Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Tři typy myšlení neboli Shakespearovy archetypy

William Shakespeare napsal celou řadu her, v nichž poutavým způsobem odkrývá tajemné komnaty lidské psýchy. Ze svého pohledu považuji za nejzajímavější tři hry popisující odlišné lidské charaktery, kolem nichž je postaven celý příběh. Jsou to Falstaff. Othello a Hamlet.

Ačkoli od jejich napsání uběhlo již několik století, jsou dodnes inspirující, neboť situace, jimž čelili tehdejší hrdinové, se značně podobají těm dnešním. Některé problémy jsou prostě nadčasové, protože souvisejí s lidskými touhami, strachy a povahami. Podíváme-li se do jiných dob a kultur, jde stále o totéž: jak se vyhnout utrpení, jak získat to, po čem toužíme, jak ubránit to svoje a navíc ještě něco získat.

Dalšími neméně důležitými tématy jsou otázky odvahy a strachu, lásky a nenávisti, nebo také schopnosti dávat a brát. A nemůžeme zapomínat ani na schopnost zpracovat a "spálit" negativní energii z emocí, jako jsou zloba, nenávist, zášť, nebo třeba smutek a frustrace.

Slavný anglický dramatik zde popisuje tři vyhraněné charaktery lidí a způsob, jímž se vyrovnávají s životními překážkami.

Falstaff je člověk spoléhající na své instinkty. Ty jsou jeho předností, a proto v jeho rozhodování dominují. Z hlediska energie těla má nejvíce rozvinuté dvě dolní energetická centra, čakry, a to základní a křížovou. Jeho slabinou je, že méně používá rozumovou a emocionální inteligenci. Falstaff je muž velmi živočišný, řídící se svými instinkty, takže se ocitá poněkud v zajetí svých pudů.

Druhým výrazným typem, na němž autor demonstruje lidský charakter, je Othello. Jeho doménou jsou emoce a egoizmus. a proto má nejvíce rozvinutou čakru solar plexu a srdeční. Samotné srdce je ale bez pomoci instinktů a rozumu velmi zranitelné. Proto také celý příběh Othella a Desdemony končí tragicky.

Uzavřeme-li se do jednoho typu myšlení, ze silné stránky se stane slabina a začneme se točit v kruhu, v němž nenalezneme ty správné odpovědi.

Posledním typem inteligence je rozumová a jejím představitelem je Hamlet. Tento hrdina je přesvědčen, že rozum umí odpovědět na všechno, co nás trápí. Je tak vlastně odtržen od života a uvězněn ve své mysli. Lidský život a jeho dilemata, to není matematická úloha - bez účasti emocí a instinktů se prostě neobejdeme.

Téma archetypů a lidské typologie zajímavým způsobem popisuje Malcolm Godwin v knize Znáš se? 101 cest k sebepoznáni.

Každý člověk má své silné stránky a pochopitelně i slabiny, málo rozvinuté části své individuality. Chce-te-li dosáhnout větší vnitřní harmonie a celistvosti, musíte umět používat všechny typy inteligence. Čím je skvělý filozof bez emocí a odvahy? Čím je odvážný člověk bez rozumu? Nespoléhejte se pouze na své silné stránky a snažte se být všestranní -jen tak posílíte svou sebejistotu a budete lépe čelit výzvám.

Zdroj: Petr Pigal - Netrapte se dietami! Naše ego a nadváha, nakldatelství Metafora

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama