Reklama

Patologie lásky

Partneři, kteří přijdou na to, že začínají pociťovat svůj vztah jako chladný a plochý, se nemusí jeden druhého ptát, proč tomu tak je; lépe bude, když si místo toho položí otázku, co od nich nastalá situace vyžaduje. Se vstupem do otupělosti mohou začít nalézat takové pravdy o svém manželství a o sobě samých, které nelze rozpoznávat v průběhu činorodého, nadšením naplněného období společného života.

Otupělost je stezka, jež sice vede poněkud nepříjemnými končinami, ale přece po ní lze dorazit k hlubší a možná i k poctivější účasti na životě. A místa, z nichž byl s naším souhlasem odstraněn veškerý dřívější produktivní růst, nabudou poté mnohdy obzvláštní úrodnosti.

Ztráta pestré škály životních tónů může výrazně posloužit duši. Tím, že zmařila naše snahy žít život podle představ, které jsme považovali za nejlepší, získala duše, jejíž perspektiva a potenciál jsou nesrovnatelně rozsáhlejší, možnost se prosadit. Plochá nálada, právě tak jako plochý kus země, je prostorem, kde lze vystavět něco užitečného.

Různé patologie lásky nemusí nutně působit proti vztahu. Mají zde své smysluplné místo, svou práci a dodávají všemu nová zabarvení. Nabízejí vztahu ty nejoduševnělejší chvíle, jež nastávají třeba tehdy, když manželé spolu s opravdovým zaujetím mluví o zjevném ochlazování svého vztahu, když se rodina shromáždí a znovu přijme svého dříve zatraceného člena, nebo když se lidé ve snaze uspořádat si své problémy obracejí s žádostí o pomoc na terapeuta.

Pokud můžeme v obtížích svého vztahu rozpoznat příznaky pohybu duše, měli bychom jim věnovat pozitivně zaměřenou pozornost. Přitom bychom měli ponechat stranou snahy o nápravu a opravy. Náš vztah, přestože se dostal do obtíží, by si měl podržet svůj loajální charakter. Se svým partnerem bychom se měli stále cítit spjati.

Reklama

Dokud bude mít naše myšlení převážně světský charakter, budeme považovat různé druhy patologie lásky za problémy a budeme se domnívat, že něco děláme špatně. Avšak nebude-li nám chybět smysl pro vnímání posvátnosti vztahu, budeme v patologických událostech vidět příležitost pro duši, budeme je chápat jako navštívení z věčnosti, odkud vztah pramení a kde je alespoň částečně utvářen. Zvládnutí patologie vztahu vyžaduje neobyčejnou víru v nás samé, v procesy duše a v milovaného člověka. Okamžiky trýzně nás mohou zasvěcovat a vychovávat.

Zdroj: Thomas Moore - Kniha o lásce a přátelství, nakladatelství Portál

Reklama

Komentáře

Jana (So, 14. 7. 2001 - 17:07)
Krátký a výstižný článek, dost mi překvapil, že se zabývá takovýmto tématem. Nakonec vyhledáváme nevědomky psychologické články, abychom tak našly lék na naši duši. Rady jsou velmi dobré, ale nevím, nevím, jestli mohou pomoci. Po letech intenzivního a kladného vztahu, který naplňoval veškerý život, zvyknout si na život bez barev a chuti, nevím opravdu kde je lék. Musí člověk opravdu se sebezapřením hledat dál cesty. Kromě toho slovo patalogie - to samo už vyvolává depresivní pocity. Ale ten jev tady je a existuje a proto za ten článek díky.
Reklama