Reklama

Tajemství zdraví druidů

Druidové byli zákonodárci, léčiteli, jasnovidci, hvězdopravci a duchovními vůdci Keltů. Uvádí se, že druidové dosahovali vysokého věku a nikdy nestonali. Toto vysoké stáří bylo tehdy skutečně podivuhodnou zvláštností, když si uvědomíme, že se průměrný věk v té době pohyboval mezi třicítkou a čtyřicítkou - a druidští mistři se přitom dožívali dvojnásobku! Jaké pro to byly důvody? Dnes se většinou předpokládá, že druidové měli k dispozici vysoce vyspělou starou medicínu.Ale můžeme se spokojit s takovým vysvětlením?

Druidové neusilovali o vysoký věk samoúčelně. Využívali času, který jim byl vyměřen, až do samotného konce k vlastnímu zdokonalování. Jejich cviky a léčitelské umění jim sice dopomáhaly k prodloužení života, to však byl pouze vedlejší efekt celkového rozvoje.

Žili ve volné přírodě, vynakládali umírněnou tělesnou námahu a podstupovali dlouhé poutě ke svým shromaždištím, stravovali se uměřeně a zůstávali neustále duševně pružní a přístupní novým zkušenostem. Už tento způsob života sám o sobě by mohl být dnes pro mnohé z nás vzorem, přesto však příliš nepřispěje k vysvětlení zvláštností druidů; tehdy žila do značné míry v souladu s přírodou většina lidí. Nelze zapomínat na to, že přirozený způsob života přispíval rovněž k nízkému průměrnému věku lidí.

Jakožto léčitelé měli druidové jistě spoustu práce, neboť Keltové byli bojovný národ a žili ve značně prostých podmínkách, v nichž se nemocem spíše dařilo. Druidové znali všechny léčivé byliny a používali zřejmě i metody, jaké o několik století později znovu objevil farář Kneipp. Pracovali pravděpodobně i s jakýmisi druhy masáží a pohybových terapií, aby zmobilizovali energii skrývající se v těle.

Do značné míry byly jejich metody spirituální povahy. Pokoušeli se působit na své pacienty zaříkáváním, které bychom dnes zřejmě označili za sugesci; vyzpěvovali určité tóny, které ovlivňovaly energetická pole, tedy provozovali jakousi hudební terapii - a v určitých případech vlévali do nemocného i svou vlastní energii. Kromě toho jim podávali tzv. "dubový nápoj". To nebyl lék jako takový, ale spirituální metoda srovnatelná s Bachovou terapií, jejímž prostřednictvím se měly mocné vibrace dubu přenést na nemocného a podpořit jeho uzdravování. Aby bylo možno vyrobit tento dubový nápoj, nakládaly se za poledne nebo za úplňku dubové listy na několik hodin do čiré pramenité vody. Lístky se pak opět vyndaly. Při tomto procesu nepřecházejí do vody žádné hmotné látky, které by stály za zmínku; význam zde mají pouze nehmotné zákmity dubu, "stromu druidů".Výše popsané metody odpovídají medicíně, jakou známe my, třebaže jsou založeny na čistě přírodní bázi. Její princip - začít s léčbou teprve při výskytu nemoci - však platil i zde. Toto léčebné umění nebylo tajemstvím zdraví druidů. I když tím mistři mohli pomoci některým příslušníkům svého národa, nebylo těmito metodami možné dosáhnout celkového a trvalého uzdravení.

Reklama

To,co druidové mohli učinit pouze pro sebe, a nikoli pro ostatní, bylo komplexní rozvíjení jejich psychických a fyzických možností, jichž dosahovali každodenním cvičením. Zvláštní cviky a filozofie, z níž vycházeli, tvořily wydu, komplexní učení druidů. Pomocí cviků se vyvíjela vnitřní léčebná síla mistrů, která je činila odolnými vůči nemocem a umožňovala jim léčit i ostatní.

Druidové zjistili, že každý člověk má v sobě sílu k vysokému rozvoji a že tuto sílu je pouze zapotřebí uvolnit.

Na rozdíl od dnešní situace nevycházeli druidové při stanovování diagnózy pro nevyvinutého "nemocného" člověka -tedy i druidského žáka - z tělesných symptomů, které vyplývaly ze špatně nasměrovaných energií, ale spíše z psychického stavu nebo typu osobnosti. Jednotlivé typy osobnosti byly označovány názvy stromů, jejichž "charakter" odpovídal příslušné osobnosti.

Například "dub" byl moudrý a psychicky a fyzicky silný člověk, "buk" byl zase někdo obdařený fyzickými silami a vysokými psychickými schopnostmi. Z hlediska energetického vyzařování by se mezi různými velmi vyspělými lidmi a rostlinami skutečně měly nalézt shodné rysy. Na toto přiřazování však nelze pohlížet ve smyslu pevně dané typologie; slouží především ke komplexnímu chápání člověka a má zabránit fixaci na jednotlivé symptomy.

Nelze přitom zapomínat na vlastní cíl, rozvoj celé osobnosti, a probuzení sil skrytých v každé lidské bytosti, jež je zapotřebí probudit. Druidové učili, že této jednoty se dosáhne tehdy, až se tři ezoterické energie - vitální, emocionální a mentální spojí v jednu. Taková jednota je zdraví ve skutečně nejhlubším slova smyslu, zdraví těla, ducha a nadosobních sil, případně celku. Všechny cviky vydy měly více aspektů: vnější aspekt-posílení těla, uklidnění pocitů a myšlenkové procesy - a vnitřní, hlubší aspekt, totiž pomalé sjednocení všech funkcí a energetických pochodů.

Druidové praktikovali své učení komplexně, po celý svůj život. Využívali plně všech svých potenciálů. Nebyli poustevníky vzdálenými světu, ale využívali svých schopností každodenně jakožto poradci světských panovníků a uchovávatelé veškerého vědění tehdejší doby. Je to tím pozoruhodnější, že toto vědění nebylo nikdy písemně zaznamenáno, ale přesto ho musel mít plně v paměti každý jednotlivý druid. I v tomto bodě se na jedné straně ukazuje pozoruhodný účinek praxe wydy na mentální síly, na druhé straně však i skutečně komplexní charakter filozofie druidských mistrů.

Ústředním aspektem "zdraví" je zřejmě skutečně psychická pružnost, které řada lidí pozbývá již záhy po pubertě. Druidové neustále rozvíjeli komunikaci mezi sebou, vyměňovali si zkušenosti a debatovali o nových metodách. Tradice přitom byla považována pouze za to, čím skutečně byla: za bohatou studnici zkušeností a znalostí, která se však musela s každým novým poznatkem neustále měnit.Ani této psychické pružnosti nelze dosáhnout bez cvičení, a cvičení ducha bez dostatečných sil je trvale frustrující.

Další základnou pro komplexní rozvoj člověka je emocionální harmonie. Pocity jako láska a radost nám dokáží dodávat sílu a pomáhají nám dosahovat pozitivních cílů, zatímco nenávist, žal nebo lakota mohou sice krátkodobě uvolnit síly, ale ty se posléze vždycky obrátí proti nám. Usměrňování pocitů tudíž patří mezi nejdůležitější úkoly komplexního učení. Cviky, které druidové vyvinuli, lze přímo kontrolovat pocity. Pozitivním ovlivňováním emočního pole se negativní energie mění v neškodné zákmity. Toto usměrňování energie nelze zaměňovat s tím, čemu se v psychoanalýze říká "potlačování". Negativní pocity jako nenávist či hněv se nepotlačují, ale prostě usměrňují jinam. Nikdy ostatně neslouží smysluplným účelům, ale projevují se pouze vlivem nedokonalé harmonie energií.

Většina aspektů druidského učení slouží vědomí, at' už jde o uvědomování si vlastních myšlenek, pocitů a pudů nebo jenom tělesných pohybů. Při všech cvičeních se tato snaha o uvědomělé chápání určitých součástí celku projevuje zcela zřetelně. Zpočátku uvědoměleji vnímáme materiální procesy-pohyby, činnost vnitřních orgánů a vnímání smyslových orgánů. Pak si začneme uvědomovat psychické a duševní procesy, a pozdějí obsáhne toto uvědomování si i ezoterické úrovně a přírodu mimo vlastní tělo. Po dosažení tohoto stupně lze člověka označit za skutečně zdravého.

Druidové dosahovali zdraví svou filozofií a cviky wydy. Znali sice medicínu a terapii v dnešním slova smyslu, v tom však tajemství jejich dlouhého a plného života nespočívalo. Skutečného, vnitřního zdraví dosáhli uplatňováním svých poznatků týkajících se ezoterických energií, svým hlubokým pochopením souvislostí v přírodě a v neposlední řadě svými znalostmi o duchovně psychickém potenciálu člověka. Nemusíme ani být druidskými mistry, abychom dosáhli takovéhoto zdraví ve vyšším slova smyslu, bude však zapotřebí, abychom věnovali méně pozornosti jednotlivým symptomům či nemocem a soustředili se více na celek.

Autor: mk - volně zpracováno z knihy Léčivá síla druidů

Reklama

Komentáře

michal (Ne, 6. 8. 2006 - 17:08)
dá se někde sehnat jak vypadaly "cviky" wydy.děkuji michal
lucie (Út, 29. 8. 2006 - 13:08)
ano mě to taky zajímá prosím napište děkuju
Marie (Pá, 1. 12. 2006 - 17:12)
Dobrý den,

lze objednat v knihovně meziknihovní výpůjční službou.

SCHWARZ, Aljoscha A. , 1961-

Léčivá síla Druidů : Tajemství dlouhého života
starých Keltů.Přehledný systém fyzických a
spirituálních cvičení / Aljoscha A. Schwarz, Ronald
Návštěvník (Pá, 1. 12. 2006 - 21:12)
Největší římskokatolická diecéze v USA - losangeleská - v pátek oznámila, že se jí podařilo urovnat 45 případů žalob kvůli sexuálnímu zneužívání ze strany kněží. Žalujícím bude vyplaceno celkem 60 miliónů dolarů odškodného.
1.12. 2006 20:00

LOS ANGELES - Jednání o tomto mimosoudním vyrovnání trvala více než rok. Zdaleka však neznamená vyřešení všech případů - jen v této diecézi bylo podáno více než 500 žalob kvůli sexuálnímu obtěžování ze strany kněží. "Modlím se za to, aby vyřešení této první skupiny případů pomohlo obětem zlepšit si život a vytvořit šťastnější budoucnost pro sebe i své rodiny," prohlásil k tomu losangeleský kardinál Roger Mahony.
brano (Čt, 28. 6. 2007 - 14:06)
www.bhakti.cz
jana21 (So, 14. 1. 2012 - 00:01)
na netu knihu stale inzeruji!a taky urcite bude v antikvariatech.Zkuste se podivat i na nemecke stranky,pokud vam ten jazyk je srozumitelny..J
Reklama