Reklama

Vliv internetu na myšlení

Velmi nelichotivě se o internetu vyjadřuje americký počítačový expert a filozof Joseph Weizenbaum, jenž v 60. letech přivedl na svět program Eliza analyzující řeč.

Na svém současném přednáškovém turné se Weizenbaum vytasil s názorem, že internet je pouhou hromadou informačního smetí, která člověka svádí k sebepřeceňování. 


"Není ničím jiným než obrovským hnojištěm, v němž lze jen tu a tam objevit perly," tvrdí emeritní vědec z Massachusettského technologického institutu. "Aby však k tomu došlo, musí uživatel umět klást správné otázky." 


Naše přesvědčení o tom, že žijeme ve věku informací, protože máme k dispozici internet a vyhledávač Google, je podle jeho názoru zcela iluzorní. A představa, že lidé mají nyní k dispozici veškeré informace shromážděné lidstvem během celé jeho existence, zavádějící.
Žádný sebedokonalejší computer není schopen předat opravdu rozodující informace. 


"Jde o práci naší hlavy," vysvětluje Joseph Weizenbaum, "která teprve po příslušné interpretaci vytváří ze znaků, jež se objevují na monitoru, skutečnou hledanou informaci." Za nejdůležitější lidskou vymoženost proto považuje schopnost kritického a tvůrčího myšlení a soustředěného naslouchání. 


I proto je ostře proti tomu, aby se do styku s počítačem předčasně dostávaly malé děti. 


"Dělá jim z mozku povidla," říká nesmlouvavě. A dokládá to na trendu, jenž se stále častěji objevuje mezi žáky vyšších stupňů škol. Značná část z nich už totiž neumí psát kreativním způsobem a k vypracování domácích úkolů využívá počítač, s jehož pomocí je bezmyšlenkovitě sestavuje. Ani studenti prestižních univerzit nejsou výjimkou. Zhruba čtvrtina z nich už nedokáže pracovat sama a napsat něco vlastního.


Zdroj: Plus

Reklama
Reklama

Komentáře

Darkhyr (Po, 13. 6. 2005 - 12:06)
Zapomínáte, že I-net už dávno není nástrojem přenosu dat a informací, je to džin vypuštěný z lahve, nástroj, který předešel svého pána - mění ho a utváří spolu s tím, jak se vyvíjí sám - bezbřeze a bez regulí - a proto se zvrhává v hnojiště.Umožňuje šíření a hlavně obrovský rozkvět dětské pornografie, rozmach nejrůznějších extremistických bojůvek, které by si bez I-netové propagace ani neškrtly atd ... . Souhlasím s tím, že I-net může sloužit jako zdroj některých informací, sám jej využívám poměrně často, ale rozhodně na něm nenajdete vše a také opravdu málokdo umí na Internetu hledat a v tunách informačního balastu se neztratit.
Martina (Čt, 19. 5. 2005 - 09:05)
Na hnojišti se tetelí jen ten, kdo chce. Kdo má jiné cíle, tomu je internet velkým pomocníkem, "kamarádem" i velkou knihovnou - i když kniha je kniha, ale to sem teď nepatří. Internet je prostě moderní komunikační prostředek, kterého by se nemělo samozřejmě zneužívat. Je to jako se vším. Ale kdo nazývá net hnojištěm, ten nedokáže tolerovat a přizpůsobit se změnám doby.
Pája (Čt, 19. 5. 2005 - 10:05)
Ještě před pár lety jsem tvrdila,že počítač je zbytečná investice a ztráta času.Jak jsem ale "přičichla" k internetu,zjistila jsem,jaký pomocník to je.Záleží opravdu na tom,co kdo na něm hledá,ale pak to není věcí internetu,ale dobrého či pokleslého vkusu surfaře.Stejné je to s výběrem knih,filmů,časopisů atd.Takže plně souhlasím se tvým názorem.A co se týče dětí u počítačů,mají přece rodiče od toho,aby jim určili jisté hranice,a vysvětlili všechny klady a zápory internetu,ne?
Reklama