Reklama

10 tipů, jak se připravit na porod

Bříško se týden od týdne zvětšuje a porod se nezadržitelně blíží. Nikdo dopředu neví, jak bude probíhat, ale existuje řada způsobů, jak se na nadcházející den D postupně připravit. Dáme vám tipy, co všechno může nastávající maminka vyzkoušet, aby sobě i svému miminku usnadnila jeho příchod na svět.

Příprava na narození miminka je důležitou součástí těhotenství, která může významně ovlivnit průběh a zážitek ze samotného porodu. „Každé ženě pomáhá něco jiného. Někomu vyhovuje například gravidjoga a jiné ženě procházky. Způsob přípravy na porod je velmi individuální,“ říká porodní asistentka Kateřina Aronová z gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Slaném. 

Trénink s balónkem 

V posledních letech se stal oblíbenou pomůckou pro těhotné ženy balonek Aniball, který si nastávající maminka zavádí do pochvy, kde ho postupným tréninkem nafukuje až téměř do rozměru hlavičky plodu – do 25 cm, což je přibližně 10 stisků. Začíná se nejdříve od ukončeného 36. týdne těhotenství, zhruba 15 minut denně. Lze cvičit i déle, ale trénink nesmí být bolestivý. Pravidelným tréninkem je možné snížit riziko poranění hráze při porodu. „Největší předností používání balonku je nácvik tlačení. Nastávající maminka si může natrénovat tlačení v různých polohách – v podřepu, na boku či na zádech. Tím zjistí nejefektivnější polohu při tlačení miminka. Ženy, které s Aniballem trénují, také nejsou při porodu tolik zaskočené tlakem, který hlavička v konečné fázi porodu způsobuje, a dokážou se rychleji na nové pocity adaptovat,“ vysvětluje Kateřina Aronová.

Buďte v kondici

Reklama

Cvičení během těhotenství může zlepšit vaši fyzickou kondici a připravit tělo na porod. Vhodná je chůze či plavání ale pokud je žena zdravá, může se v těhotenství věnovat prakticky jakémukoliv sportu. „Jestliže se jedná o fyziologické těhotenství, s mírou může budoucí maminka dělat prakticky vše, dokud ji bříško nezačne omezovat. Jestliže byla zvyklá běhat, může klidně běhat i nadále. Samozřejmě je ale třeba používat selský rozum – tedy s bříškem nedělat třeba bojové sporty, kde hrozí údery, lézt po lezecké stěně také nepůjde, neměla by se ani zvyšovat intenzita cvičení,“ doporučuje Lucie Pecinová, staniční sestra porodnice ve Slaném. Velice oblíbená je také gravidjóga, tedy speciální jóga pro těhotné. Je vhodná od druhého trimestru a ženy se během ní naučí pracovat s tělem v průběhu těhotenství. Má navíc i příznivý vliv na psychiku, zklidnění, koncentraci. 

Cvičte speciální cviky zaměřené na pánevní dno

Žena se v těhotenství může zaměřit také na různé speciální cviky, které podporují hladší průběh porodu. „Patří mezi ně rozvolňování a kroužení pánve, čímž uvolní přetíženou bederní oblast. Při porodu také tento cvik napomáhá optimální rotaci miminka v porodních cestách,“ radí Kateřina Aronová. Dalším vhodným cvikem je podle porodní asistentky také pozice žáby, kdy je žena v podřepu a kolena směřují do stran. Tím dochází k uvolnění křížokyčelního skloubení. Cvik zvyšuje rozsah v kyčelních kloubech, protahuje namáhané svaly pánevního dna a podporuje střevní peristaltiku, působí tedy jako prevence zácpy. „Tento cvik je rovnovážný a posiluje tedy hluboký stabilizační systém,“ dodává Aronová. V období před porodem je vhodné nacvičovat především relaxaci svalů pánevního dna, naopak po porodu je vhodné svaly pánevního dna posilovat. Není na škodu seznámit se s posilovacími cviky už před porodem, aby maminka mohla co nejdříve po porodu s posilováním začít. Obecně se ale posilování svalů dna pánve před porodem spíše nedoporučuje.

Seznamte se s dýchacími technikami

Správné dýchání je při porodu velmi důležité a je dobré, když se jej rodička naučí ještě před porodem. „Dýchací techniky pomohou ženě uvolnit se, dodávají děťátku přes placentu víc kyslíku a mění vnímání bolesti. Hluboké rovnoměrné dýchání je vhodné během stahů zejména na začátku porodu a nevyhnutelné mezi stahy. Nádech nosem je hluboký a uklidňující, vydechuje se ústy. Žena dýchá do celého břicha, jako by chtěla proud nadechnutého vzduchu poslat k dítěti,“ popisuje Kateřina Aronová. Mělké zrychlené dýchání je podle porodní asistentky vhodné zejména v aktivní fázi porodu. Pokud pomalé dýchání už ženě nepomáhá a zadržuje během porodních stahů dech, měla by jí porodní asistentka připomenout mělké odlehčené hrudníkové dýchání, při kterém se vzduch nabere jen do horní části. Na začátku kontrakce je třeba dýchat pomaleji a při vrcholu dýchání zrychlit, ke konci zase zpomalit. Postupně s narůstáním intenzity stahu se dech zrychluje a s ubývající kontrakcí zpomaluje.

Pravidelná masáž hráze může pomoci předejít poranění

Perineální masáž hráze je metoda, kterou je vhodné provádět 4–6 týdnů před termínem porodu. Zasunutím palce v hloubce cca 2–4 cm do vagíny a rytmickými krouživými pohyby se jemným tlakem pravidelně napíná kůže a svaly mezi pochvou a konečníkem. „Masáží hráze se zvyšuje její elasticita a může napomoci tomu, aby žena porodila bez poranění. Samozřejmě nelze zaručit, že nedojde k epizotomii (nástřihu hráze), je to velmi individuální, ale jde o jednu z dalších možností přípravy na porod,“ uvádí Kateřina Aronová.

Alternativní metody: Akupunktura, akupresura, moxování

Akupresura a akupunktura jsou metodami, které po tisíce let využívá tradiční čínská medicína. Akupresura je založena na stlačování určitých bodů na těle, při akupunktuře se stimulují určité body zabodáváním jehliček do kůže na přesně daném místě. Stimulovat body lze i za pomoci takzvaného moxování, při němž se využívají moxovací pelyňkové doutníky. Jejich konec se zapálí a přiblíží k daným bodům, na které působí účinek tepla, anebo je možné zahřívat určitou dráhu. Tyto metody lze využívat při různých zdravotních obtížích a své využití nacházejí i v těhotenství či u porodu. Moxováním se může například napomoci, aby se miminko v bříšku otočilo z polohy koncem pánevním do polohy podélné hlavičkou. Metoda spočívá v nácviku nahřívání budoucí maminky pelyňkovým doutníkem nejlépe mezi 32. a 34. týdnem těhotenství. Specialista nejprve ukáže potřebné nácviky a předá moxu ženě, která si pak moxování provádí sama jednou denně po dobu jednoho týdne. Zároveň může odborník pomoci s nácvikem akupresury, která vede k úlevě bolestí při vlastním porodu. Akupresura je použitelná také například v prvním trimestru při těhotenském zvracení a po porodu i ke spuštění laktace.

Nepodceňujte psychiku 

O psychice se říká, že je „mocná čarodějka“. Jak se ale dá psychicky připravit na porod, zvlášť když jde o prvorodičku, která kráčí do neznáma? „Každému pomáhá jiný způsob psychické přípravy na porod od hypnoporodu až po studování literatury. Nejlepší příprava na porod je klid a obklopit se lidmi, kteří ženu podpoří a naslouchají jí. Pokud se žena na příchod miminka připravuje a věří, že jí tato příprava pomáhá, měla by v ní určitě pokračovat a jít svou cestou,“ myslí si Kateřina Aronová. Hormonální změny mohou u těhotných vyvolávat širokou škálu emocí, proto duše těhotných může potřebovat podporu. Psychika hraje důležitou roli i po porodu. Je proto vhodné vyhledat si informace o poporodním blues či poporodní depresi. Problematikou se zabývá například organizace Úsměv mámy, podporu lze nalézt i u takzvaných peer pracovnic, což jsou ženy, které se samy setkaly s psychickými problémy během těhotenství či po porodu a jsou vycvičené pro to, aby dokázaly provést krizovou intervenci, případně předat ženu psychologovi či psychiatrovi, který s ní dále pracuje.

Navštivte předporodní kurz a seznamte se s porodnicí

Při přípravě je klíčové načerpat spoustu znalostí o tom, jak probíhá porod, jaké jsou jeho fáze, jaké možnosti úlevy od bolesti máte k dispozici atd. To vše si můžete pročíst v různé literatuře, ale pokud už máte vybranou porodnici, kde chcete děťátko přivést na svět, je určitě přínosné se zde také zúčastnit předporodního kurzu. „Jsem přesvědčena, že když mám možnost se dopředu seznámit s prostředím, a když vím, co mne asi tak může čekat, jak se můžu na to vše lépe připravit, potom zvládám stresovou situaci mnohem lépe. Stejně tak se bezpečněji cítí i můj doprovod. Těhotenství, porod i šestinedělí jsou náročné etapy života budoucí maminky a za přípravu to vše stojí,“ domnívá se MUDr. Markéta Matoušková, primářka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice ve Slaném.

Připravte si porodní plán, ale neupínejte se na něj

V současnosti si řada maminek ještě před porodem připravuje porodní plán, ve kterém shrnuje své preference během porodu. Zahrnuje například volbu tlumících prostředků (např. použití epidurální analgesie), přítomnost doprovodu, preferovaná pozice či přání nefarmakologických úlevových metod (sprcha, porodní bazének, aromaterapie, muzikoterapie atd.), první kontakt s miminkem (bonding) a další přání. Tento plán je vhodné dopředu konzultovat s ošetřujícím gynekologem, zda jsou vaše očekávání reálná vzhledem ke zdravotnímu stavu. Následně byste svá očekávání měla probrat také v rámci check-in vyšetření, když se registrujete v porodnici, což bývá zpravidla kolem 36. týdne těhotenství. „Porodní plán není vyžadován, ale vítáme jej, protože je výhodou vědět, co si žena přeje a jaké jsou její představy, abychom jí porod zpříjemnili a usnadnili si vzájemnou komunikaci. Je však důležité vědět, že u maminek, které již od počátku těhotenství mají nejrůznější komplikace, se některým přáním plně vyhovět nedá, a to pouze v zájmu jejího zdraví a zdraví miminka. Rodičku při konzultaci proto připravujeme i na možnost, že se striktně podle plánu řídit přestáváme ve chvíli, kdy by bylo ohroženo zdraví její či nenarozeného dítěte,“upozorňuje porodní asistentka Nikola Mašková ze slánské porodnice.

Příprava na porod s dulou nebo komunitní asistentkou

S vhodnou přípravou na porod může pomoci také dula či komunitní asistentka, na kterou se žena může již během těhotenství obracet se svými dotazy, probrat svá přání a je pro ni pevným pilířem, o který se může opřít. Pomáhá se sestavením porodního plánu, může pomoci překonat strach z porodu, připraví na vše i partnera či jiný plánovaný doprovod u porodu. „Komunitní porodní asistentka ženě poskytuje průpravu na porod zcela individuálně, v čemž je její největší přednost,“ podotýká Kateřina Aronová. 

Reklama

Komentáře

Reklama