tímto Poznáním v harmonii? Proč existuje disharmonie, trápení a nemoci?"

A opět to řešilo každé etnikum po svém. Samozřejmě, protože tehdá nebyla pošta, ani telegrafy, faxy či mobily, nemohly si tyto skupiny sdělovat své zkušenosti, svá poznání a navzájem se tak obohacovat. A tak to po svém řešili lidé na Západě a po svém na Východě.

Tak i na území dnešní Indie žil-byl také jeden národ, jehož členové uchopili shora uvedené svým způsobem. Pojali člověka a jeho Bytí jaksi celostně /dnes se říká holisticky/ a to tak,že už od počátku vnímali veškeré dění v lidské bytosti /mentální složku/ a mimo ni /vliv okolního světa/ jako něco, co spolu nerozlučitelně souvisí - a to prosím už několik století před naším letopočtem!

Přišli na to, že člověk vlastním malým Egem /svojí vlastní malou pravdou/ tyto a další faktory od sebe odděluje. Že má tendenci se nadřazovat jak Přírodě, tak i jiným členům svého etnika jen díky tomu, že mu byla dána možnost používat mozek. A že tuto možnost zneužívá-zdánlivě ve svůj prospěch. Ale ono se mu to dříve, nebo později vrací neprospěchem.

Začali věřit zákonu Karmy /příčin a následků/. Došlo jim, že harmonie vzniká tím, že opět spojí své malé Ego /malé Já/, s tím jedním Universálním Egem /velké, prapůvodní Já /, z kterého pocházejí, tak jak dítě ze své matky. Že budou chápat člověka, tedy sebe sama, jako spojení mentální a tělesné složky - a to celé jako kamínek v mozaice Kosmického universálního Já. Zjistili také, že na základě vlastní zkušenosti, jako nejlepšího argumentu, mohou v sobě pěstovat Moudrost a Řád.

A celou tuto filosofii přetavili v určitý systém a vnikla jóga. JÓGA znamená - SPOJENÍ -JEDNOTA.

Fakt je ten, že se dochovaly velmi staré zápisy - Védy a Upanišady - které už několik století před naším letopočtem v podstatě opisují jógu. Mudrc Pataňdžali, který žil pravděpodobně ve třetím až šestém století př.n.l. sestavil jógu do systému tělesných a mentálních technik v osmi stupních a nazval jej Jógasútrou ..Tento systém slouží člověku k tomu, aby ovládl své tělo a myšlenky tak, aby se jeho Já ustálilo ve své skutečné povaze.

Jóga se léty samozřejmě také vyvíjela a vzniklo několikero odvětví jógy, m.j. jóga transponovaná na evropské poměry, tak jak ji publikuje např. André van Lysebeth. Dnes, kdy už není problém komunikace mezi národy, máme možnost přebírat to dobré a moudré od ostatních etnik - tedy i z Východu a tedy i jógu.

V naší společnosti, kde léčíme tělesné i duševní nemoci převážně chemií - t.j prášky, injekcemi?atd., je návrat k přirozeným přírodním metodám ozdravění duše i těla balzámem. A mezi tyto metody patří i JÓGA. Můžete kdykoli zkusit, zda vám nebude také "pasovat do života".


Richard Holický v.r. L.P. 2001

Reklama
Reklama

Komentáře

Herma Těšinová (Pá, 8. 7. 2005 - 10:07)
Richarde Holický, Tvůj článek se mi moc líbil. Líp bych ho nenapsala. Zkouším jógu již 18 let a Tvůj holický pardon holistický přístup mi je blízký. Doufám, že Tě někdy poznám osobně. Herma
Orlaton (St, 23. 5. 2007 - 21:05)
joga je krásná věc. Naplňuje moje srdce štěstím a nejen, že mi pomáhá fyzicky a duševně, ale je pro mne i projevem čisté lidkosti, kterou všichni pomalu ztrácíme.
Milly (So, 25. 11. 2017 - 18:11)
Nádherný článek.
Reklama