Reklama

Holistické zdraví

Zdraví je ideální rovnováhou mezi všemi hlavními součástmi bytí - tělem, myslí a duší - spolu s prostředím a vším a všemi, které potkáváme. Této celistvosti odpovídá řecké slovo holos, z něhož odvozujeme výraz holistický - celostní. Uzdravení je takovou celistvostí, ne však pouze tak, jak je vyjádřena a prožívána ve fyzickém životě. Zahrnuje veškerou naši podstatu - fyzickou, emoční, duševní i duchovní. Nebrat na vědomí některý aspekt znamená oslabit své zdraví.

Všechny cesty duchovního rozvoje nás nabádají, že je třeba nahlédnout do nitra. V záležitostech zdraví je tomu nejinak. Uzdravení přichází vždy zevnitř! Tělo léčí sebe samo. Podnítit tento proces nicméně můžeme také z vnějšího zdroje, který pomůže uvést ozdravný proces do pohybu.

 Skutečnému probuzení a aktivaci léčebného procesu však musí předcházet splnění několika podmínek:
 

 • Dospět k pochopení hlavních zákonitostí svého individuálního zdraví - včetně jeho silných a slabých stránek.

  Je třeba poznat své tělo a jeho reakce na vnější vlivy, jeho nedostatky a přednosti a také to, co dokážeme zvládnout a co ne. Nemoci se nejčastěji projevují v oslabené oblasti, která může být důsledkem stresu nebo náchylnosti dané základní genetickou výbavou jedince.

  Tato náchylnost (citlivost vůči určitým vlivům) však neznamená, že je vám "osudem určeno" být nějak nemocní. Máme k dispozici svobodnou vůli, a přestože naše tělesné ustrojení může mít určité biologicky zranitelné místo, neznamená to, že se toto onemocnění či choroba skutečně projeví. Pokud jsme si takových "Achillových pat" či náchylností vědomi, můžeme učinit opatření, abychom slabá místa posílili a uchránili se před nerovnováhou. I když vliv genetického kódu na vytváření základních vzorců našeho zdraví je velký, vždy ještě disponujeme možností ovlivnit změnu těchto zákonitostí. Musíme pouze pochopit všechny aspekty a souvislosti, jak naše tělo funguje.

   
 • Naučit se chápat všechny fyzické stavy jako symptomy. Veškerá fyzická nerovnováha, choroba či onemocnění jsou pouze symptomem. Tento fyzický příznak byl fakticky uveden do života, vyprovokován něčím jiným - jistým opakujícím se emočním či psychickým vzorcem, stresem atd.

  Takovéto negativní vzorce či nevyváženost často ignorujeme, dokud nám samy o sobě nedají důrazně vědět. Ve většině případů je nemoc důrazným vybídnutím k pozornosti. Vaše tělo vás upozorňuje, že jste se v určitém místě vychýlili z rovnováhy.

   
 • Převzít zodpovědnost za sebe sama a vyhledat alternativní možnosti působení na celkové bytí.

  Je třeba rozšířit svůj obzor a nalézt alternativní možnosti, jak obnovit své zdraví a rovnováhu na všech úrovních. Takové alternativy nepůsobí vždy "snadno a rychle"; provádíme-li je však správně, dokážou velmi účinně odstranit symptomy i jejich příčiny. Vždy je nějaká alternativa. Léčebných metod, terapií a léčivých prostředků známe mnoho. Je třeba najít tu metodu nebo kombinaci metod, která našemu energetickému systému, fyzickému i jinému, nejlépe vyhovuje. Někdy si musíme vypůjčit z několika po
  stupů, abychom vytvořili syntézu účinnou právě pro nás. Důležitým faktorem je nalézt takové spojení metod, které je pro nás v dané době, kdy je potřebujeme, nejprospěšnější.

  Chcete-li objevit alternativy, které ve vašem případě působí nejlépe, musíte vzít v úvahu všechny aspekty svého bytí. Emoce, myšlenkové vzorce a duchovní rozhled jsou pro vaše zdraví stejně důležité jako fyzický stav různých ústrojí, tkání a tělesných orgánů. Pokud svým zájmem směřujete k tomu být zdravý, své zdraví obnovit či je i svou celkovou energii upevnit a posílit, musí se tohoto procesu zúčastnit celé vaše bytí - fyzické i jemněhmotné.

   
 • Při péči o harmonické zdraví uplatňovat zdravý rozum.

  Mnozí z těch, kteří zkoušejí různé duchovní cesty, mají často sklon k tomu nebrat v úvahu fyzický svět. Vznikla zde jakási nesprávná představa, že žijete-li duchovním životem, bude automaticky postaráno také o stránku fyzickou. Pravda je však taková, že obé musí jít ruku v ruce. Ve všech starověkých textech se hovoří o tělu jako o chrámu. A každému chrámu je zapotřebí péče. Bez ohledu na to, jak vysoce duchovní je podstata vašich myšlenek, nedbáte-li patřičným způsobem o svůj tělesný chrám, mohou nastat potíže.

  Odpovídající péče by měla minimálně zahrnovat tyto aspekty:
   

1. kvalitní stravu

2. dostatek fyzického pohybu

3. dostatek odpočinku

4. správné dýchání
 

Můžete být tím nejnadanějším či hluboce duchovně založeným člověkem, ale zanedbáváte-li při své péči o tělo některý z těchto čtyř aspektů, projeví se to jako nemoc.


Zdroj: Ted Andrews - Průvodce léčitele

Reklama

Reklama

Komentáře

Jana (So, 14. 7. 2001 - 17:07)
Nic proti radám, jak si udržet zdraví, které je opravdu to nejcennější co máme, jenom za plného zdraví je život nejcennější a určitě málokdo respektuje plně správnou životosprávu. Ale neměla by se vytvářet iluze, že jen rovnováhou mezi duševnem a fyzičnem se zachová stoprocentní zdraví, a pokud onemocníme nějakou chorobou, je to tedy nerovnováhou a je jen na nás, abychom to uvedli do pořádku. Jistě to není tak jednoduché. Nemoci byly a budou z různých důvodů. Hrají v tom roli opravdu dědičné dispozice a znečištěné prostředí. Nedýcháme čistý vzduch a nejíme vždy nezávadnou potravu. Navíc čas kráčí dopředu, nikoliv dozadu, a to sebou bude přinášet chronické a vleklé nemoci z toho prostého důvodu, že člověk stárne a není nesmrtelný. Málokdy se odchází ze světa z čista jastna a z nemoci o které se ani nemusí vědět. Jak se říká proti věku není léku a většinou lidé odcházejí ze světa na nemoce, na které ani vliv tak velký nemohou mít. Tedy snažit si udržet zdraví, ale nepropadat iluzi, že vše je jen na naši vůli.
taky jana (Ne, 23. 7. 2006 - 19:07)
jak je ale potom možné ,že někdo v sedmdesáti devíti letech jezdí autem po evropě ,jí úplně normální jídla a občas si dá skleničku,musí to být duševním stavem
Reklama