Průběh a pravidla sesí Pesso terapie - PBSP

Kromě struktur a cvičení je nedílnou součástí terapie "sdílení" a teoretické seznamování s principy PBSP. "Sdílení" se děje na úvod a na konci každého setkání, po každé struktuře či cvičení. Sdílením se rozumí svobodné vyjadřování pocitů a myšlenek, s nimiž každý adept přichází, odchází či které se vynořují v průběhu práce. Co a kolik toho kdo z účastníků sdílí s ostatními, je zcela v jeho licenci.

BSP je nejúčinější ve skupině asi deseti stálých účastníků. Frekvence setkání bývá jednou v týdnu, délka jedné frekvence pak okolo dvou hodin.

Ve skupině panují v určitých ohledech přísná pravidla:

PBSP musí probíhat v ovzduší tolerance, vzájemné spolupráce a respektu k individuální zkušenosti každého účastníka. Každý účastník je za sebe během terapie plně zodpovědný.


K žádným úkonům nesmí být nucen ani přemlouván, naopak je nabádán, aby se vždy ozval, kdyby se v tom či onom necítil bezpečně či svobodně. Každý terapeutický krok je s ním konzultován. Terapeut není jeho vůdce, spíše spolupracovník, který mu svou odborností pomáhá hledat.

Každý adept je veden k tomu, aby mluvil za sebe, aby vše co říká, vztahoval pouze ke svému prožívání. Nepřípustné je hodnocení prožitků druhých a vynášení soudů nad nimi.

Platí pravidlo, že člověk je účastníkem skupiny nejen pro sebe, ale stejnou měrou i pro druhé. Je proto žádoucí a pro terapii nutné, aby účastníci nevynechávali účast bez skutečně závažných příčin. Znamená to docházet i ve stavu nepohody a nechuti. Jen tak může být terapie účinná. Účast je nutná i s ohledu na ostatní, kterým je dobré být k dispozici během jejich práce.

Závěrem: k PBSP je možné se vracet v různých životních obdobích, znovu a znovu propracovávat citlivá témata a brát ji tak jako jeden z prostředků osobního zrání.

Autor: Jan Siřínek, Mgr - klinický psycholog

Další informace: www.dpc.cz

Publikované související článek:

PBSP - Pesso terapie

Komu je Pesso terapie určena

Na jakých předpokladech Pesso terapie stojí

Čím PBSP neboli Pesso terapie účinkuje

Jak Pesso terapie brobíhá

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama