Soutěži o nejlepší studentskou odbornou práci v oboru adiktologie

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Praha vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v oboru adiktologie - 2005/2006. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích:

Kategorie A: - práce studentů bakalářského oboru adiktologie na 1.LF UK
Praha


Kategorie B: - práce studentů ostatních příbuzných studijních oborů

Hlavní cenou pro autory tří nejlepších prací v kategorii A je finanční příspěvek na zahraniční studijní stáž podle volby studenta/-ky (ve výši 25 tisíc Kč, 15 tisíc Kč a 10 tisíc Kč v závislosti na pořadí). Hlavní cenou v kategorii B je finanční odměna pro autory tří nejlepších prací (ve výši 3 tisíce, 2 tisíce a 1 tisíc Kč). Autorům vítězných prací v obou kategoriích bude navíc umožněno publikovat zkrácené verze prací v časopise Adiktologie.


Soutěžní práce prosím zasílejte elektronicky na adresu: sucha@adiktologie.cz, a to do 15. dubna 2006, do 12 hodin. Výsledky soutěže budou vyhlášeny a ceny předány na konferenci Společnosti pro návykové nemoci a sekce AT při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jež se uskuteční ve dnech 21. - 25. května 2006.


Formální náležitosti prací a kritéria hodnocení k stažení na: www.adiktologie.cz

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama