Reklama

Štěstí je dobrý lék

Štěstí je vrozené jak lidské mysli, tak jejímu tělesnému mechanismu. Jsme-li šťastní, lépe se cítíme, lépe myslíme, lépe jednáme a jsme zdravější. I naše smyslové orgány fungují lépe. Ruský psycholog K. Kekčejev testoval lidi, zatímco přemýšleli o příjemných a nepříjemných věcech. Zjistil, že když lidé myslí na něco příjemného, lépe vidí, cítí, slyší a rozlišují jemnější rozdíly v doteku.

Doktor William Bates dokázal, že když myslíme na něco příjemného nebo si představujeme nějakou příjemnou scénu, náš zrak se okamžitě zlepší. Margaret Corbettová zjistila, že se nám zlepší paměť a uklidní mysl. Psychosomatické lékařství dokázalo, že náš žaludek, játra, srdce a všechny ostatní orgány fungují lépe, když jsme šťastní.

Starý moudrý král Šalamoun říká ve svých příslovích: "Srdce, které je radostné, působí dobro jako lék, ale duch, který je zkrušený, vysušuje kosti." Je příznačné, že judaismus i křesťanství předpisují radost, vděčnost a veselou mysl jako prostředky ke spravedlivosti a dobrému životu.

Harvardští psychologové, kteří zkoumali vzájemný vztah mezi spokojeností a zločinností, dospěli k závěru, že holandské přísloví "Šťastní lidé nejsou nikdy zlí", je pravdivé. Zjistili, že většina zločinců pochází z rozvrácených rodin.

Desetiletý výzkum frustrace, provedený na Yale University, ukázal, že nemorálnost a nepřátelský postoj k druhým je důsledkem naší vlastní nespokojenosti.

Reklama

Doktor Schindler říká, že nespokojenost je jedinou příčinou všech psychosomatických nemocí a že spokojenost a štěstí je jediným lékem.

Nedávný průzkum ukázal, že optimističtí lidé, kteří "vidí jasnou stránku života", jsou úspěšnější než pesimističtí lidé.

Zdá se, že v našich názorech na štěstí jsme umístili vůz před koně. "Buď dobrý", říkáme, "a budeš šťastný." "Byl bych šťastný," říkáme si, "kdybych byl úspěšný a zdravý." "Buď laskavý k druhým a budeš šťastný." Pravdivější by bylo, kdybychom říkali: "Buď šťastný - a budeš dobrý, úspěšný, zdravý a laskavější k druhým."

Zdroj: Psychokybernetika, nakladatelství Pragma

Reklama

Komentáře

Ondřej (Pá, 4. 3. 2011 - 10:03)
Souhlasím, je to dobrý lék. Ale kde se dá koupit?
Iva (Pá, 4. 3. 2011 - 13:03)
... joo štestí, štestí je krásná vč, ale prachy, prachy si za něj nekoupíš..
Reklama