Wilhelm Reich a sexuální energie

Po sotva známých experimentech středověkých alchymistů to byl ve 20. stol. Rakušan Wilhelm Reich (1897-1957), kdo dál pokračoval ve výzkumu sexuální energie i navzdory všem útokům. Co jeho učitel Sigmund Freud chápal pod pojmem libido, chtěl dát Reich k dispozici všem jako měřitelnou energii.

Reich rozpoznal, že mnozí muži a ženy nejsou schopni orgasmu kvůli své výchově, namířené proti rozkoši. Nicméně orgasmus je velmi důležitý, jak pro tělesné a duševní zdraví jedince, tak i pro harmonii ve společnosti. Je to "malá smrt": oddanost, hluboké uvolnění, přechodné rozplynutí osobnosti (u Reicha charakterový krunýř).


Reich nechával při svých výzkumech muže a ženy, aby se milovali v uzavřené energetické nádrži, v níž se uložil bioelektrický náboj - uvolněný při orgasmu. Pak si měli do tohoto akumulátoru lehnout nemocní lidé s nedostarkem energie, aby v něm načerpali uloženou energii, zvanou argon, a tak se uzdravili.


Wilhelm Reich byl obžalován z mastičkářství a zemřel roku 1957 v jednom americkém vězení (do USA emigroval roku 1939). Až postupně se začíná poznávat význam a dosah jeho výzkumů.


Zdroj: Christian Salvesen - Šestý Tibeťan, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama