Reklama

Nestačí stromy jen sázet, je nutné je i chránit a ošetřovat

Stromy jsou naší největší zbraní v boji proti klimatickým změnám. Na světě je nyní přes 3 biliony stromů. Dokáží zadržet 400 gigatun emisí. Pokud bychom vysázeli 1,2 bilionu nových stromů, mohly by pohltit antropogenní emise z příštích nejméně deseti let. To vyplývá ze studie vědců ze švýcarského institutu EHT Zürich. Nestačí však stromy pouze vysazovat, ale je nutné zajistit i jejich ochranu, protože faktorů, které stromy poškozují je mnoho.

Před čím je nutno stromy chránit:

Před býložravou zvěří – srny, zajíci, pasoucími se hospodářskými zvířaty. Ochran proti okusu je velké množství. Též je vhodné redukovat lokálně přemnoženou zvěř. V tomto mají významnou roli predátoři včetně do ČR navrátivších se vlků.

Před zaškrcením. Jak strom roste, tak se často stane, že do něj zarostou ochrany či úvazy a strom škrtí.

Před větrem. U vysazených stromů je důležité správné kotvení stromu.

Reklama

Před suchem. V horkém suchém létě je vhodné stromům dodávat vodu. Po výsadbě je důležité důkladně strom zalít, zamulčovat, ale zároveň příliš strom nerozmazlovat, aby si vytvořil hluboké kořeny.

Před neodborným prořezem. Uříznout stromu vrcholový výhon (terminál) je až na určité výjimky zakázáno.

Před silničáři, kteří při úpravách škarp velmi často poškozují kořeny či kmeny stromů.

Před stavebními firmami. V různých zemích a občas i u některých firem v ČR jsou před výkopovými a dalšími pracemi ochráněny jak kmeny, tak případně i narušené kořeny stromů. V okruhu stromů není dovoleno skladovat těžkou techniku či stavební materiál.

Před zemědělci, kteří oráním až úplně ke krajům svých pozemků narušují kořenový systém stromů vysázených podél cest.

Před vandaly.

Před lidmi, kterým vadí, že ze stromů padá listí, létá pyl či jiný „bordel“ a kteří si chodí na stromy neustále stěžovat na úřady.

Před úředníky, kteří vyhoví stěžovatelům a bez vážného důvodu dají povolení pokácet zdravé stromy či předčasně pokácet vzrostlé stromy, aby mohli uskutečnit novou výsadbu. Ve většině případů je lepším řešením postupně do stávající stromové výsadby dosazovat nové stromy a kácet pouze stromy poškozené, než vykácet a vysadit najednou celou alej. Ve společenství a stínu starších stromů je větší šance na uchycení nových stromů.

Před developery a investory, kteří nechají vykácet na stavebních pozemcích úplně všechny vzrostlé stromy. Přitom pozemek se vzrostlými stromy v budoucnu bude mít větší hodnotu než holý pozemek.

 

Při výsadbě stromů je důležité dbát na druh stromu, jeho budoucí výšku, kořenový systém, nadmořskou výšku a orientaci pozemku, druh půdy, lokální klima, inženýrské sítě atd. Mělce kořenící stromy nikdy nesázíme do svahu, v blízkosti dlažby či stavebních základů. Hůře též snáší horké a suché podnebí.

 

Stromy je zároveň třeba pravidelně kontrolovat, aby neohrožovaly zdraví a majetek lidí. To spadá pod profesi arboristika. Arboristi zajišťují odborné ošetřování, prořezávání, bezpečnostní zajištění, stabilizaci korun stromů, ochranu stromů při stavební činnosti a kácení v případech jejich vážného poškození.

 

Kde to lokalita umožňuje je vhodné nechat v přírodě i neohrožující torzo, které může být cenným biotopem pro mnoho živých organismů a dále plnit funkci sekvestrace (vázání) uhlíku.

 

Výsadba 1,2 bilionu stromů může narážet na problematiku nalezení vhodných ploch pro sázení, jelikož mnoho míst je zastavěno či orná půda slouží k produkci potravy pro lidi a zvířata. V budoucnu asi budou stále více na významu nabývat jedlé zahrady, jedlé lesy, systémy agrolesnictví, vertikální zahrady a farmy atd.

 

Pokud potřebujete poradit, jak se správně o stromy starat či zjistit v jaké jsou kondici, můžete se obrátit na arboristu ve vašem okolí. Pokud máte pocit, že je někde stromům ubližováno či se chystá zbytečné kacení, pak kontaktuje Českou inspekci životního prostředí - http://www.cizp.cz/, spolek Arnika - www.arnika.org či jinou organizaci zabývající se ochranou přírody a životního prostředí. Spolek Arnika či Spolek ekologické organizace Pago Pago vám může i poradit s výsadbou alejí. Na výsadbu stromů mohou jednotlivci, spolky, firmy i obce čerpat dotace.

Autor: MK

 

 

Reklama

Komentáře

M. (Čt, 6. 6. 2019 - 09:06)
Nám silničáři při čištění škarpy seškrábli kůru z kmenů vzrostlých dubů.
Robert (Út, 11. 6. 2019 - 10:06)
Viděli jste někde takto ochráněnou alej jako je na obrázku? Já teda u nás ještě nikdy. V Polsku v Pobaltí velmi často - vždy, když se někde něco kopalo, stavělo či opravovalo. Smutná vizitka pro nás.
Návštěvník (Po, 21. 10. 2019 - 11:10)
jenže za to mužou naši politici a taky vy už se jděte zahrabat líná cikánska verbeš jste!
v čr se to szrašně změnilo
chytrolínek69 (Po, 21. 10. 2019 - 11:10)
já to řikám pořád samý díry a výmoly a všude ty asfalty a nikde nikdo nepracuje samý černý a když projedeš tak ti šlohnou i brzdový destičky a znásilní ti i psa. Pane Roberte jste inteligentní člověk, myslete na ty psy. Všichni jenom myslete na děti, ale copak se ty děcka neuměj bránit, ale co ty psy na ty dnešní vláda nemyslí
Rocky (Čt, 21. 11. 2019 - 08:11)
ve Štenberku zbytečně pokácely 22 vzrostlých lip bez povolení a níkdo to neřeší.
Pavel (Čt, 21. 11. 2019 - 08:11)
Napište na českou inspekci životního prostředí - bez povolení se určitě lípy kácet nesmí.
Reklama