Reklama

Test - Jste idealisti, pragmatici či skeptici?

Tento malý test podává informaci o míře našeho „idealismu" i ustupování druhým. Začněme vyplněním krátkého dotazníku:

1.       Lidé jsou rozumné bytosti a podle toho se také zpravidla chovají: ano – ne

 

2.       Lidé si většinou sami uvědomí, že chybovali, a příště se podle toho zachovají: ano – ne

Reklama

 

3.       Normální dospělý člověk ví, co se sluší a patří, a chová se podle toho k druhým lidem: ano – ne

 

4.       Většina lidí nemá zájem druhého nějak poškodit, využít či ošidit: ano – ne

 

5.       Není mi příjemné upozornit druhého, že jeho jednání je nepříjemné pro mne: ano – ne

 

6.       Upozornit druhého na chybu a nedostatek vede k hádce nebo roztržce: ano – ne

 

7.       Raději mlčím nebo trochu ustoupím, než bych se pouštěl do sporu: ano – ne

 

8.       Je lepší mít svůj klid, než se dohadovat s druhými lidmi: ano – ne

 

9.       Souhlasím s věčnou pravdou „Moudřejší ustoupí.": ano – ne

 

10.   Mezilidské vztahy jsou budovány na hlubokých mravních základech, a ne na hokynářském  „Má dáti - dal.": ano – ne

 

11.   Chováme-li se dobře k druhým lidem, budou nám oplácet stejným: ano – ne

 

12.   Nikdo nemá zájem poškodit nás, pokud neškodíme my jemu: ano – ne

 

Vysoký počet kladných odpovědí svědčí o málo realistickém přístupu k životu v lidské společnosti. Nadměrný počet negativních odpovědí může naopak svědčit o přemíře pragmatismu, skepse až cynismu.

Orientační normy - počet odpovědí „ano":

12-10: Asi jste opravdu příliš idealistický a důvěřivý, málo připravený na reálná úskalí v jednání s druhými lidmi a různými lidskými povahami. Vyjednávání spíše odmítáte a jsou vám nepříjemná. To může být překážkou nejen v navazování, ale zejména v udržení dobrých vztahů. Nezbavte se svého pozitivního vidění světa, buďte však více realistický, začněte hájit vlastní zájmy a práva. Trénujte asertivitu, více se prosazujte, učte se s lidmi vyjednávat, i když vám to není vlastní.

9-7: Stává se vám, že lidé zklamou vaše očekávání. Spíše věříte na 'dobro v každém z nás a předpokládáte, že lidé se zpravidla řídí okřídleným:  Nečiň druhým to, co bys nechtěl, aby činili tobě. Nerad se moc prosazujete, vyjednávání ve prospěch vašich zájmů není vaší silnou stránkou. Máte však dobré předpoklady tréninkem zdravého sebeprosazení a nácvikem vyjednávání získat lepší a vyrovnanější vztahy s lidmi. Povede to i k vaší větší vnitř¬ní vyrovnanosti a spokojenosti.

4-6: Máte poměrně realistický přístup k druhým lidem. To muže být dobrým předpokladem k hájení vlastních zájmů i základem vyjednávačích dovedností, umění ustupovat, ale také žádat ústupky.

< 4: Zdá se, že jste naplněn skepsí ve vztahu k lidem. Takový výsledek může dát vašim vyjednáváním punc nadměrné obezřetnosti a nedůvěry k partnerům nebo být východiskem tvrdého, konfrontačního vyjednávání s cílem maximálně získat a nic nedat.

Zdroj: Umění jednat s lidmi 2, nakladatelství Grada

Reklama

Komentáře

Reklama