Výběr lidí pomocí genové analýzy

"Váš pracovník Friedrich M. je dynamický, kreativní a zvídavý, má však sklon k agresivitě a nedokáže pracovat v kolektivu." Tak by mohl vypadat profil pracovníka, kdyby firma Genetics Austria na konci roku 1997 nezkrachovala. Co se za ní skrývá, šokovalo kriminální policii stejně jako zkušené genetické odborníky.

Na jaře roku 1996 založil tuto firmu Helmut Fink z Grazu. Různým podnikům rozeslal reklamní materiály, v nichž nabízel výběr personálu pomocí genové analýzy. Pomocí DNA chtěl hodnotit zaměstnance a vyzvednout jejich klady a zápory. Fink sliboval, že jeho genové analýzy "přesně a výstižně stanoví genetický potenciál schopností". "Pomocí genové analýzy jsou již dnes měřitelné následující geneticky podmíněné způsoby chování," psal Fink ve svém prospektu. "Zvídavost, uzavřenost, agresivní chování a kreativita." Jedenáct rakouských podniků prý již jeho metodu aplikuje při výběru zaměstnanců. "Planý poplach", napsal Profil (č. 44/1997). "Ze seznamu firem, který uváděl i známé podniky jako štýrský Mayr-Nelnhof nebo linecký Quelle, ve skutečnosti ani jediný podnik programy Genetics Austria nepoužíval. "Tento vývoj se nedá zastavit," prorokoval chytrý podnikatel. Oprávněně tvrdil, že v USA a ve Velké Británii jsou genové testy volně prodejné. V Rakousku existuje zákon o genetické technice který zakazuje zjišťovat, vyžadovat, přijímat nebo jinak zhodnocovat výsledky genové analýzy zaměstnanců, osob hledajících práci nebo pojištěnců či uchazečů o pojištění.


Genoví specialisté považují Finkova tvrzení za naprostý nesmysl. Prezident rakouské Společnosti pro genetiku a genovou technologii profesor Helmut Schwab mluví dokonce o šarlatánství. "Do jaké míry geny spoluurčují lidské chování, to je v současné době zcela nejasné. Gen zvídavosti nebo agresivního chování ještě nebyl lokalizován, natož aby byl exaktně měřitelný."

V současné době sice nelze charakteristické znaky chování měřit, s velice vysokou pravděpodobností se však dají předpovědět nemoci. Teoreticky i prakticky se dá ze vzorků DNA vyčíst celá řada informací o chorobách, jak potvrzují genoví specialisté. Na základě profilu DNA již dokážeme určit 20 až 30 chorob případně vloh k nim. Ženě lze prozradit, zda v sobě nosí riziko onemocnění rakovinou prsu, muži zase, zda je potenciálním kandidátem rakoviny prostaty. To neznamená, že nemoc skutečně propukne. Pravděpodobnost jejího výskytu je však vyšší a lze se před ní pravidelnými preventivními prohlídkami chránit.

Ačkoli současné zákony ve většině evropských zemí genovou analýzu za účelem zjištění údajů o zdravotním stavu zakazují, jsou experti přesvědčeni o tom, že tyto překážky během několika let padnou, a etické a morální zábrany už nebudou hrát žádnou roli.

Výhoda, že lze udusit v zárodku chorobu, která by případně mohla propuknout, s sebou nese enormní množství negativních stránek: zaměstnavatelé vlastnící údaje z DNA by se mohli uchazečům o místo vymlouvat: "Ne, nemůžeme vás zaměstnat, protože v sobě máte gen rakoviny tlustého střeva. Buď bychom vás museli nahradit dříve, než jsme předpokládali, nebo byste byl dlouhou dobu práce neschopný." Také pojišťovny by mohly tyto informace využívat ve svůj prospěch a požadovat od ohrožených lidí vyšší pojistné než od neohrožených. V USA je již dnes obvyklé, že pojištěnec platí při předložení genového testu výhodnější sazby. Jestliže test dokazuje, že se u zákazníka nedají čekat žádná závažnější onemocnění, je riziko pro pojišťovnu nižší.

Jednou by to mohlo dojít tak daleko, že se bude u každého člověka automaticky stanovovat genetický typ tak, aby byla k dispozici jeho stoprocentní identifikační charakteristika. Hned po narození se udělá test DNA a údaje se uloží do centrální databanky. Jestliže bude spáchán zločin, nechají se prostě stopy z místa činu projet touto megadatabankou DNA. Tím bude získána absolutní kontrola nad lidmi. Provede-li se i genová analýza, pak by se dala stanovit přibližná očekávaná délka života. Jaké nemoci by měl člověk očekávat a "na kolik přijde" zdravotní péče o něj.


Zdroj: Gerald Reischl - Sběratelé elektronických dat pod lupou

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama