Reklama

Projevy pýchy

Pyšného člověka poznáme podle jeho přehnaného sebevědomí; mívá o sobě vysoké, dokonce přemrštěné mínění. Je pyšný na určité vlastnosti, majetek, na to, co dokázal, nebo také na své postavení. 'Ten, kdo je příliš pyšný, zakouší pocit plnosti v hrudi, jako by se jeho srdce zvětšilo. Vždyť také o pyšném člověku říkáme, že "se mu prsa nadýmala pýchou".

Průvodním jevem bývá pocit, jako by tělo a údy dotyčného vyrostly, člověk se nafoukne, jako by ho naplnil vzduch z hustilky. Proto se také hovoří o "nadutosti" nebo "nafoukanosti", což dnes rozhodně není nijak neobvyklý stav.

Pokud si přehnaně povýšený nebo arogantně pyšný člověk není vědom "posedlosti svým já", často mu jeho stav prozradí tělesné symptomy - například hučení v hlavě, zvonění v uších, poněkud nejistá chůze, někdy lehký pocit závrati, nebo dokonce její závažný záchvat. Jsou to symptomy podobné těm, jaké se dostavují při vysokohorském výstupu, při onemocnění z výšky.

Když vidíme, jak náš národní tým vyhrává při sportovním utkání trofej nebo medaili, můžeme doslova vzplanout pýchou, je nám teplo, oči se lesknou a pokožka zvlhne. Dokonce může dojít k rychlým peristaltickým pohybům v útrobách a poté k náhlé potřebě vyprázdnit střeva. Všechny tyto tělesné pocity a změny se vztahují k pýše, k emoci, která nás zachvátila. Máme-li pocit, jako by tělo vyrostlo, že jsou končetiny teplejší a oči vlhnou, pak víme, že jsme v emocionálním zajetí pýchy. Svou pýchu poznáme podle tělesného vzrušení. Psychické rozpolcení bohužel často modernímu člověku brání v tom, aby si uvědomil hybris, jež se ho může zmocnit, a proto nezřídka nepozná spojitost mezi tělesným a emocionálním stavem.

Nevědomé a nadměrné sebevědomí nebo přehnané mínění o sobě samém lze nejsnáze vnímat na návycích, které jsou nápadné především druhým lidem: Například žena, jež se neustále pokradmu pozoruje a obdivuje v zrcadle, nenápadný muž, který opakovaně vyndává hřeben z vnitřní kapsy svého obleku a přečesává si vlasy. Tyto nevědomé návyky poukazují na skrytou pýchu. Ta se může projevovat i v určité samolibosti při mluvení nebo v držení těla.

Jung často říkával, že nerad blahopřeje k úspěchu, protože ví, že už brzy bude muset vyjádřit i politování nad nezdarem dotyčného člověka. Je zákonité, že inflace - ať je důsledkem výkonu, úspěchu, krásy, nebo dokonce vlastní statečnosti - vede k jistému neštěstí. V přísloví "Pýcha předchází pád" se skrývá hluboká pravda. Lze to zřetelně sledovat v televizi. Určitý člověk třeba zvítězí ve sportu, je úspěšný jako herec nebo politik a při televizním vystoupení náhle v radostném opojení klopýtne, uklouzne, nebo dokonce upadne - protože přestal být pozorný. Obratem se mu tak dostane výstrahy, že se ho zmocnila pýcha.

Je-li někdo na něco pyšný nebo hrdý, může to být veskrze pozitivní: dobrá hospodyňka je pyšná na svou upravenou domácnost, horlivý zahradník na krásu svých květin, schopný sportovec na své diplomy, jiní zase na svůj hezký rukopis nebo svou učenost. Při tomto pocitu uspokojení může vědomí vlastních zásluh v pozitivním smyslu posilovat pocit vlastní hodnoty. Každá matka si jistě vzpomene na to, jak bylo její dítě pyšné, když udělalo první kroky. To je prospěšná pýcha, která - pokud ji matka podpoří - je pro vývoj dítěte pozitivní. Nicméně výraz "být pyšný" poukazuje na nebezpečí přemíry sebevědomí. Kdo si to uvědomuje, snaží se zachovávat míru. Jak ovšem víme, rozdíl mezi přiměřenou a arogantní pýchou, která v sobě vždy skrývá nebezpečí porušené rovnováhy, se poznává obtížně.

Pyšný člověk také chce velkolepou věc, nádheru a pompu ukázat druhým. Krátce před svým sesazením a útěkem uspořádal poslední perský šáh ve spolupráci s Francií ohromnou a luxusní slavnost. Bohatství císařského dvora se spojilo s francouzskou kreativitou v okázalou podívanou, která byla mimořádně krásná a opulentní. Křiklavý rozdíl mezi královskou pompou a obrovskou bídou obyvatelstva však šokoval, protože téměř bezprostředně po této skvostné podívané byl šáh svržen.

Sobecká pýcha a nadměrná sebeláska bývají v běžné řeči spojovány s několika příbuznými vlastnostmi - obzvláště s egoismem, samolibostí, marnivostí a arogancí. Egoismus ovlivňuje myšlení, chování a také jazykové vyjadřování, egoističtí lidé jsou navíc krajně dotěrní. Všeobecně se egoista snadno pozná - ve skupině lidí se dere dopředu, nerad příliš dlouho naslouchá druhým, ustavičně se pokouší prosadit svůj komentář, výrok nebo monolog. Jeho slova oplývají samým "já", "můj", "mně". Někdy se však pýcha skrývá i za zdánlivě skromným nebo pokorným jednáním člověka, který je v základu ostýchavý, ale svým neúčastným chováním upoutává pozornost. Samolibost je přehnaná forma sebeuspokojení, která na druhé působí často nepříjemně, zatímco troufalé chování arogantního člověka vyvolává u druhých lidí hněv nebo nenávist. Marnivá nebo také ješitná osoba chce vždy ukázat svou domnělou převahu a zároveň se ustavičně domáhá přízně celého světa.

Pyšní lidé se na rozdíl od lidí marnivých izolují nebo stavějí na odiv vědomou nezávislost. Charakterizuje je svévole, a tak jsou jim názory ostatních lhostejné. Často utíkají před závazky a v protikladu k marnivým lidem se do soupeření s druhými nepouštějí. Nejpotměšilejší,druh pýchy je často zákon sám pro sebe, který žije z ohledů a pomoci druhých, svérázným způsobem však projevuje lhostejnost k výtkám a chvále. Jednou z nejopovrženíhodnějších vlastností pýchy je lhostejnost vůči utrpení druhých lidí.

Zdroj: Anne Maguirová - Stíny duše, nakladatelství Portál

Reklama
Reklama

Komentáře

Zuzana (Ne, 27. 5. 2001 - 00:05)
Lituji,ale článek je tak zmatený,že mi to nedá,abych Vám to nenapsala. Věnujte výběru větší pozornost,Vaše jinak skvělá stránka si to zaslouží!zdraví Z.
enka (Út, 19. 6. 2001 - 13:06)
co je zle na tom, ked clovek vie ohodnotit a pocitovo "prezit" svoje uspechy? Mam dojem, ze autorka si cosi pletie - vydavat pocit stastia cloveka nad tym, ze sa mu cosi podarilo dosiahnut, za pychu?
jan kola (Po, 9. 7. 2001 - 02:07)
Když se člověku povede něco vytvořit,obzvláště když to je velmi unikátní dílo, které předběhlo dobu, potom je velmi těžké to realizovat.Takový člověk o tom rád mluví,zcela realisticky a nadšeně, ale ani to mu obvykle nepomůže v obraně jeho díla před závistivci, karieristy-ti obvykle sedí na vyšších místech kde by mu to měli uznat ale to právě neudělají a snaží se ho potlačit a zlikvidovat. Ano, tak zkorumpovaná je naše společnost,že právě na rozhodujících místech jsou lidé kteří mají za úkol škodit a odbývat zlepšovatele.Jsou velmi bohatí, placeni západními firmami a černým obchodem.Ten, kdo něco udělal, nemá šanci.Ani na západě. Vše to jsem vyzkoušel. Když někomu o tom řeknu, jsem prohlášen za pyšného.Přestal jsem chodit do společnosti, a po krátké době jsem zjistil, že tam vzniklo 25 verzí na to, proč jsem přestal, všechny špatné a hrubě mne pomlouvající.nemá cenu někoho přesvědčovat,jsem sám a klidný.Jan Není to pýcha říci,že se mi něco povedlo a kdo to má říci? Odborníci nejsou nebo potlačují pravdu ze zištných důvodů.
Kola Jan (Po, 9. 7. 2001 - 03:07)
Znám horší případ. Někdo odvede kus práce.Začne si myslet, že se tím stal nejdůležitější osobností a že bez něj by to už nikdy nešlo.Jakékoliv nepovšimnutí jeho osobnosti má za důsledek okamžitou jeho reakci ze strachu, že by byl méně povšimnut se začíná více a více vystavovat na odiv druhým a neúměrně zvyšuje svou aktivitu proslovy, horečnou činností a mocenskými ambicemi. Potírá všechny kteří nesouhlasí s jeho činností odrovnává je veřejnými narážkami a pomluvami a když je odstraněn z funkce, udělá ze sebe mučedníka a z někoho ďábla jehož on se stal mučedníkem.Tím docílí, že jeho vliv zůstane ještě dlouhou dobu skrze následně zvolené jemu oddané osoby. Jo,život je boj, jako bojovala paní Bakerová v "Léčení duchem" od Stefana Zweiga Ne všechno je ale pýcha.
Petr (Út, 11. 7. 2006 - 21:07)
Jsem rád že tu takové články jsou.
Pícha je příšerná vlastnost a nemůžu se jí zbavit. Je to pravdivý článek. musim se nad nim ještě zamyslet.
pavel (Pá, 8. 12. 2006 - 00:12)
Souhlasím se zuzanou. Článek je zmatený, místy až úsměvný. "Člověk se nafoukne, jako by ho naplnil vzduch z hustilky. Proto je člověk tzv. nafoukaný." A ten kdo je narozen ve znamení střelce, tak by měl být vojákem, protože má v genech, že na střelbách bude jednička. Asi takovouhle logiku to má. Vím, že to zní alibisticky a otřepaně, ale lidské vlastnosti prostě nemohu takhle chladně didakticky rozdělit. Slova jako pýcha, marnivost apod. jsou výrazy s tak širokým pojmovým polem, že spíš záleží na tom, jakým pojmem toto slovo kdo naplní, neboli co si pod ním kdo představí. Nezapomínejme na to, že je to člověk, kdo slova vymyslel a začal používat. Je to jako říct "kdo si koupí hodinky za 100 000 korun, je snob". Je to pravda nebo není? Ani jedno ani druhé. Každý totiž slovu snob rozumí jinak.
Petr to rozsekl- pýcha je hrozná vlastnost, nemůžu se jí zbavit. Petře, mám ten samý problém. Jenže- ono je těžké nebýt pyšný. Ne že bych mluvil o sobě, ale- představte si člověka, jehož IQ je 160. Takový člověk musí všechny lidi, kteří mají o třídu nižší inteligenci, tzn. třeba pod 130, mít za hlupáky (to už nemá daleko k pýše). Říkejte si, že ne, ale já jsem o tom přesvědčen. No, ale člověk s IQ 125 je pořád silně nadprůměrně inteligentní. Neboli- věřím tomu, že pro člověka s IQ 160 je 99% jeho bližních hloupých. Ale vyčítejte mu to. To prostě nejde. Zemana všichni kritizovali za to, že je povýšený a arogantní. Samozřejmě. Ale všechny svou inteligencí převyšoval o dvě hlavy. Se slávou je to stejné. Pokud patříte mezi 100 nejznámějších osob v republice, není možné nestát nezpychnout. No a ta poznámka s tim zakopáváním (pýcha předchází pád), to už je fakt úlet. Brát rčení takhle doslova, to snad mohou děti na ZŠ, ne? No a neodpustím si ani výtky k jazykové úrovni- slovní spojení "zřetelně sledovat", "opulentní podívaná" atd. atd., to je fakt hustota. Sběratel floskulí by si jistě smslnul. Jak může být podívaná opulentní? Opulentní slavnost, opulentní večeře, prosím. Ale tohle. Ono totiž stačí to krásně znějící OPULENTNÍ nahradit trapně obyčejným synonymem BOHATÝ, a je každému jasné, co je to za zhůvěřilost. To už je mi milejší Petrova PÍCHA, ta si na nic nehraje, prostě- hrubice jak řemen, ale stane se. Avšak autorčina úporná snaha o vybroušený styl jen podtrhuje ubohost celého článku. Vrchol všeho je ale použití slova INFLACE ve významu nadutost. Jo, je to z latiny, je tam slovní základ, který odpovídá slovesu nafukovat, nafouknout, naběhnout, zanítit se apod. ale nevím, že by se to slovo používalo jide než v ekonomice. To je zas nějaká pražská módní úleťárna, nebo co?
sova (Po, 10. 2. 2020 - 20:02)
Ja znam dost lidi s vysokym IQ, kteri jednaji s temi "mene nadanymi" s naprostym respektem a uctou. V tom je jejich velikastvi. Podle me samotne IQ neni tolik dulezite, kdyz mu chybi EQ.
Znam ale naopak "prazdne sudy", ktere se chvastaji vsim moznym a neustale hovori o svych uspesich a jsou o sobe hodne presvedceni.
Default User Image
Katka (Út, 19. 12. 2023 - 13:12)

..."člověka, jehož IQ je 160. Takový člověk musí všechny lidi, kteří mají o třídu nižší inteligenci, tzn. třeba pod 130, mít za hlupáky (to už nemá daleko k pýše). Říkejte si, že ne, ale já jsem o tom přesvědčen. "....

No, tak to se snažte víc. Inteligence pýchu nezakládá.

"No, ale člověk s IQ 125 je pořád silně nadprůměrně inteligentní. Neboli- věřím tomu, že pro člověka s IQ 160 je 99% jeho bližních hloupých. "

Ne, není.

"Ale vyčítejte mu to. To prostě nejde. "🙄

Vy si pletete IQ a hodnotový žebříček orientovaný na výkon a pravděpodobně prestiž, což jsou nejspíš pro vás ty pravé  hodnoty spíš. Prestiž je ale celkem zbytečná, skutečně bohatý nebo inteligentní člověk toto přece nepotřebuje nikomu dokazovat. 

 "Se slávou je to stejné. Pokud patříte mezi 100 nejznámějších osob v republice, není možné nestát nezpychnout". 

Opravdu se snažte víc.

Default User Image
Katka (Út, 19. 12. 2023 - 13:12)

..."člověka, jehož IQ je 160. Takový člověk musí všechny lidi, kteří mají o třídu nižší inteligenci, tzn. třeba pod 130, mít za hlupáky (to už nemá daleko k pýše). Říkejte si, že ne, ale já jsem o tom přesvědčen. "....

No, tak to se snažte víc. Inteligence pýchu nezakládá.

"No, ale člověk s IQ 125 je pořád silně nadprůměrně inteligentní. Neboli- věřím tomu, že pro člověka s IQ 160 je 99% jeho bližních hloupých. "

Ne, není.

"Ale vyčítejte mu to. To prostě nejde. "🙄

Vy si pletete IQ a hodnotový žebříček orientovaný na výkon a pravděpodobně prestiž, což jsou nejspíš pro vás ty pravé  hodnoty spíš. Prestiž je ale celkem zbytečná, skutečně bohatý nebo inteligentní člověk toto přece nepotřebuje nikomu dokazovat. 

 "Se slávou je to stejné. Pokud patříte mezi 100 nejznámějších osob v republice, není možné nestát nezpychnout". 

Opravdu se snažte víc.

marcela (Pá, 25. 7. 2008 - 18:07)
Pýcha a sebestřednost nemá s inteligencí nic společného.
Aneta (St, 3. 6. 2009 - 15:06)
Dobrý den. Přečetla jsem si článek a musím si přiznat, že jsem pyšná. Asi to je ještě v dobré míře, když si to uvědomuji, ale to mě stejně neomlouvá. Nejhorší na tom je, že mi to strašně vadí, ale nevím co mám dělat. Pozorování v zrcadle,srovnání lidí v místnosti,že já jsem ta nej atd. Vidím to na sobě.. A nechci taková být. I tu pomoc občas odmítám a dokazuju sobě (spíše ostatním) že na to mám.. Chtěla bych mít nejlepší věci, aby mi je ostatní záviděli... Já jen nevím jak se mám změnit, asi to nejde najednou. Byla jsem blondýna minulý týden jsem se obarvila na hnědo.. Takový malý začátek ke změně.. Já jen, potřebovala bych nějaký "návod" jak bych se mohla časem změnit a stát se lepším člověkem. Moc děkuji za odpověď.
Pyšný magor (Po, 7. 6. 2010 - 22:06)
Zdravím Vás! Asi jsem taky pyšný. Teď už možná míň, ale částečně pořád. Myslím si o sobě, jak jsem chytrej. Proto se taky učím vysokou matematiku, fyziku a podobné věci, dělám IQ testy a jejich typové úlohy a vymýšlím si vlastní. Je to strašné, ale snad to někdy bude lepší. Prosím Boha o odpuštění a o uzdravení. Vím, že je to hrozná vlastnost, ale těžko se jí zbavuji. Dokonce se občas snažím chovat jako "geek" - protože je chytrý. Snažím se napodobovat jejich chování a záliby. Pokud se dokoukám na nějaký "geek seriál" mám ze sebe občas dobrý pocit, že jsem udělal něco pro svou image. Často si představuju, jak své přítelkyni budu vysvětlovat matematiku, nebo podobné vědy. Už jsem to ale myslím hodně omezil, i když trochu to ve mně nadále přetrvává. Bože, prosím, odpusť mi a uzdrav mě!
jaký (Po, 7. 6. 2010 - 22:06)
je rozdíl být na sebe pyšný nebo hrdý ,když člověk něco dokáže sám sobě
Aleš (Ne, 2. 6. 2013 - 15:06)
Dnes už vím, že pýcha je projevem člověka, který se cítí méněcenný, nebo nedoceněný, proto si vytvoří bariéru, jakýsi snový stav, ve kterém je nejlepší, nebo lepší než v tomto životě. Je to jen o sebepřijetí, zdravě se projevovat, zkrátka mít se rád. Ale je to samozřejmě těžké, protože žijeme v době, kdy vítězí povrchní krása nad moudrostí a zkušeností.
Pysny princ (Ne, 2. 6. 2013 - 16:06)
Jsem priklad toho, ze nekdy se pycha neprojevuje. Uspesne totiz tajim a maskuji svoji pychu na to jak vypadam, na sve IQ, smysl pro humor a ze jsem kvuli temto vlastnostem skoro porad stredem pozornost a holky po mne touzi. Normalne je pycha charakterova vada, ale protoze ji uspesne maskuji, u mne se jiste za vadu povazovat neda.
nejsi pysny princ (Ne, 2. 6. 2013 - 17:06)
Jsem priklad toho, ze nekdy...jsi uplne normalni manipulant
Zdroj: Anne Ma… (Ne, 2. 6. 2013 - 17:06)
Aspoň vim, že tuhle knihu si rozhodně nemusim kupovat.
Pysny princ (Po, 3. 6. 2013 - 19:06)
jsi uplne normalni manipulantA kdyz svoji pychu otevrene projevim uz "manipulant" nebudu? Budu pak lepsi clovek?
Veronika (Čt, 13. 3. 2014 - 13:03)
A kdyz svoji pychu otevrene...Jestli jsi pyšný "uvnitř" či okatě na tom nic nemění, pořád jsi pyšný.....a já bych to nijak nesoudila, ať si je každý, jaký chce....problém bych spíš viděla v tom, že lidi, kteří lpí na vzhledu, kteří žijí z pozornosti druhých apod. mají pak horší, když o tento "status" přijdou a přijdou....věřte mi....viděla jsem to stokrát....seběvědomý, nabušený sportovec, kolem kterého se motaly ženy končící sám a nemocen....nic není napořád...vzhled odejde, bystrost odejde a ten již zmíněný "status" je čím dál těžší udržet....a ti, co jej považovali za vše, potom hodně trpí.....a tak přibývají ženy s šílenými plastikami....muži s obarvenými vlasy atd atd.....zdraví, zdravé sebevědomí a soudnost :-), tak nějak bych to viděla
Petr (Čt, 13. 3. 2014 - 15:03)
Myslím si, že pýcha je svým způsobem projev exhibicionismu. "Podívejte se, co si můžu dovolit (nebo co umím), vy nuly..."
Pysny princ (Čt, 13. 3. 2014 - 15:03)
Jestli jsi pyšný...Soude podle otce a starsich bratru, fyzicky upadek je hodne daleko. A jestli prijde, plasticke operace a odbarvovani vlasu nepripada v uvahu. Navic, jak uz jsem napsal, svoji pychu neprojevuji, naopak, tak nevim proc bych mel koncit sam. Ted si uzivam toho, cim mne priroda obdarila aniz bych se choval arogantne a povysene.
jirka (Čt, 13. 3. 2014 - 19:03)
Jestli jsi pyšný...Znám jednu paní, která se tváří hrozně "silně" a negativně komentuje jakékoliv slabošství ve svém okolí. Prostě ve všem má jasno a neví proč se lidi s tím nebo tím pářou.
Až jí onemocněla dcera, tak jsem zlomenější ženskou neviděl.
Takže beru s velkou rezervou různá gesta a silácké projevy ap.
Reklama